В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

СЕДМИЧНА ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ

„Една тема се дава като една ябълчна семка, за да я посадите. Вие я посаждате и тя израства.” Учителят Беинса Дуно „Отворената врата” ООК 17.04.1940 г. …и успехът и неуспехът, произлизат от човешкото разбиране за Живота. Ако представата ви за Живота се свързва винаги с мисълта за проблеми и трудности, то самата тази мисъл се…

Прочети още »

КОГА ЧОВЕК РАЗСЪЖДАВА

Всеки човек, който иска да се учи на нови, облагородени взаимоотношения със своите близки, приятели и колеги, може да постигне развитие чрез силата на своята воля. Когато се каже „воля”, хората разбират умението да бъдеш последователен, въпреки трудностите и проблемите, които възникват по пътя към целта. Действително – необходима е последователност на мислите, чувствата и…

Прочети още »

ВДЪХНОВЕНИЕТО

Задавали ли сте си въпроса: На какво се дължи човешкото Вдъхновение? Кога Вдъхновението идва при човека, дали то е нещо вън от него или пък има свое място дълбоко в човешката душа? Аз ви предлагам преди да потърсим отговор на тези въпроси, да поразсъждаваме върху същността на Вдъхновението. Най-напред простичко можем да кажем, че когато…

Прочети още »

ПЕРСПЕКТИВАТА В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

В тази лекция ви предлагам да поговорим за перспективата в човешкия живот – перспективата като идея и възможност. Някои хора свързват перспективата с бъдещето – своето бъдеще, бъдещето на децата си, на своята родина и дори на човечеството. Всичко това зависи от осъзнатото отношение на личността към Живота. Както човек възприема живота, така и ще…

Прочети още »

МЪДРОСТТА НА ЖИВОТА

Българският народ е съхранил в своята духовна същност мъдростта на Живота. Хилядолетната история на българския етнос доказва това твърдение. Но за да стане ясно за какво говоря, ще трябва най-напред да уточня какво Ние наричаме „мъдростта на Живота”. Мъдростта на Живота е понятие, което се свързва с трайна и ясно изразена толерантност на личността по…

Прочети още »

ЗА ДОБРУВАНЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Всички Ние, които имаме желание да бъдем в помощ на човечеството за неговото духовно развитие, търсим съмишленици и тази година. За Нас съмишленик е всеки човек, който живее с мисълта за добруването на човечеството. Кога можем да говорим за добруване? Когато хората заживеят с разбирането за голямата потребност от духовно общуване. Сега духовното общуване не…

Прочети още »

ЗА ДУХОВНАТА ПРАКТИКА В ЕЖЕДНЕВИЕТО

Работата с добродетелите придава смисъл и съдържание на човешкия живот. Няма друг път към съвършенството, който така планомерно и целенасочено да създава условия за положителна промяна в човешкото съзнание. За да върви съзнателно по този път,  човек ще трябва да използва спокойна и разумна духовна практика. Да уточним най-напред какво разбираме Ние под духовна практика….

Прочети още »

БЪДЕТЕ БУДНИ

Всеки човек има в своя живот периоди, които се нуждаят от преосмисляне. И не само за хората е валидно това правило, но и за обществото. Когато става въпрос, обаче, за обществото, тогава активно се намесва и другата страна от вечно съществуващата Сила за Живот. Коя е тази страна? Тя е единственият най-труден за разбиране лайтмотив…

Прочети още »

ЗА ВАШАТА ГЛЕДНА ТОЧКА

Всеки човек възприема Живота и Света, в който живее от позицията на своята гледна точка. Веднага възникват два много важни въпроса: Кое или какво определя гледната точка? и Какво е значението на гледната точка? Да кажеш за един човек, че той има гледна точка, означава да си разбрал какво е нивото на неговата готовност да…

Прочети още »

ИДЕЙНОТО НАЧАЛО

В    една от предходните лекции на Учителя Иисус Христос се говореше за Безусловната Любов. Сега Аз ще разкрия своята гледна точка по въпроса. Как трябва да разбираме безусловната любов? Като  факт, който сам по себе си съществува или като емоция на ежедневието? Аз мисля, че има залитане и в двете посоки и бързам да кажа,…

Прочети още »

НЕЩО ПО-РАЗЛИЧНО

Хората, които търсят нови възможности за духовно развитие, обикновено се увличат по западните школи. Вярно е, че западните школи предлагат интересни похвати и подходи, но ако сте достатъчно наблюдателни ще забележите, че те влияят повече чрез външно въздействие. Търсят най-вече различни техники, чрез които да се въздейства върху чакрите или съзнанието. Аз, обаче, ви предлагам…

Прочети още »

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖЕЛАНИЕТО

Всички Ние от Йерархията на Всемирното Бяло Братство, които работим с хората чрез Всемирната научно-образователна програма, винаги сме си давали сметка колко голямо значение за духовния напредък на човечеството има Умението на всеки човек да разбира своето  ЖЕЛАНИЕ. Множество са желанията, които изпълват човешкия живот. Те са израз предимно на потребностите на човека да живее…

Прочети още »

ЛЮБОВ И НЕПРЕХОДНОСТ

На 12.07. т.г. ще се навършат десет години от датата, на която Аз изпратих соята първа информация до българите чрез Радея. Това беше кратък текст, в който напомних за смисъла и съдържанието на срещите от Националните събори на Братството и конкретната работа със Словото. Сега – 10 години по-късно отчитам, че сме работили активно всички…

Прочети още »

ВРЪЗКАТА ЧОВЕК – ОБЩЕСТВО

Всеки човек търси в своя живот възможности за реализация на желанията си. Те могат да бъдат добри, могат да бъдат и лоши, в зависимост от това кому и каква полза носят. Хората, които подчиняват своите действия и мисли основно на личния си интерес не могат да бъдат полезни никому, дори и на себе си. Защото…

Прочети още »

ИСТИНАТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА ТЪРСИТЕ

Всички вие, които търсите истината в своя живот, трябва да имате най-напред познания свързани с вашата личност. Това означава, че ще трябва да си зададете въпроса, кое или какво определя личността у вас. Защо „личността у вас?” Защото вие първо сте индивиди и след това личности. Няма грешка в това, което казвам. От индивида до…

Прочети още »