В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЗАВЛАДЯВАЩИ И ОБСЕБВАЩИ ЧУВСТВА

Силата на човешките чувства заслужава специално внимание. Има  съществено значение кога, при какви условия се проявява активността на чувствата. По принцип всяко чувство е активно. Такава е неговата природа. Чувствата действат като завладяват. Няма пасивни чувства. Има такива, които завладяват и други, които обсебват. Завладяващите чувства идват от сърцето. Те са резултат  от желанията  на…

Прочети още »

РАЗУМОСТ И СЕБЕПОЗНАНИЕ

Интересът към собствената личност е свързан с интереса към света. Знанието за себе си е част от знанието за света. Ти си съществен, градивен елемент на света и колкото по-добре се познаваш, толкова е по-добре за света. Има, обаче една съществена подробност: трябва да се осъзнава връзката между личността и света. Всеки трябва да знае,…

Прочети още »

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЕБЕПОЗНАНИЕ

Себепознанието е задължително условие за еволюцията на човешкия род. Без себепознание няма пълноценно развитие. Затова всеки човек трябва да е наясно, че първото изискване отправено към него от Създателя е себепознанието. Това означава, че всеки човек трябва да знае, че успоредно с опознаването на света, той ще трябва да опознава и собствения си интелектуален потенциал….

Прочети още »

В ОЧАКВАНЕ НА ПРОМЯНАТА

Всъщност е добре да се запитаме хората действително ли възприемат своето настояще като очакване на някаква промяна. Отговорът не е еднозначен. Има хора, които изобщо не допускат, че е възможно да се случи нещо особено различно от досегашния живот. Но има хора, които си дават сметка, че не е възможно да се живее неизменно по…

Прочети още »

САМОВЪЗПИТАНИЕТО

Във всички случаи, когато говорим за самовъзпитание, трябва да се разбира воля за целеустременост на личността. Самовъзпитанието може да се развие само там, където има силно желание за самоусъвършенстване. Този, който иска да постигне промяна в своето отношение към себе си трябва да търси средствата и възможностите, които служат на самовъзпитанието. Но да отговорим първо…

Прочети още »

ЗА УМСТВЕНИЯ СВЯТ

Уникалността в развитието на умствените способности идва от прякото участие на светлинния фактор в създаването и развитието на биоматерията. И в друга тема сме казвали, че е невъзможно да говорим за умствени способности, ако не вземем предвид двата основни фактора: биоматерия и Дух. Биоматерията участва на всички нива в създаването на човешките умствени способности. Затова…

Прочети още »

СИЛИТЕ НА ПРОМЯНАТА

Всъщност става въпрос за онези конкретни фактори, които  изискват, и другите, които определят Промяната. Разбира се първо трябва да уточним, че отново става въпрос за Промяна на съзнанието, Промяна в мисленето на хората и от там в техните действия. Промяната, която предопределя края и началото. Край на сега съществуващото поведение на хората и началото на…

Прочети още »

ПРЕХОДЪТ

Всъщност за какъв преход става въпрос? Човечеството тръпне в тревога от предстоящата неизвестност. Използваме думата “неизвестност” условно, защото в случая нейното значение е подсилено от очакването за края на света. Предположението става още по-тревожно     когато се свърже това очакване с календара на маите. Той напоследък се използва едва ли не като документ, като веществено доказателство…

Прочети още »

ОТГОВОРНОСТТА ДА СЕ ЖИВЕЕ

В препоръката на  Учителите от Школата на Христос за 2010 година беше изтъкнато като приоритет в развитието на човешката духовна същност, осъзнаването на отговорността да се живее. Сега ще разгледаме по-подробно конкретното съдържание на тази препоръка. Впрочем по-правилно е да се каже изискване или необходимост, вместо препоръка. Защото Ние препоръчваме нещо, което е абсолютно наложително…

Прочети още »

2010 ГОДИНА

2010-та година оформя първото десетилетия на 21-ви век. Този факт изисква от хората да бъдат отговорни пред себе си и Създателя повече от всякога. Отговорността винаги е била необходима, но много рядко ясно осъзната и то за съжаление от малцина. Сега поради напредващото развитие на човечеството, отговорността да се живее застава пред всеки човек като…

Прочети още »

ЗА ЕГОИЗМА И КАЛЕНДАРА НА МАИТЕ

Съществуват много и най-различни мнения и догадки свързани с наближаващата 2012 г. Знае се от множеството публикации, че според календара на маите за декември 2012-та се предвижда края на света. Всъщност връзката с това предположение идва най-вече на подсъзнателно ниво. Хората разбират, че животът им върви в неправилна посока и с тревожност посрещат всичко свързано…

Прочети още »

ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ЧУВСТВА

Школата на Христос е вид уникално за  земните разбирания учебно заведение. То извършва  по-скоро просветителска работа сред населението на Земята. До сега са “спуснати” учения, които имат главно отношение към себепознание и развитие на човешкия ум и съзнание. Никога до сега не са били пряко разглеждани чувствата като форма за изява на човешката психика и…

Прочети още »

ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ВЛИЯНИЯ

Вечен е бил и вечен си остава човешкият стремеж за въздействие върху Природата и върху света като цяло. Човешкият ум стига дори до там, че да търси равенство с Божествените сили. Точно тук,  в този изначален стремеж за развитие и израстване, се губи мярката в желанията и стремежите. Ние не отричаме възможността за развитие на…

Прочети още »

ЧОВЕШКИЯТ УМ И ЕНЕРГИЙНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Силите в Природата имат периоди на активност и на пасивност. По време на активността те съграждат. По време на пасивността се проявява взаимодействието на вътрешните форми на съществуване и така се създават условията  за новите следващи изменения в периода на активност. Пасивността е само привидна. Всичко това определя цикличността в проявите на различните форми на…

Прочети още »

ЩО Е ДУХОВЕН ЖИВОТ

Преди да отговоря на въпроса “Що е духовен живот”, искам да се представя по-конкретно, макар че вече съм участвал в текстовете, които са записани в книгите включени в този сайт. Елохим Хахарец е Същество от висшата йерархия на Великото Бяло братство.  Това е структура от най-висок порядък, която придава завършен вид на цялата духовна йерархия…

Прочети още »