В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

Стремежът към Благоразумие

ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ – ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ Стремежът към Благоразумие В човешкия живот съществуват акценти на възрастта. Какво ще рече това? Акцент за възрастта на всеки човек е приоритетното му отношение към определено знание, което помага на съответната личност да създаде своя система за духовно развитие. Съществуват основни правила, които служат като направления – могат да…

Прочети още »

ВАШИТЕ МИСЛИ СЪЗДАВАТ СВЕТА

През последните години човешкият род изпадна в положението на нечуващ и неразбиращ своето положение човек. В същото време към човечеството бяха отправяни напътствия чрез различни послания и тези напътствия искаха и искат само едно нещо: ново мислене, ново отношение към всичко съществуващо. Човешкото съзнание трябва да се промени, за да бъде в синхрон с променящата…

Прочети още »

ОТНОВО ЗА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

Съвремието налага като крайна необходимост създаването на богат духовен живот, за да се развиват хората активно, съобразно потребностите на еволюционния процес във Вселената. Човечеството изостава в създаването на колективно съзнание, адекватно на извършващите се промени. Ние добре разбираме, че не може да се изгради колективно съзнание след като индивидуалното все още не е постигнало необходимото…

Прочети още »

ОСЪЗНАТИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ

Започвам настоящата лекция с пожелание към всеки добронамерен човек за добро здраве и духовен напредък. Бързам специално да насоча вниманието ви към адреса на моето пожелание. Аз пожелавам здраве и духовен напредък за добронамерените хора. Защо не го правя за всички? Допускате ли, че мога да имам добро отношение към едни и преднамерено, лошо отношение…

Прочети още »

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЖИВОТА

В Своето Слово Учителите говорят за Трите основни Принципа чрез които се Проявява Животът. Това са Принципите Любов, Мъдрост и Истина. Любовта е Принцип, защото определя Начина на проявление на Съзидателната Сила в Живота и Природата. Начинът на проявление е Добротворството. Мъдростта е Принцип, защото определя Любовта като основополагащо Правило за организиране на Съзидателната Сила…

Прочети още »

РАЗБИРАНЕТО ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Светът през последните месеци заприлича на разбушувано море. Няма кътче където животът на хората да е спокоен и още повече градивен. Всичко онова, което изглеждаше като благоприятна перспектива за бъдещето на човечеството започва да се руши. Хората придобили в някаква степен промяна на своето съзнание, сега са силно смутени. Тези, които са все още в…

Прочети още »

ОСЪЗНАТОТО РАЗБИРАНЕ

В какво се крие силата на човешкия дух? Това е въпрос, който може да получи много отговори и всеки от тях да изглежда правилен. Но сами се досещате, че няма как всичките отговори да са правилни. Верен е само един и той е свързан със състоянието на твоята душа. Различни са възможностите, които могат да…

Прочети още »

ЗА ДУХОВНАТА ВРЪЗКА С ЧОВЕЧЕСТВОТО

Всеки човек поне веднъж в живота си е обичал. Всеки човек поне веднъж в живота си е бил разочарован. Всеки човек поне веднъж в живота си е бил гневен. Всеки човек поне веднъж в живота си е излъгал. Всеки човек поне веднъж в живота си безрезервно е вярвал в нещо или в някого. Кога човек…

Прочети още »

СЪЩЕСТВУВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Всяко нещо съществува при определени условия. Проекцията за съществуване определя условията, които от своя страна имат функция на граници на Съществуващото. За да прекрачите границите на  Съществуващото, ще трябва да се запознаете с неговата проекция. Най-общо проекцията определя вида и формата на Съществуващото, неговото съдържание и предназначение. Условията определят времето и пространството за всяко творение….

Прочети още »

ОСЪЗНАТОСТ НА СЪЗНАНИЕТО

Когато насочвате вашето внимание към определен аспект на живота, задействате Първичната Творческа Сила, вложена  в човешката душа. Така създавате задължителното условие за ползотворна работа на Ума. Първичната Творческа Сила сама по себе си не би била градивна, ако не я „улови”  ума и не я предостави на разума, за да я оползотвори. Първичната Творческа Сила…

Прочети още »

ДОБРАТА ВОЛЯ

Всички хора, които търсят връзка със своя духовен водач, трябва да знаят, че тази възможност зависи единствено от тях самите. Защо? Защото според създадената система за работа със земните хора, Ние имаме подготвени Духовни Същества, които носят със себе си цялата отговорност за съдбата на съответните хора, с които се свързват. И ето сега някои…

Прочети още »

ЕДИНЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ

След толкова години усърдно предлагана от Нас информация в полза на духовното развитие на човечеството, все още не можем да кажем, че е постигнат необходимият резултат. Основната част от населението на планетата все още не осъзнава истинската стойност на човешкия живот, и още по-малко свързва себе си с добродетелното Знание, което Висшите Учители използват за…

Прочети още »

ЦВЕТЕ САРОНОВО

Еволюционните процеси, които определят нивото на  съществуване на Сътворението имат своя последователност и изключителна взаимност във формирането на етапите на своето проявление. Необходимо е човечеството да познава тези особености, за да може сполучливо да се интегрира в настоящето на своето развитие.  В случая става  въпрос за еволюционни процеси във Мирозданието, но те засягат и еволюционните…

Прочети още »

ЗАЛОГЪТ

Когато се говори за Съзнание, или по-точно за Поле на Съзнанието, трябва да се разбира изключително всеобхватната, вездесъщата Сила на Сътворението. В този смисъл някои автори говорят за Космическо съзнание, за Висш Разум. Като Сила тя съдържа в себе си два основни компонента: енергия и информация. Впрочем, тя затова е Сила, защото обединява тези две…

Прочети още »

ПЪТЯТ НА ПОЗНАНИЕТО

Честита Новата година! Моето желание е през 2013-та година всички добронамерени хора да потърсят възможност за изява на своите умения и способности. Защото сега много хора имат знания, имат способности, но не търсят възможност да ги проявят, освен ако това е свързано с професията им. А всъщност много е важно, когато човек притежава определени способности,…

Прочети още »