В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЗА ЕТИКАТА

Бъдещето на планетата Земя изисква добронамереност, която практически да се изразява в създаването на изяснена, конкретна програма за развитие на етиката като наука – наука за нравствеността. Тя трябва да има за своя опорна точка науката психология и да бъде стъпила здраво върху основата на философията. Това означава фундаментално разработена и философски осмислена програма за…

Прочети още »

ЗА ВРЪЗКАТА С ДУХОВНИЯ СВЯТ

Всичко свързано с духовното развитие на личността има своето начало в човешката душа. Всяка душа има макар и смътно усещане за правилния подход в развитието на ума. Умът постига развитие, когато спокойно слуша гласа на душата. Какво ще рече това? Това ще рече, че умът е осъществил връзка на ниво Духовен свят. Защото вие, макар…

Прочети още »

ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС

Равноправието в съвременното човешко общество се разглежда предимно като проблем на отделните социални групи. Всъщност, всеки човек има права на равнопоставен с всеки друг, независимо в какво семейство се е родил – бедно или богато. Но нека погледнем този проблем от една по-различна позиция. Равноправието е проблем на всеки човек, като тук не се отчита…

Прочети още »

ВРАЖДУВАЩИ СВЕТОВЕ

Умствените способности на човешкия мозък не са функция единствено на мозъчните клетки. Те са резултат и от връзката на мозъчните центрове с кръвта и очите. Тук трябва да се обясни, че съществува физическо и духовно зрение. Те взаимно се допълват. По-силната, водещата роля трябва да предвидим за духовното зрение. Когато човешките възможности стоят на определено…

Прочети още »

ЖИВОТЪТ ДА ТВОРИ В МИР И ЛЮБОВ

Времето, в което сега се извършват сериозни промени в Света е толкова динамично, колкото никога не е било. За жалост скоростта на събитията и всичко, което определя настоящето, носи белега или по-точно характера на променливи междусъседски отношения. Нивото на общуване между политиците вътре в една държава и нивото на общуване между народите е едно и…

Прочети още »

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЖИВОТА

В Своето Слово Учителите говорят за Трите основни Принципа чрез които се Проявява Животът. Това са Принципите Любов, Мъдрост и Истина. Любовта е Принцип, защото определя Начина на проявление на Съзидателната Сила в Живота и Природата. Начинът на проявление е Добротворството. Мъдростта е Принцип, защото определя Любовта като основополагащо Правило за организиране на Съзидателната Сила…

Прочети още »

НАЙ-ВАЖНАТА ЗАДАЧА

Всеки човек в своя живот е бил поне веднъж излъган. Различните хора по различен начин приемат лъжата – когато я осъзнаят, или пък когато я използват в личните си отношения. Какво настъпва в съзнанието на излъгания човек, когато разбере истината? Този въпрос може да получи много отговори, защото, той се свързва с характера и културата…

Прочети още »

СЕДМИЧНА ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ

„Една тема се дава като една ябълчна семка, за да я посадите. Вие я посаждате и тя израства.” Учителят Беинса Дуно „Отворената врата” ООК 17.04.1940 г. …и успехът и неуспехът, произлизат от човешкото разбиране за Живота. Ако представата ви за Живота се свързва винаги с мисълта за проблеми и трудности, то самата тази мисъл се…

Прочети още »

КОГА ЧОВЕК РАЗСЪЖДАВА

Всеки човек, който иска да се учи на нови, облагородени взаимоотношения със своите близки, приятели и колеги, може да постигне развитие чрез силата на своята воля. Когато се каже „воля”, хората разбират умението да бъдеш последователен, въпреки трудностите и проблемите, които възникват по пътя към целта. Действително – необходима е последователност на мислите, чувствата и…

Прочети още »

ВДЪХНОВЕНИЕТО

Задавали ли сте си въпроса: На какво се дължи човешкото Вдъхновение? Кога Вдъхновението идва при човека, дали то е нещо вън от него или пък има свое място дълбоко в човешката душа? Аз ви предлагам преди да потърсим отговор на тези въпроси, да поразсъждаваме върху същността на Вдъхновението. Най-напред простичко можем да кажем, че когато…

Прочети още »

ПЕРСПЕКТИВАТА В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

В тази лекция ви предлагам да поговорим за перспективата в човешкия живот – перспективата като идея и възможност. Някои хора свързват перспективата с бъдещето – своето бъдеще, бъдещето на децата си, на своята родина и дори на човечеството. Всичко това зависи от осъзнатото отношение на личността към Живота. Както човек възприема живота, така и ще…

Прочети още »

МЪДРОСТТА НА ЖИВОТА

Българският народ е съхранил в своята духовна същност мъдростта на Живота. Хилядолетната история на българския етнос доказва това твърдение. Но за да стане ясно за какво говоря, ще трябва най-напред да уточня какво Ние наричаме „мъдростта на Живота”. Мъдростта на Живота е понятие, което се свързва с трайна и ясно изразена толерантност на личността по…

Прочети още »

ЗА ДОБРУВАНЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Всички Ние, които имаме желание да бъдем в помощ на човечеството за неговото духовно развитие, търсим съмишленици и тази година. За Нас съмишленик е всеки човек, който живее с мисълта за добруването на човечеството. Кога можем да говорим за добруване? Когато хората заживеят с разбирането за голямата потребност от духовно общуване. Сега духовното общуване не…

Прочети още »

ЗА ДУХОВНАТА ПРАКТИКА В ЕЖЕДНЕВИЕТО

Работата с добродетелите придава смисъл и съдържание на човешкия живот. Няма друг път към съвършенството, който така планомерно и целенасочено да създава условия за положителна промяна в човешкото съзнание. За да върви съзнателно по този път,  човек ще трябва да използва спокойна и разумна духовна практика. Да уточним най-напред какво разбираме Ние под духовна практика….

Прочети още »

БЪДЕТЕ БУДНИ

Всеки човек има в своя живот периоди, които се нуждаят от преосмисляне. И не само за хората е валидно това правило, но и за обществото. Когато става въпрос, обаче, за обществото, тогава активно се намесва и другата страна от вечно съществуващата Сила за Живот. Коя е тази страна? Тя е единственият най-труден за разбиране лайтмотив…

Прочети още »