В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЕВОЛЮЦИЯ НА УМА

Все по-често напоследък се говори за състоянието на пробуждане и просветление, което е необходимо, за да може човечеството да постигне своето спасение. За какво спасение става въпрос? За духовно спасение, за духовното оцеляване на човека, защото като физическо проявление, човекът е просто едно същество с определена физиология и толкова. Не че не е важно неговият…

Прочети още »

ПО СПИРАЛАТА НА ЕВОЛЮЦИЯТА

Ние Елохимите, които имаме връзка със земния свят искаме да се получи напълно осъзнато отношение на  хората към усилията, които полагаме за просвета и създаване на самочувствие у всеки земен човек, самочувствие на Божествена творческа личност. Вие искате да знаете повече за себе си, за своя произход, за своето бъдеще. И имате право да търсите…

Прочети още »

БЪДЕТЕ ТВОРЦИ!

Ето, че вече премина първата половина на 2012 г. Тези, които очакваха чудеса не видяха нещо особено.  Хората, които вярват, че краят на света ще настъпи през декември тази година все повече се организират като същества с потенциала на безсмъртието. Вижда се, че никой – от едната и от другата страна – няма ясна представа…

Прочети още »

ПОВЕЛЯТА НА ВРЕМЕТО

Вие хората, имате една мъдрост, която твърди, че човек се учи докато е жив. Тези думи казват една истина, но тя е истина само за някои, за тези, които действително търсят поука от всяко нещо, което се случва с тях. Голяма част от хората не обръщат никакво внимание на начина по който живеят. Това, което…

Прочети още »

НОВИЯТ ЧОВЕК

През последните години Светът навлезе в нова територия. Искам преди всичко да знаете какво Ние от Йерархията на Светлината наричаме “Свят”. Светът според нас е всичко онова, което притежава в някаква степен разум. Така, когато говорим за “Свят” Ние включваме в това понятие растителния, минералния и животинския свят. Разума на хората Ние поставяме на трето…

Прочети още »

В НАЧАЛОТО НА 2012-та

Човечеството навлиза в Новата 2012 г. изпълнено с противоречия относно бъдещия Живот. На този етап от своето развитие човешкото общество няма ясна представа за справедливост, мир и благоденствие, няма ясна представа как най-правилно би могло да организира своя живот. До сега водеща роля имат политиците като хора, които определят как да се развива обществото. Професията…

Прочети още »

ЗА БОЖЕСТВЕНИЯ ПРОИЗХОД НА ЖИВОТА

Човешкото съзнание е уникално творение на Бога. То има своя специфика, която го различава от всичко друго сътворено от Бога. В своята същност то има  общо начало с Великото съзнание, но въпреки това носи отликата и белезите на човешката природа. В своя живот човекът се проявява чрез съзнателната си дейност, и съзнанието е единственото нещо,…

Прочети още »

ЗА СЪМНЕНИЕТО

Все по-важни и все по-актуални задачи възникват пред човечеството. Те са свързани с преустройващата се система на Живота и Пространството. Важността на задачите дори не би могла да бъде приоритетно подредена, защото всичко е еднакво важно и необходимо. И все пак бих могъл да откроя най-належащото. Това са онези съществени изменения, които идват, за да…

Прочети още »

СИЛАТА НА ИЗКОННАТА ИСТИНА

Школата на Христос е създадена от Великото Бяло Братство като формирование, което  да работи за просвещението на земните жители. Ние наричаме просвещение тази форма на работа с хората, която има за цел да ги запознае по-отблизо със знанията, които се съдържат в добродетелите  и знанията, които изграждат Учението на Христос – Христовото учение. То е…

Прочети още »

ЗА ВЕЛИКОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Еволюцията на Сътворението е в ход и всичко, което е създадено променя своята  форма. Ние не говорим за външни изменения, а за промяна в енергийната същност на сътвореното. Тази промяна е необходима, за да послужи като продължение на Живота във Вселената. Новата Промяна се получава като резултат от действието на Новата Програма. Всъщност Новата Програма…

Прочети още »

ДА РАБОТИШ ЗА СЕБЕ СИ…

Да концентрираш усилията си върху своето духовно развитие и усъвършенстване не означава, че мислиш само за себе си. Човек първо трябва да работи за себе си, ако иска да е полезен на другите. Какво включва като минимум изисквания работата за себе си? Най-напред изясняване на личните отношения със самия себе си. За целта трябва да…

Прочети още »

ЕСТЕСТВЕНИЯ ХОД НА СЪТВОРЕНИЕТО

Движението на определени въздушни пластове винаги е предизвиквало вълнение на цялостната атмосферна обвивка на Земята. Колкото и едностранно да е изявено,  движението на  въздушните пластове се отразява на цялостния атмосферен фон на планетата. Не говоря за това явление, което вие наричате ветрове, а имам предвид онази асимилационна способност, която имат  атмосферните пластове по отношение на…

Прочети още »

ТРИТЕ ПРАВИЛА НА ЖИВОТА

Човешкият ум винаги търси сигурност. Това означава, че човек живее с нагласата да премине през живота си леко и безболезнено. Умът търси онези възможности, които ще осигурят на човека безпрепятственост и удобство. Често се стига до разочарования и нестабилност в поведението. За всеки човек това е индивидуално и въпреки всичко има една обща закономерност, която…

Прочети още »

ЗА СВОБОДАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Истинската сила на човешките чувства произлиза от потребностите на душата. Човешката душа има преди всичко потребност да живее свободно. Свободно, означава в рамките на един човешки живот да се изяви целият духовен потенциал внедрен в  душата. Това предполага тя да не бъде ограничавана от преднамерено влияние на ума, за да влезе в употреба  пълната система…

Прочети още »

ДА БЪДЕШ СЕБЕ СИ

В процеса на своя живот, човек изгражда личността, която иска да бъде или която трябва да бъде? И всъщност кога той е самият себе си? Тези въпроси имат фундаментално значение за живота на  всеки човек. Аз ще се постарая да отговоря на тези въпроси от позицията на Същество призвано да работи за човешкото духовно развитие….

Прочети още »