В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ГЛАВНАТА ЦЕЛ

Силата на човешката мисъл се определя в голяма степен от силата на вложеното в нея чувство. Всяка мисъл на човека е подплатена с някакво чувство. То може да изразява най-общо разположението на духа или може да има свое по-конкретно съдържание. Степента на проявеното чувство се определя от състоянието на ума. Той може да възприеме или…

Прочети още »

ЧОВЕШКАТА ОТГОВОРНОСТ

Вие сега живеете в много отговорно време. Не че преди хората са имали по-малко отговорност, но сега времената са други. Сега цялата Вселена е в процес на изменение. Промените вече са видими за някои хора, други все още си мислят, че става въпрос за поредната фантастична измислица или просто не могат да почувстват своята собствена…

Прочети още »

ЖИВОТ ЗА ЦЯЛОТО

Смисълът на човешкият живот е вложен в неговото предназначение. Предназначението се определя от Идеята на Създателя за създаване на разумен живот. Във всяко творение е вложена определена идея и тя се проявява чрез съществуването му. Съществуването на всичко сътворено създава основата на живота. Проявлението на живата материя има различни нива на разумност, но винаги е…

Прочети още »

НОВИЯТ ЖИВОТ

Всяка мисъл създадена от човешкия ум има стойността на  идея. Тя е идея, защото носи най-общите черти на това, което трябва да се пресъздаде. Трябва човешкият ум да намери съответните аргументи, за да може да преосмисли тази идея и да я превърне в действие. В случая като казвам аргументи Аз имам предвид конкретна мотивация. За…

Прочети още »

ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ

Човечеството е постигнало едно определено ниво от своето развитие, което му позволява да търси и създава нови светове в своето съзнание. Новите светове това са разбиранията за живот според правилата на онези закони, които изискват       повече отношение към самия себе си отколкото към останалите. И това всъщност се оказва най-трудното – да съумее човек да…

Прочети още »

МИГА НА ТВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ

Да търсиш себе си във времето, означава да осъзнаеш мига на своето съществуване. Ще попитате: какво означава мига на своето съществуване, нали съществуваме цял живот, какво значение има мига? Мига на съществуването е онзи съзнателен момент от развитието на човека, който може да бъде сравнен с мига на просветлението. Всъщност той е просветление, защото в…

Прочети още »

ВЯРА И ЗНАНИЕ

Вътрешните противоречия в човешката душа възникват тогава когато недостига просветеност. Какво трябва да знаем когато казваме “просветеност”. Един човек е просветен тогава когато приема с разбиране своя живот. Просветеността му дава възможност да изживее правилно всички свои затруднения и проблеми. Когато говорим за просветеност трябва да разбираме, че става въпрос за най-необходимите знания за живота…

Прочети още »

ЗА МОЛИТВАТА

Съществува мнение, че ако използвате продължително време една молитва, тя ще бъде чута от Господа и желанието ви ще бъде изпълнено. Това мнение се подхранва в голяма степен от силно религиозните хора, които имат в ума си представата за Господа като за господар, който се разпорежда със съдбите на хората. Според тях ако съумееш да…

Прочети още »

ПОЗНАВАМЕ ЛИ ЩАСТИЕТО

Всички говорят за щастието. Търсят го, искат да са щастливи и съжаляват, че не са го открили. Всъщност, знаят ли хората какво търсят? Щастието трябва да се разбира като  състояние на духа. Но нали, за да се стигне до определено състояние на духа са необходими много и различни условия. Какви условия са необходими, за да…

Прочети още »

СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ

Всички същества сътворени от Бога изпитват чувството на любовта. Разбира се всеки по свой начин преживява любовта. За растенията тя е чувството на благост, за животните на близост, а за някои от тях на привързаност, а за човека любовта е силата на живота. Как трябва да се разбира това определение – “силата на живота”? То…

Прочети още »

КРАСИВИЯТ ЖИВОТ

Човешкият ум е подвластен на много и най-различни изкушения. Това са изкушения, които могат да съсипят един живот или пък да забавят неговото развитие с години. Кога се появяват изкушенията? Когато недостига разбиране за същинската цел на човешкия живот, за неговия смисъл и конкретно съдържание. Разбира се, не е възможно още от крехката младенческа възраст,…

Прочети още »

ЗА ВЯРАТА В СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ

Беседата, която започваме сега е свързана с желанието Ми да имате повече вяра в собствените си сили. Какво имам предвид? Имам предвид, че мнозина от вас се отказват много бързо когато срещнат препятствие по пътя си. И всъщност би трябвало човек да се замисли и да се постарае да усети правилната посока когато пред него…

Прочети още »

ВАШИЯТ СЪВЕТНИК

Много са проблемите на съвремието, които заслужават внимание. Би трябвало човешкият ум да познава всичките, но не е така, макар че основните затруднения той ги  създава. Това само показва неспособността на човека, да прави реална, обективна оценка на заобикалящия го свят. Защо казваме всичко това? Защото поради неспособността си да се дистанцира от проблемите, човешкият…

Прочети още »

ВРАЖДУВАЩИ СВЕТОВЕ

От зората на своето съществуване човешкият род носи товара на негативните контакти между световете населяващи Вселената. Не е редно да се мисли, че всеки от световете има своя войска, с която воюва, но е необходимо   да се знае, че войни се водят и на ментално ниво. Какво ще рече това? Мислите на хората не са…

Прочети още »

ЗА ДОБРОТО, ЗЛОТО И СПАСЕНИЕТО

В своето хилядолетно съществуване човечеството търси спасение от злото. Казва се най-общо от злото, защото такава е човешката нагласа – да приема света разделен на две: на Добро и Зло. И тази нагласа придава  смисъл и съдържание на целия човешки живот. Съществуването на Доброто и Злото се приема като принцип, който влияе на човешкия род…

Прочети още »