В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ПРИЧИНИ И СЛЕДСТВИЯ

  Всичко, което се случва напоследък, показва, че има сили, които въздействат върху света в неговите различни форми на съществуване. Така например, във физическия свят се случват или по-правилно е да се каже стават такива неща, които имат характера на видоизменящи, и то структурно видоизменящи  промени. Тези структурно видоизменящи промени засягат преди всичко растителния свят,…

Прочети още »

ЧОВЕШКИЯТ УМ И ЕНЕРГИЙНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КОСМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО

ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ Силите в Космическото пространство имат периоди на активност и на пасивност. По време на активността те съграждат. По време на пасивността се проявява взаимодействието между вътрешните форми на съществуващото в Пространството и така се създават условията за новите следващи изменения в периода на активност. Пасивността е само привидна. Вече се забелязва изменение в…

Прочети още »

“НОВАТА” ЕНЕРГИЯ

28.08.2017 г. ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ “НОВАТА” ЕНЕРГИЯ Когато говорим за еволюция на човешкия род, трябва да правим разлика между неговото биологично естество и духовната му същност. Материята във физическия свят има своите еквиваленти в духовния, но тя по отношение на човешкия организъм има определена конкретност. Създаването на човека е резултат от действието на Великата идея за…

Прочети още »

ЗА ОСНОВНАТА ИДЕЯ НА СЪТВОРЕНИЕТО

Истинската сила на човешките чувства произлиза от потребностите на душата. Човешката душа има преди всичко потребност да живее свободно. Свободно, означава в рамките на един човешки живот да се изяви целият духовен потенциал внедрен в душата. Това предполага тя да не бъде ограничавана от преднамерено влияние на ума, за да влезе в употреба пълната система…

Прочети още »

ВАШАТА ДУХОВНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Вие, жителите на тази планета, трябва да приемете необходимостта от вашата духовна трансформация. Вие трябва да се родите наново. Наново чрез Дух и Любов. Чрез осъзнатото възприемане на Любовта ще укрепнете и ще дадете свобода на духа, който носите в себе си, но от неразбиране задържате Неговото влияние. * * * Вашият Дух е носител…

Прочети още »

ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ

Необходимо е всеки човек да се отнася към себе си като към високо уважавана личност. За да гледа на себе си по този начин, човек ще трябва да припознае в свое лице присъствието на Божествения дух. Вие трябва да сте убедени, че без присъствие на духа, никой от вас не би могъл да бъде мислещо…

Прочети още »

ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ УМ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ – ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ УМ Здравейте, приятели! За да разсъждаваме върху темата Еволюция на човешкия ум, трябва да сме наясно със самото понятие „ум”. Кой може да даде кратко, ясно и точно определение за ума? За всички вас той е нещото, с което си служите, без което не…

Прочети още »

Стремежът към Благоразумие

ЕЛОХИМ ХАХАРЕЦ – ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ Стремежът към Благоразумие В човешкия живот съществуват акценти на възрастта. Какво ще рече това? Акцент за възрастта на всеки човек е приоритетното му отношение към определено знание, което помага на съответната личност да създаде своя система за духовно развитие. Съществуват основни правила, които служат като направления – могат да…

Прочети още »

ВАШИТЕ МИСЛИ СЪЗДАВАТ СВЕТА

През последните години човешкият род изпадна в положението на нечуващ и неразбиращ своето положение човек. В същото време към човечеството бяха отправяни напътствия чрез различни послания и тези напътствия искаха и искат само едно нещо: ново мислене, ново отношение към всичко съществуващо. Човешкото съзнание трябва да се промени, за да бъде в синхрон с променящата…

Прочети още »

ОТНОВО ЗА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

Съвремието налага като крайна необходимост създаването на богат духовен живот, за да се развиват хората активно, съобразно потребностите на еволюционния процес във Вселената. Човечеството изостава в създаването на колективно съзнание, адекватно на извършващите се промени. Ние добре разбираме, че не може да се изгради колективно съзнание след като индивидуалното все още не е постигнало необходимото…

Прочети още »

ОСЪЗНАТИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ

Започвам настоящата лекция с пожелание към всеки добронамерен човек за добро здраве и духовен напредък. Бързам специално да насоча вниманието ви към адреса на моето пожелание. Аз пожелавам здраве и духовен напредък за добронамерените хора. Защо не го правя за всички? Допускате ли, че мога да имам добро отношение към едни и преднамерено, лошо отношение…

Прочети още »

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЖИВОТА

В Своето Слово Учителите говорят за Трите основни Принципа чрез които се Проявява Животът. Това са Принципите Любов, Мъдрост и Истина. Любовта е Принцип, защото определя Начина на проявление на Съзидателната Сила в Живота и Природата. Начинът на проявление е Добротворството. Мъдростта е Принцип, защото определя Любовта като основополагащо Правило за организиране на Съзидателната Сила…

Прочети още »

РАЗБИРАНЕТО ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ

Светът през последните месеци заприлича на разбушувано море. Няма кътче където животът на хората да е спокоен и още повече градивен. Всичко онова, което изглеждаше като благоприятна перспектива за бъдещето на човечеството започва да се руши. Хората придобили в някаква степен промяна на своето съзнание, сега са силно смутени. Тези, които са все още в…

Прочети още »

ОСЪЗНАТОТО РАЗБИРАНЕ

В какво се крие силата на човешкия дух? Това е въпрос, който може да получи много отговори и всеки от тях да изглежда правилен. Но сами се досещате, че няма как всичките отговори да са правилни. Верен е само един и той е свързан със състоянието на твоята душа. Различни са възможностите, които могат да…

Прочети още »

ЗА ДУХОВНАТА ВРЪЗКА С ЧОВЕЧЕСТВОТО

Всеки човек поне веднъж в живота си е обичал. Всеки човек поне веднъж в живота си е бил разочарован. Всеки човек поне веднъж в живота си е бил гневен. Всеки човек поне веднъж в живота си е излъгал. Всеки човек поне веднъж в живота си безрезервно е вярвал в нещо или в някого. Кога човек…

Прочети още »