В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ

Развитието на човешкото общество в последно време все повече се свързва с възможностите за промяна в съзнанието на хората. Какво трябва да се случи, за да кажем, че човешкото съзнание се е променило? Преди всичко хората ще трябва да покажат различно от досегашното си поведение по отношение на самите себе си. Това означава всеки човек…

Прочети още »

АКТУАЛНИЯТ ПРИЗИВ

През последните години човешкият род изпадна в положението на нечуващ и неразбиращ своето положение човек. От всички възможни нива към човечеството бяха отправяни напътствия чрез различни послания и тези напътствия искаха и искат само едно нещо: ново мислене, ново отношение към всичко съществуващо. Човешкото съзнание трябва да се промени, за да е в синхрон с…

Прочети още »

БЕДНИ И БОГАТИ

За бъдещето на  човешкия род е необходимо да се преразгледат двете основни страни на живота: едната е свързана с духовното формиране на личността, а другата с физическото оцеляване на хората. И за двете е необходимо човешкият живот да бъде подложен на пълна преоценка. Най-напред трябва човечеството да си даде сметка в коя посока ще търси…

Прочети още »

ПО ПЪТЯ НА ДУХОВНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Твърде много информация пристига напоследък, която предава различни послания и напътствия към хората. Всички текстове имат една посока – духовно усъвършенстване. Хората свикнаха с това понятие, но все още го възприемат като незначимо присъствие в духовното пространство. Всъщност  духовното усъвършенстване остава все още само едно добро пожелание. Много малко са хората, които са си направили…

Прочети още »

ЗА ЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МИСЪЛТА

Съвременния човек е затрупан от купища информация, която на практика не се използва. Създадено е огромно количество информация, а тя има способността да излъчва енергия. По принцип трябва да се знае, че всичко създадено от човешкия ум, има свой енергиен потенциал. Информацията създава самостоятелно действащи енергийни структури. Те не се използват от хората и затова …

Прочети още »

АЗ И ОБЩЕСТВОТО

В своето ежедневие хората подминават един изключително съществен въпрос. Той може да се формулира така: ”В каква степен аз  съм потребен на обществото?” Със същата сила могат да се зададат и въпросите: “В каква степен аз съм потребен на своята планета? А потребен ли съм на Вселената?” Това са въпроси,  върху които болшинството от хората…

Прочети още »

РАДОСТТА ОТ НОВИЯ ЖИВОТ

През 2011-та година ще трябва повече от всякога хората да работят със своята мисъл. Нееднократно сме обяснявали, че човешкият потенциал в това отношение е много голям. Човешката мисъл притежава енергия, която може да бъде използвана както за добро, така и за лошо. Енергията на човешката мисъл сега е необходима, за да подкрепи съзидателните процеси във…

Прочети още »

ЗА НЕЯ И ЗА НЕГО

Във всички случаи когато е бил поставян въпросът за промяна в отношението на хората към самите себе си и към Природата е възниквал един и същ проблем. Той е свързан с отношението им към всичко, което засяга изявата на лична позиция. Хората трудно приемат отговорността. Личната позиция изисква отговорност, но хората се плашат от нея….

Прочети още »

ЕВОЛЮЦИЯТА НА СЪТВОРЕНИЕТО Е ПРИЧИНАТА

Силата на Космическите закони е действаща сила на видоизменението, хармонията и равновесието. В тях е вложена истината за развитието и усъвършенстването на Пространството, Времето и Животът.  Космическите закони съдържат в себе си  Мъдростта, Любовта и Истината според, които е създадено всичко съществуващо. Те определят същността, хода на развитието и настоящата сила на съществуването.  Космическите закони…

Прочети още »

ЗА ЕДИНСТВОТО НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО

Духът прониква в материята, за да се постигне единството на Съществуващото. Защо е необходимо да обясняваме тази връзка? Защото тя все още не се разбира и познава, а в  същото време човечеството се намира в период от своето развитие, който изисква познания в тази област. Ние сме далеч от мисълта, че в една тема може…

Прочети още »

ИДЕЯТА ЗА СЪЗИДАТЕЛНОСТ

Сега във времето на преход, времето когато всички разумни сили в Природата се обединяват, за да бъдат в помощ на Твореца за преобразяване на съществуващия свят, вие хората трябва да имате в съзнанието си една Идея. Тя трябва да е свързана с най-необходимото условие за осъществяване на прехода, а това е приобщаване на човешкото съзнание…

Прочети още »

СЪЗНАТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Всеки човек е способен да предизвика промяна в заобикалящата го действителност по два начина: съзнателно и несъзнателно. Ние ще се спрем на съзнателното въздействие. То настъпва тогава когато човешкият ум изпълнява своя определена програма. Всъщност програмата, по която работи умът никога не е самостоятелно изградена. Тя винаги е част от общата, глобалната програма за съществуване…

Прочети още »

ДА БЪДЕШ

Човешкият живот има две основни страни, които можем да определим като субективна и обективна. Субективната страна създавате вие. Тя има положителна и отрицателна същност,  чието значение се определя в зависимост от вашето съзнателно или несъзнателно отношение към живота. Ще кажете, че вие живеете винаги и само съзнателно, но това не е така. Вашият съзнателен или…

Прочети още »

ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЕ

За  възникването и проявата на всяко нещо съществува  причина. А кое поражда причината? Това е необходимостта. Тя се явява и следствието, което определя непрекъснатото движение.на всичко съществуващо. В конкретния случай имам предвид необходимостта от съществените промени, които съпътстват развитието, еволюцията на Живота. Тази необходимост предопределя измененията, които периодично настъпват във Вселената. За да достигне сегашния…

Прочети още »

НУЖНО ВИ Е СЕБЕОСЪЗНАВАНЕ

Най-важната, най-трудната и отговорна задача, която трябва да реши човечеството в следващите година – две е свързана с подготовката за успешното изпълнение на Божия промисъл за утвърждаване на Новия Живот – Живот в света на Любовта. Говоря за утвърждаване, защото неговите контури вече са очертани. “Спуснати” са много послания, изписана е много хартия за същността…

Прочети още »