В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЧОВЕШКИЯТ УМ И ЕНЕРГИЙНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО

ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ Силите в Космическото пространство имат периоди на активност и на пасивност. По време на активността те съграждат. По време на пасивността се проявява взаимодействието между вътрешните форми на съществуващото в Пространството и така се създават условията за новите следващи изменения в периода на активност. Пасивността е само привидна. Вече се забелязва изменение в…

Прочети още »

„НОВАТА“ ЕНЕРГИЯ

28.08.2017 г. ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ “НОВАТА” ЕНЕРГИЯ Когато говорим за еволюция на човешкия род, трябва да правим разлика между неговото биологично естество и духовната му същност. Материята във физическия свят има своите еквиваленти в духовния, но тя по отношение на човешкия организъм има определена конкретност. Създаването на човека е резултат от действието на Великата идея за…

Прочети още »

ЗА ОСНОВНАТА ИДЕЯ НА СЪТВОРЕНИЕТО

Истинската сила на човешките чувства произлиза от потребностите на душата. Човешката душа има преди всичко потребност да живее свободно. Свободно, означава в рамките на един човешки живот да се изяви целият духовен потенциал внедрен в душата. Това предполага тя да не бъде ограничавана от преднамерено влияние на ума, за да влезе в употреба пълната система…

Прочети още »

ВАШАТА ДУХОВНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Вие, жителите на тази планета, трябва да приемете необходимостта от вашата духовна трансформация. Вие трябва да се родите наново. Наново чрез Дух и Любов. Чрез осъзнатото възприемане на Любовта ще укрепнете и ще дадете свобода на духа, който носите в себе си, но от неразбиране задържате Неговото влияние. * * * Вашият Дух е носител…

Прочети още »

ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ

Необходимо е всеки човек да се отнася към себе си като към високо уважавана личност. За да гледа на себе си по този начин, човек ще трябва да припознае в свое лице присъствието на Божествения дух. Вие трябва да сте убедени, че без присъствие на духа, никой от вас не би могъл да бъде мислещо…

Прочети още »

ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ УМ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ – ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ УМ Здравейте, приятели! За да разсъждаваме върху темата Еволюция на човешкия ум, трябва да сме наясно със самото понятие „ум”. Кой може да даде кратко, ясно и точно определение за ума? За всички вас той е нещото, с което си служите, без което не…

Прочети още »

Стремежът към Благоразумие

ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ – ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ Стремежът към Благоразумие В човешкия живот съществуват акценти на възрастта. Какво ще рече това? Акцент за възрастта на всеки човек е приоритетното му отношение към определено знание, което помага на съответната личност да създаде своя система за духовно развитие. Съществуват основни правила, които служат като направления – могат да…

Прочети още »

ВАШИТЕ МИСЛИ СЪЗДАВАТ СВЕТА

През последните години човешкият род изпадна в положението на нечуващ и неразбиращ своето положение човек. В същото време към човечеството бяха отправяни напътствия чрез различни послания и тези напътствия искаха и искат само едно нещо: ново мислене, ново отношение към всичко съществуващо. Човешкото съзнание трябва да се промени, за да бъде в синхрон с променящата…

Прочети още »

ОТНОВО ЗА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

Съвремието налага като крайна необходимост създаването на богат духовен живот, за да се развиват хората активно, съобразно потребностите на еволюционния процес във Вселената. Човечеството изостава в създаването на колективно съзнание, адекватно на извършващите се промени. Ние добре разбираме, че не може да се изгради колективно съзнание след като индивидуалното все още не е постигнало необходимото…

Прочети още »

ОСЪЗНАТИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ

Започвам настоящата лекция с пожелание към всеки добронамерен човек за добро здраве и духовен напредък. Бързам специално да насоча вниманието ви към адреса на моето пожелание. Аз пожелавам здраве и духовен напредък за добронамерените хора. Защо не го правя за всички? Допускате ли, че мога да имам добро отношение към едни и преднамерено, лошо отношение…

Прочети още »

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЖИВОТА

В Своето Слово Учителите говорят за Трите основни Принципа чрез които се Проявява Животът. Това са Принципите Любов, Мъдрост и Истина. Любовта е Принцип, защото определя Начина на проявление на Съзидателната Сила в Живота и Природата. Начинът на проявление е Добротворството. Мъдростта е Принцип, защото определя Любовта като основополагащо Правило за организиране на Съзидателната Сила…

Прочети още »

РАЗБИРАНЕТО ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Светът през последните месеци заприлича на разбушувано море. Няма кътче където животът на хората да е спокоен и още повече градивен. Всичко онова, което изглеждаше като благоприятна перспектива за бъдещето на човечеството започва да се руши. Хората придобили в някаква степен промяна на своето съзнание, сега са силно смутени. Тези, които са все още в…

Прочети още »

ОСЪЗНАТОТО РАЗБИРАНЕ

В какво се крие силата на човешкия дух? Това е въпрос, който може да получи много отговори и всеки от тях да изглежда правилен. Но сами се досещате, че няма как всичките отговори да са правилни. Верен е само един и той е свързан със състоянието на твоята душа. Различни са възможностите, които могат да…

Прочети още »

ЗА ДУХОВНАТА ВРЪЗКА С ЧОВЕЧЕСТВОТО

Всеки човек поне веднъж в живота си е обичал. Всеки човек поне веднъж в живота си е бил разочарован. Всеки човек поне веднъж в живота си е бил гневен. Всеки човек поне веднъж в живота си е излъгал. Всеки човек поне веднъж в живота си безрезервно е вярвал в нещо или в някого. Кога човек…

Прочети още »

СЪЩЕСТВУВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Всяко нещо съществува при определени условия. Проекцията за съществуване определя условията, които от своя страна имат функция на граници на Съществуващото. За да прекрачите границите на  Съществуващото, ще трябва да се запознаете с неговата проекция. Най-общо проекцията определя вида и формата на Съществуващото, неговото съдържание и предназначение. Условията определят времето и пространството за всяко творение….

Прочети още »