В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

С ПРИЗИВ КЪМ ВАС

Обични, мили хора! Искам с много любов и загриженост за вас да ви пожелая светли дни, изпълнени с вашата мъдрост, с вашите мисли, и старание за по-добър живот. По-добрия живот – това е проявената от вас доброжелателност и творческа активност в името на Божията Любов. Мили хора, радетели за мирен и светъл живот, вашата житейска…

Прочети още »

ВЕЛИКАТА ЗАДАЧА

Приятели и съмишленици на добрата воля, обръщам се към всички вас с благодарност за положените усилия и за желанието ви да се въдвори Любов и Справедливост в човешкия живот. Вашите добри чувства, искреното ви желание да помогнете на човечеството донесоха очаквания и толкова желан от Нас резултат: баланс на Силите на Светлината и Мрака. Сега,…

Прочети още »

ЗА ГОЛЕМИТЕ И МАЛКИТЕ НЕЩА В ЖИВОТА

С цялата любов на която съм способен, желая на всички вас, мили хора, да бъдете здрави и доброжелателни. Нека всяко ваше желание, мисъл и чувство да бъдат изпълнени с   любовта на вашите сърца. Вие чувствате ли тази любов? Това е любовта към ближния, любовта към всичко сътворено от Бога и към самия Бог. Тази любов…

Прочети още »

ПО ПЪТЯ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВОТО

Много хора се вълнуват  от  темата 2012-та година. Забележете, че Аз казвам темата, а не явлението 2012-та г. И това е така, защото всичко, което до тук се пише по този въпрос е повече теория и предположения, в някаква степен има и художествена измислица, която допълнително прави темата сензационна.  Всички хора обичат да четат и…

Прочети още »

ДА ЖИВЕЕШ ПРАВИЛНО

Всеки човек се учи да живее докато е жив. Дори, с пълна увереност ще кажа, че един  живот не стига, за да може човек да се научи да живее правилно. Веднага възниква въпросът:”А какво означава да живееш правилно?” И Аз сега искам да говоря по този въпрос, защото е много, много необходимо хората да се…

Прочети още »

СЪЗИДАТЕЛНОСТ И ДЕСТРУКЦИЯ

Всеки човек трябва да търси добрите условия в своя живот, а ако не ги намери да се постарае да ги създаде. Какво имам предвид като говоря за добрите условия? Това са онези обстоятелства, които подкрепят човека в неговото начинание. За да ги има тези обстоятелства, трябва хората да работят с разум и вяра в своите…

Прочети още »

НОВИЯТ ЖИВОТ

Развитието на човешките взаимоотношения през последните години търпят съществени промени. Хората започнаха да гледат на себе си и на ближния с променено отношение. Това отношение е израз на създадената нова представа за човешкото умствено развитие. Умственото развитие на съвременния човек  показва способност и съзнание, които са характерни за високо развита цивилизация. Аз не казвам, че…

Прочети още »

ЧОВЕШКИЯТ ДУХ

Силата на човешкия дух остава недостатъчно позната и използвана и до ден днешен. Човекът, като същество създадено, за да бъде съвършена проява на Божествената Мисъл, все още не умее да използва вложения в душата му потенциал. Всеки човек носи в своята душа една и съща основа, една и съща потенциална  възможност за развитие и усъвършенстване….

Прочети още »

С ЛЮБОВ И ПОЗНАНИЕ

Не се учудвайте, че толкова скоро идвам с ново обръщение към вас. Именно обръщение, защото тези текстове, които ви предлагаме представляват преди всичко обръщение към всеки човек, който чете текста. Тези текстове са предназначени за пряка духовна работа с хората и имат за цел да ги напътстват по  пътя на духовното им развитие. Какво е…

Прочети още »

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ НА КОГО СЛУЖИТЕ

Нека Светлината на Божествената Мъдрост да освети вашите умове! С това пожелание идвам отново при вас като искам още да добавя и пожелание за искрена вяра и добронамереност за всяко човешко сърце. Вие сега се нуждаете от повече увереност в собствените сили и възможности. Става  въпрос най-вече за духовна сила и умствени възможности. Вие трябва…

Прочети още »

ВАШИЯТ ЖИВОТ Е И МОЯ ГРИЖА

Аз съм Архангел Михаил, Който ръководи Живота във Вселената през последните години. Отговарям за душите на хората, което ще рече, че отговарям за енергията, която Бог е въдворил във вашите тела. Аз идвам, за да ви кажа колко е важен за съдбата на човечеството този отрязък от време, който е заключен в последните три години:…

Прочети още »