В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ОТНОВО ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА

Преди няколко дни записахме темата “Запознаване с паневритмията”. Разбрах, че има някои смущения във връзка със съдържанието. В първия случай става въпрос за паневритмията и децата. Аз казах в предходната тема, че е по правилно децата да изучават паневритмията от 14 годишна възраст. Точно това съм имал предвид, изучаването на паневритмията, а не децата да…

Прочети още »

ЗАПОЗНАВАНЕ С ПАНВРИТМИЯТА

Настъпва пролетта, а с нея новия сезон на Паневритмията. За много хора думата “паневритвмия” не означава нищо. Но Аз се радвам, че не са и малко хората почти по целия свят, които вече познават този свещен танц и се възползват от неговите предимства. Защо говоря за Паневритмията като за свещен танц? Защото той има връзка…

Прочети още »

ЗА ДУХОВНАТА РАБОТА ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

Това, което определя характера на съвремието е необходимостта от задълбочена духовна работа. Не че до сега не е имало такава потребност, но в настоящата година  тя е изключително наложителна. Изисква я всичко, което може да се нарече Живот, Свят, Вселена. Защо е необходима задълбочената духовна работа? Защото хората изостанаха в своето нравствено развитие и усъвършенстване….

Прочети още »

ВЪПРОСЪТ ЗА СЕБЕОСЪЗНАВАНЕТО

Всеки човек обича себе си, но не го осъзнава. Впрочем обичта към себе си се проявява най-често в чисто егоистично отношение към другите с цел човекът да запази себе си, той да се окаже в най-изгодна позиция.. Това означава, че човек повече изпитва страх за себе си, за живота и сигурността си отколкото да разбира…

Прочети още »

ЗА НЯКОИ ФУНДАМЕНТАЛНИ ВЪПРОСИ

Школата на Христос работи за изпълнението на Всемирната научно-образователна програма. Целта на всички Учители и Сътрудници е да помогнат на хората от Земята чрез просвета да променят своето съзнание. Необходимостта от промяна на съзнанието се налага поради общия еволюционен ход  на живота. Нищо в Природата не е в покой, всичко се движи и се изменя…

Прочети още »

ПЪЛНАТА ВЗАИМНОСТ

Човечеството е на прага на нова епоха. Това е Епохата на Светлината и Любовта, но не “спуснати от горе”, а създадени чрез съзнанието и сърцето на човека. Разбира се връзката с Бога трябва да я има и тя е изначална – стига да я осъзнаете. Тази връзка слага Началото на Началата и продължава във Вечността,…

Прочети още »

ЗА ХОДАТАЙСТВОТО ПРЕД БОГА И СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ЛИКВИДИРАНАТА КАРМА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

По повод някои твърдения за необходимостта от ходатайство пред Бога и съобщението на Санат Кумара за ликвидираната карма на човечеството (записано на 25.07.2011 г.) Няма такова нещо като ходатайство пред Бога. Да ходатайстваш за някого трябва да знаеш първо на какво ниво е неговия морал, неговата нравственост. Не може да се застъпваш за някого, ако…

Прочети още »

СПОРЕД БОЖИЯТА ВОЛЯ

Съвременният човек все още не се е отърсил от предразсъдъците. Какво всъщност наричаме предразсъдъци? Това са онези закостенели разбирания по отношение на нещата от живота, които ограничават човешката мисъл и от там човешката инициатива. Човекът с предразсъдъци в своето отношение към живота  твърде много умува и в крайна сметка не стига до правилния път, защото…

Прочети още »

ПЪРВАТА И АБСОЛЮТНА ИСТИНА

Светлината в съзнанието идва от неговото разбиране за Истината. Истината е онази неизменна и същинска величина, която определя стойността на Съществуващото. Истината гради Живота. Тя създава реалните условия, за проявлението на Любовта и Мъдростта. Без Истината и двете не могат да съществуват. И още нещо, което всеки трябва да има предвид. Това е влиянието, което…

Прочети още »

ЗА СВОБОДНАТА ВОЛЯ И ТВОРЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Силата на човешкия дух е сила на волеизявата за единение на човека с Бога. Това е така, защото, за да се изяви човешкият дух се проявява онази съкровена сила, внедрена у него от Бога, която го събужда за духовна работа. Когато работи човешкият дух се създават най-истинските и най-чисти възможности за растене и развитие на…

Прочети още »

ДА ТРЪГНЕШ ОТ СЕБЕ СИ

Какво означава  да усъвършенстваш себе си? Кога човек разбира, че знанията, с които той живее са му недостатъчни? Обикновено хората търсят новото знание извън себе си, извън обкръжаващата ги среда. И това е правилен подход, но той не е единствения. Същественото, което в случая трябва да се знае е свързано с човешката духовна същност. Тя…

Прочети още »

НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ

За да се получи истинска, качествена промяна в човешкото съзнание са необходими няколко условия. Едното е свързано с начина на хранене, другото е свързано с пряката връзка на човешката личност с природата и третото е свързано с начина на мислене. И трите условия зависят от едно единствено нещо: желанието за промяна. Ако човек наистина иска…

Прочети още »

ЧОВЕШКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

Човешките възможности са в пряка зависимост от способността на ума да проектира     определена мисъл, цел или задача. Тогава, когато човешкият ум може да постигне ясно виждане по отношение на предстоящото, се постигат и конкретни резултати по набелязаната цел или задача. Ще кажете, задачата не е ли цел? Тя е краткосрочна цел, и затова я определяме…

Прочети още »

ДНЕС СЪМ ПО-ДОБЪР

Истинските човешки чувства се отличават със своята искреност. Те създават такива отношения между хората, които имат силата да съграждат. Да си строител на културата на човешките взаимоотношения е изключителна задача, положение, което поставя човека в позицията на ТВОРЕЦ. Да твориш в областта на човешките взаимоотношения е дълг и отговорност – дълг пред Бога и пред…

Прочети още »

ЦАРСТВОТО БОЖИЕ

Чрез своите молитви хората търсят упование в Бога. Но колко от тях вярват в Неговата благородна Идея за живот чрез Любов? Всеки човек трябва да изясни за себе си личното си отношение към Бога. Да знае защо го търси, поради каква потребност и какво иска от Него. Обикновено общуването с Бога се свежда да казването…

Прочети още »