В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

СМИСЪЛ И СЪДЪРАЖНИЕ НА МОЛИТВАТА

Всяка молитва представлява определено обръщение преди всичко към Бога и в доста случаи към други Висши Същества. В молитвите са вложени съкровени желания, които молещият очаква да бъдат изпълнени. Фактите, които предопределят създаването на една молитва твърде много си приличат. Обикновено съществуват основни групи желания, които стават причина за молитва. В някои случаи обаче, желанието…

Прочети още »

ОТНОВО ЗА ПРЕХОДА

През последното десетилетие човечеството се подготвя да навлезе в нова епоха. Това е епохата на Просветлението. Тя е необходима за човешката еволюция, за да може животът на хората да приеме ново високонравствено съдържание. Този факт сам по себе си подсказва, че разбирането на хората за техния начин на живот ще се промени. Само че за…

Прочети още »

В ПРЕХОДНОТО ВРЕМЕ

За човечеството предстоят много и трудни изпитания. Те са свързани преди всичко с устойчивостта на волята и правилното разбиране на това, което се случва. А това, което се случва и което ще се случва е повече от обикновено ежедневие, повече от съществен момент, то е нещо, което слага ново начало и може да се нарече…

Прочети още »

КОЛЕЛОТО НА СЪДБАТА

Човешката съдба съществува като реалност и като понятие в съзнанието на хората. Кога човешката съдба е реалност? А всъщност какво е съдба? Съдбата се възприема като предопределен път на човешкия живот. Защо е така? Хората трябва да знаят, че винаги имат в своя живот две възможности за всяко свое начинание, за реализирането на всяка своя…

Прочети още »

СИЛАТА НА СВЕТЛАТА МИСЪЛ

Времето на най-съществените изменения в човешкия характер настъпва тогава когато се появят най-сложните проблеми. С други думи казано измененията настъпват според силата на обстоятелствата. Този факт е валиден за много хора, дори може да се каже за по-голямата част от населението на Земята. По-малка част са тези хора, които съзнателно работят за изменение и усъвършенстване…

Прочети още »

ПРОРОЧЕСТВО ИЛИ РЕАЛНОСТ

Преди около два месеца излезе от печат книгата “Пророчество или реалност” . Тя  съдържа текстове продиктувани от Учителите от Школата на Христос и записани от Радея. Част от тези текстове са включени в този сайт. Макар и да сме обяснявали в други теми, сега отново ще се спрем на информацията за Учителите от Школата на…

Прочети още »

УНИВЕРСАЛНАТА ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ

Всички съществени действия свързани с развитието и промените във Вселената са подчинени на определени закони. Това са законите на Живота – законите на животворящата активност на субстанцията. Всъщност по-правилно е да се каже, законите на живототворящия Дух. В основата на всичко сътворено е Той. Субстанцията е духовен еквивалент на мисълта на Твореца. Т.е. тя има…

Прочети още »

ЗАВЛАДЯВАЩИ И ОБСЕБВАЩИ ЧУВСТВА

Силата на човешките чувства заслужава специално внимание. Има  съществено значение кога, при какви условия се проявява активността на чувствата. По принцип всяко чувство е активно. Такава е неговата природа. Чувствата действат като завладяват. Няма пасивни чувства. Има такива, които завладяват и други, които обсебват. Завладяващите чувства идват от сърцето. Те са резултат  от желанията  на…

Прочети още »

РАЗУМОСТ И СЕБЕПОЗНАНИЕ

Интересът към собствената личност е свързан с интереса към света. Знанието за себе си е част от знанието за света. Ти си съществен, градивен елемент на света и колкото по-добре се познаваш, толкова е по-добре за света. Има, обаче една съществена подробност: трябва да се осъзнава връзката между личността и света. Всеки трябва да знае,…

Прочети още »

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЕБЕПОЗНАНИЕ

Себепознанието е задължително условие за еволюцията на човешкия род. Без себепознание няма пълноценно развитие. Затова всеки човек трябва да е наясно, че първото изискване отправено към него от Създателя е себепознанието. Това означава, че всеки човек трябва да знае, че успоредно с опознаването на света, той ще трябва да опознава и собствения си интелектуален потенциал….

Прочети още »

В ОЧАКВАНЕ НА ПРОМЯНАТА

Всъщност е добре да се запитаме хората действително ли възприемат своето настояще като очакване на някаква промяна. Отговорът не е еднозначен. Има хора, които изобщо не допускат, че е възможно да се случи нещо особено различно от досегашния живот. Но има хора, които си дават сметка, че не е възможно да се живее неизменно по…

Прочети още »

САМОВЪЗПИТАНИЕТО

Във всички случаи, когато говорим за самовъзпитание, трябва да се разбира воля за целеустременост на личността. Самовъзпитанието може да се развие само там, където има силно желание за самоусъвършенстване. Този, който иска да постигне промяна в своето отношение към себе си трябва да търси средствата и възможностите, които служат на самовъзпитанието. Но да отговорим първо…

Прочети още »

ЗА УМСТВЕНИЯ СВЯТ

Уникалността в развитието на умствените способности идва от прякото участие на светлинния фактор в създаването и развитието на биоматерията. И в друга тема сме казвали, че е невъзможно да говорим за умствени способности, ако не вземем предвид двата основни фактора: биоматерия и Дух. Биоматерията участва на всички нива в създаването на човешките умствени способности. Затова…

Прочети още »

СИЛИТЕ НА ПРОМЯНАТА

Всъщност става въпрос за онези конкретни фактори, които  изискват, и другите, които определят Промяната. Разбира се първо трябва да уточним, че отново става въпрос за Промяна на съзнанието, Промяна в мисленето на хората и от там в техните действия. Промяната, която предопределя края и началото. Край на сега съществуващото поведение на хората и началото на…

Прочети още »

ПРЕХОДЪТ

Всъщност за какъв преход става въпрос? Човечеството тръпне в тревога от предстоящата неизвестност. Използваме думата “неизвестност” условно, защото в случая нейното значение е подсилено от очакването за края на света. Предположението става още по-тревожно     когато се свърже това очакване с календара на маите. Той напоследък се използва едва ли не като документ, като веществено доказателство…

Прочети още »