В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

КВАНТОВИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДУХОВНОТО ЗНАНИЕ И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Условията при които живее и се развива съвременното човечество никога не са били толкова екстремни. От каква гледна точка ги определяме като екстремни? От гледната точка на нестандартното човешко мислене. Защото стандартното човешко мислене ще свърже казаното с все по-активно изразяващата се агресия, но в случая не става въпрос за насилие или зловдредни мисли. Когато…

Прочети още »

ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ

Човешкият характер е съвкупност от психичните прояви на индивида. Винаги трябва да се има предвид, че индивидуалността се определя от способността на човешкия организъм да възприема и обработва както храната така и информацията. Човешката индивидуалност има своя физиономия, когато умът постигне способността да разграничава доброто от злото; благородното от комерсиалното; рационалното от нерационалното. Всъщност става…

Прочети още »

ГОЛЕМИЯТ ПРОПУСК

Ако е някой в Христа той е създание ново. Как трябва да се разбират думите от този стих? Като Завет изпратен от Създателя към човечеството, за осъзнаване Силата и Значението на Новата култура, която идва на планетата, за да облагороди Живота. „Ако е някой в Христа”, ще рече, че този човек е постигнал ново мислене,…

Прочети още »

ДУХЪТ НА СЛОВОТО

Защо е важно хората да знаят истината за произхода на живота? Защото чрез това знание ще се промени отношението на човека към самия себе си и към света. Когато всеки човек живее с ясната представа за своя Божествен произход ще има повече вяра в собствените си сили, ще знае, че в него е вложена енергия…

Прочети още »

ДУХЪТ НА СЛОВОТО

Всеки човек носи в своята душа една и съща основа, една и съща потенциална възможност за развитие и усъвършенстване. Това е матрицата на познанието. Матрицата на познанието е енергийна структура, която е въплътена в духовната същност на човека. Духовната същност също е енергия, но тя има свои собствени характеристики, които се различават от тези на…

Прочети още »

ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – АРХАНГЕЛ МИХАИЛ – ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО С Информацията, която предавам чрез този Текст за хората на планетата, искам, драги приятели, да ви напомня, че бъдещето на Живота зависи от Благоразумието на човечеството. Какво е много важно да се знае от всеки човек? Когато се обсъжда бъдещето на Живота…

Прочети още »

ЗА МАТРИЦАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУХОВНА СЪЩНОСТ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – АРХАНГЕЛ МИХАИЛ – ЗА МАТРИЦАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУХОВНА СЪЩНОСТ Съвременните международни отношения поставят пред човечеството един основен въпрос – въпросът за съвместното съжителство между различните религии, между различните вярвания – много от които са нездравословни – или казано накратко: въпросът за съвместното съжителство на хора с различно отношение към Живота…

Прочети още »

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЖИВОТА

В Своето Слово Учителите говорят за Трите основни Принципа чрез които се Проявява Животът. Това са Принципите Любов, Мъдрост и Истина. Любовта е Принцип, защото определя Начина на проявление на Съзидателната Сила в Живота и Природата. Начинът на проявление е Добротворството. Мъдростта е Принцип, защото определя Любовта като основополагащо Правило за организиране на Съзидателната Сила…

Прочети още »

БЪДЕТЕ УЧЕНОЛЮБИВИ

Никога, от както е създадена съвременната цивилизация, животът на планетата не е бил изпълнен с толкова тревожно напрежение. Човечеството е събрало като във фокус всичките недостатъци на своето Битие. Пропуските в организацията на съвременната държавност и пропуските в духовно-нравствената същност на човешкото общество се покриват учудващо плътно. Толкова плътно, че създават невъзможност за обновяване на…

Прочети още »

НАЙ-ТРУДНОТО РЕШЕНИЕ

Съвременното човешко общество е изправено пред най-трудното решение за цялото време на своето съществуване. Трудно е, защото се свързва с бъдещото развитие на Живота. Трудно е, защото бъдещото развитие на Живота изисква ново разбиране за самия Живот. Трудно е, защото новото разбиране изисква духовен напредък, а за да има духовен напредък е необходимо пълно преосмисляне…

Прочети още »

ЗА ДА ВЛАДЕЕТЕ ТАЙНИТЕ НА ЖИВОТА

Животът на всеки човек е строго организирана система за интегриране на човешката душа в материалния свят. Човешката душа носи винаги позитива на добрата Божия воля. Тя  (Божията воля) е преди всичко еманация на    изначалната Божия  Любов създала условията за Живот и самия Живот за различните нива на Сътворението. Как трябва да разбирате и най-вече да…

Прочети още »

КВАНТОВИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДУХОВНОТО ЗНАНИЕ И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Условията при които живее и се развива съвременното човечество никога не са били толкова екстремни. От каква гледна точка ги определяме като екстремни? От гледната точка на нестандартното човешко мислене. Защото стандартното човешко мислене ще свърже казаното с все по-активно изразяващата се агресия, но в случая не става въпрос за насилие или зловдредни мисли. Когато…

Прочети още »

ЧОВЕКЪТ И БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ

Всички вие, които търсите възможности за своето духовно развитие, сте хора с ново разбиране за живота. Самия факт, че вече имате желание за духовна работа, стремежът ви да постигнете промяна в своето отношение към себе си и живота – всичко това носи белезите на ново светоусещане. Аз намирам за много важен момент в човешкия живот,…

Прочети още »

ЗА ТВОЕТО ДУХОВНО БОГАТСТВО

Когато някой от Нас – Йерархията на Светлината – поиска да осъществи връзка с човешко същество, той  търси най-напред   информация за духовната същност, може би е по-правилно от наша гледна точка да кажа – информация за духовното съдържание на този човек. В какво се състои разликата между духовна същност и духовно съдържание? Когато говорим за…

Прочети още »

ОТЛИЧИТЕЛНИ ЧЕРТИ НА БЛАГОРОДИЯ ЖИВОТ

Човечеството има вече определено очертан приоритет на своето духовно развитие. Аз го виждам в стремежа на все повече хора да допринасят за добруването в Света. Все повече хора разбират голямото значение на позитивната мисъл и още повече на позитивната нагласа за доброжелателство и добротворчество. Но сами разбирате, че само това не стига, за да може…

Прочети още »