ДНИТЕ СЛЕД ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – ЙОАН БОГОСЛОВ – ДНИТЕ СЛЕД ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО.

Дните след Възкресение Христово за всеки християнин ( и не само, а и за всеки човек) би трябвало да бъдат дни на ново начало. В Свещеното Писание се казва:

”Ако е някой в Христа,

той е създание ново.”

Тези стихове могат да се разбират само по един начин: Всичко свързано с Христа носи силата и значението на ново, актуално за съвремието и пълноценно за човешкия ум Знание. То създава нравствената основа на човешкия живот, учи на Човеколюбие. Поради тази причина, дните след Възкресение Христово би трябвало да послужат за началото на преосмислен и одухотворен от Божието Присъствие Живот.

За какво Присъствие говоря?

За Присъствието на Христовия Дух не само в Пространството, но преди всичко в човешкото съзнание. На практика, обаче, се получава разминаване за твърде много хора с тази уникална възможност.

В дните около изключителното Събитие свързано с Христовото Разпятие и последвалото Го Възкресение, всяка година Христовият Дух изпълнява Своята твърде отговорна Задача – Той се явява пред своите искрени последователи и те усещат Неговото Присъствие. Чувстват се окрилени и духовно обновени. Това е традиция свързана с Неговото първо явяване в Дух пред Учениците Му след Възкресението.

Всички останали би трябвало да знаят, а ако не знаят нека сега да научат, че Дните до Петдесетница са изпълнени с Нова, Блага и Светла Енергия – Еманация на Христовия Дух, която създава условия за всеки колебаещ се ум да възприеме Христовото учение като свое Спасение. Спасение от какво? От неверието в Разумността на Сътворението и Божествения произход на Живота; от недоверието в собствените сили, от малодушието, от неспособността да бъде Добродетелен, от мъчителното чувство на завист и омраза. Всеки добронамерен човек в този период може да получи стимул за своето духовно развитие и да отбележи началото на духовния си напредък. Всичко това е възможно да се случи и по всяко друго време, но не с тази Сила и тази Лекота. В Дните до Петдесетница Тя е като попътен вятър за заседнал кораб.

Не е нужно да бъдете ясновидци, за да забележите или усетите присъствието на Благата, Светла Енергия. Достатъчно е само всеки да се усамоти и искрено и с разбиране да каже молитвата, която Христос остави за Своите последователи – „Отче наш”. Като пожелавате „да се свети Твоето име”, вие се вричате да правите Добро, защото Бог се проявява винаги и само чрез добрите дела; като пожелавате „да дойде Твоето Царство както на Небето, така и на Земята”, вие утвърждавате хармоничната връзка между Божествения и Физическия свят – един път, и втори път отваряте съзнанието си за връзка с Христовия Дух. Царството Божие за всеки човек идва, когато той възприеме благородното Христово Учение за свой нравствен Идеал, а за човешкото общество ще дойде когато мнозинството превърне този Идеал в свой Начин на Живот. Ние, Учителите, Които работим за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма, определяме тази възможност като Живот ЧРЕЗ Любов.

Моля се и пожелавам повече хора да достигнат тази духовна Висота!

Бъдете здрави и търсете Благата, Светла Енергия на Христовия Дух!