В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЗА ВАШАТА ГЛЕДНА ТОЧКА

Всеки човек възприема Живота и Света, в който живее от позицията на своята гледна точка. Веднага възникват два много важни въпроса: Кое или какво определя гледната точка? и Какво е значението на гледната точка? Да кажеш за един човек, че той има гледна точка, означава да си разбрал какво е нивото на неговата готовност да…

Прочети още »

ИДЕЙНОТО НАЧАЛО

В    една от предходните лекции на Учителя Иисус Христос се говореше за Безусловната Любов. Сега Аз ще разкрия своята гледна точка по въпроса. Как трябва да разбираме безусловната любов? Като  факт, който сам по себе си съществува или като емоция на ежедневието? Аз мисля, че има залитане и в двете посоки и бързам да кажа,…

Прочети още »

НЕЩО ПО-РАЗЛИЧНО

Хората, които търсят нови възможности за духовно развитие, обикновено се увличат по западните школи. Вярно е, че западните школи предлагат интересни похвати и подходи, но ако сте достатъчно наблюдателни ще забележите, че те влияят повече чрез външно въздействие. Търсят най-вече различни техники, чрез които да се въздейства върху чакрите или съзнанието. Аз, обаче, ви предлагам…

Прочети още »

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖЕЛАНИЕТО

Всички Ние от Йерархията на Всемирното Бяло Братство, които работим с хората чрез Всемирната научно-образователна програма, винаги сме си давали сметка колко голямо значение за духовния напредък на човечеството има Умението на всеки човек да разбира своето  ЖЕЛАНИЕ. Множество са желанията, които изпълват човешкия живот. Те са израз предимно на потребностите на човека да живее…

Прочети още »

ЛЮБОВ И НЕПРЕХОДНОСТ

На 12.07. т.г. ще се навършат десет години от датата, на която Аз изпратих соята първа информация до българите чрез Радея. Това беше кратък текст, в който напомних за смисъла и съдържанието на срещите от Националните събори на Братството и конкретната работа със Словото. Сега – 10 години по-късно отчитам, че сме работили активно всички…

Прочети още »

ВРЪЗКАТА ЧОВЕК – ОБЩЕСТВО

Всеки човек търси в своя живот възможности за реализация на желанията си. Те могат да бъдат добри, могат да бъдат и лоши, в зависимост от това кому и каква полза носят. Хората, които подчиняват своите действия и мисли основно на личния си интерес не могат да бъдат полезни никому, дори и на себе си. Защото…

Прочети още »

ИСТИНАТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА ТЪРСИТЕ

Всички вие, които търсите истината в своя живот, трябва да имате най-напред познания свързани с вашата личност. Това означава, че ще трябва да си зададете въпроса, кое или какво определя личността у вас. Защо „личността у вас?” Защото вие първо сте индивиди и след това личности. Няма грешка в това, което казвам. От индивида до…

Прочети още »

ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ

Съществуват две възможности в човешкия живот по отношение на проявата му и неговото развитите. Тези възможности са свързани един път с Макропрограмата на Твореца и втори път с микропрограмата на отделната личност. Да уточним сега за какво става въпрос. И друг път сме говорили за макро и микропррограма. Но в този случай ще разгледаме въпроса…

Прочети още »

В ТОВА ТРЕВОЖНО ВРЕМЕ

Имам желание в кратко обръщение да ви кажа най-важното според Мен, свързано с живота в България в това тревожно време. Сега прави най-силно впечатление невъзможността хората да се изслушват. Всеки има някаква идея, всеки нещо говори и в крайна сметка няма кой да го чуе. Или вие не искате нещо в тази държава да се…

Прочети още »

ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ БЕЗДУХОВНОСТТА

И тъй, животът продължава! Всичко, което с толкова шум и врява беше изписано и казано за края на света остана някъде там – в рамките на 2012-та. Кое на Мен лично ми направи най-силно впечатление от поведението на хората. Една огромна част от населението на планетата не се интересуваше, както и сега не се интересува,…

Прочети още »

РАЗДЕЛЕТЕ СЕ СЪС СТАРОТО МИСЛЕНЕ

Човечеството сега, условно казано, е разделено на две: хора, които се интересуват и в някаква степен вярват на информацията за края на света и другите, които напълно отхвърлят и изобщо не приемат истината за тази информация. Всъщност самата истина е някъде по средата. Тя обяснява, че светът вече не е същият, че се извършват съществени…

Прочети още »

В ИМЕТО НА ЖИВОТА

В сърцето на всеки човек има място за една Любов. Това е истинската, съграждаща енергия на Живота. Това е любовта, която изпълва човешкото сърце и го дарява с благодатта на Божията Мъдрост. Искам сега с тези две – три изречения да ви дам повод за размисъл. Защо и в каква насока ви подканвам да размишлявате?…

Прочети още »

ПРОНИКНОВЕНОТО РАЗБИРАНЕ НА ЖИВОТА

Умът и душата винаги са имали и имат своите противоречиви схващания за Живота. Това е така, защото те са две различни същности. Душата има своето начало още от сътворението, а човешкият ум се развива предимно чрез опита на душата в периодите на нейния земен живот. Душата е енергийна субстанция, източник на първолюбовта, чрез която Творецът…

Прочети още »

ЕНЕРГИЯТА НА РАЗВИТИЕТО

Когато човек търси духовното знание, трябва да търси и източниците, от които идва то. Така по-правилно ще може да си обясни за какво става реч. В случая Аз имам предвид текста от Откровението на Йоан Богослов, където е използвана много силно символиката. Седемте звезди, седемте очи, седемте духове, седемте светилника, седемте църкви – всичко това…

Прочети още »

ИСТИНАТА ЗА ЖИВОТА

Въпросът за истината е философски въпрос, и винаги е имало поне три различни мнения за едно и също нещо. Аз сега, няма да превръщам в дискусия тази тема, искам само да обърна вашето внимание върху фактите от живота, които ви свързват с истината. Фактите от живота, които ви свързват с истината са няколко. На първо…

Прочети още »