В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС

Равноправието в съвременното човешко общество се разглежда предимно като проблем на отделните социални групи. Всъщност, всеки човек има права на равнопоставен с всеки друг, независимо в какво семейство се е родил – бедно или богато. Но нека погледнем този проблем от една по-различна позиция. Равноправието е проблем на всеки човек, като тук не се отчита…

Прочети още »

ВРАЖДУВАЩИ СВЕТОВЕ

Умствените способности на човешкия мозък не са функция единствено на мозъчните клетки. Те са резултат и от връзката на мозъчните центрове с кръвта и очите. Тук трябва да се обясни, че съществува физическо и духовно зрение. Те взаимно се допълват. По-силната, водещата роля трябва да предвидим за духовното зрение. Когато човешките възможности стоят на определено…

Прочети още »

ЖИВОТЪТ ДА ТВОРИ В МИР И ЛЮБОВ

Времето, в което сега се извършват сериозни промени в Света е толкова динамично, колкото никога не е било. За жалост скоростта на събитията и всичко, което определя настоящето, носи белега или по-точно характера на променливи междусъседски отношения. Нивото на общуване между политиците вътре в една държава и нивото на общуване между народите е едно и…

Прочети още »

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЖИВОТА

В Своето Слово Учителите говорят за Трите основни Принципа чрез които се Проявява Животът. Това са Принципите Любов, Мъдрост и Истина. Любовта е Принцип, защото определя Начина на проявление на Съзидателната Сила в Живота и Природата. Начинът на проявление е Добротворството. Мъдростта е Принцип, защото определя Любовта като основополагащо Правило за организиране на Съзидателната Сила…

Прочети още »

НАЙ-ВАЖНАТА ЗАДАЧА

Всеки човек в своя живот е бил поне веднъж излъган. Различните хора по различен начин приемат лъжата – когато я осъзнаят, или пък когато я използват в личните си отношения. Какво настъпва в съзнанието на излъгания човек, когато разбере истината? Този въпрос може да получи много отговори, защото, той се свързва с характера и културата…

Прочети още »

СЕДМИЧНА ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ

„Една тема се дава като една ябълчна семка, за да я посадите. Вие я посаждате и тя израства.” Учителят Беинса Дуно „Отворената врата” ООК 17.04.1940 г. …и успехът и неуспехът, произлизат от човешкото разбиране за Живота. Ако представата ви за Живота се свързва винаги с мисълта за проблеми и трудности, то самата тази мисъл се…

Прочети още »

КОГА ЧОВЕК РАЗСЪЖДАВА

Всеки човек, който иска да се учи на нови, облагородени взаимоотношения със своите близки, приятели и колеги, може да постигне развитие чрез силата на своята воля. Когато се каже „воля”, хората разбират умението да бъдеш последователен, въпреки трудностите и проблемите, които възникват по пътя към целта. Действително – необходима е последователност на мислите, чувствата и…

Прочети още »

ВДЪХНОВЕНИЕТО

Задавали ли сте си въпроса: На какво се дължи човешкото Вдъхновение? Кога Вдъхновението идва при човека, дали то е нещо вън от него или пък има свое място дълбоко в човешката душа? Аз ви предлагам преди да потърсим отговор на тези въпроси, да поразсъждаваме върху същността на Вдъхновението. Най-напред простичко можем да кажем, че когато…

Прочети още »

ПЕРСПЕКТИВАТА В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

В тази лекция ви предлагам да поговорим за перспективата в човешкия живот – перспективата като идея и възможност. Някои хора свързват перспективата с бъдещето – своето бъдеще, бъдещето на децата си, на своята родина и дори на човечеството. Всичко това зависи от осъзнатото отношение на личността към Живота. Както човек възприема живота, така и ще…

Прочети още »

МЪДРОСТТА НА ЖИВОТА

Българският народ е съхранил в своята духовна същност мъдростта на Живота. Хилядолетната история на българския етнос доказва това твърдение. Но за да стане ясно за какво говоря, ще трябва най-напред да уточня какво Ние наричаме „мъдростта на Живота”. Мъдростта на Живота е понятие, което се свързва с трайна и ясно изразена толерантност на личността по…

Прочети още »

ЗА ДОБРУВАНЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Всички Ние, които имаме желание да бъдем в помощ на човечеството за неговото духовно развитие, търсим съмишленици и тази година. За Нас съмишленик е всеки човек, който живее с мисълта за добруването на човечеството. Кога можем да говорим за добруване? Когато хората заживеят с разбирането за голямата потребност от духовно общуване. Сега духовното общуване не…

Прочети още »

ЗА ДУХОВНАТА ПРАКТИКА В ЕЖЕДНЕВИЕТО

Работата с добродетелите придава смисъл и съдържание на човешкия живот. Няма друг път към съвършенството, който така планомерно и целенасочено да създава условия за положителна промяна в човешкото съзнание. За да върви съзнателно по този път,  човек ще трябва да използва спокойна и разумна духовна практика. Да уточним най-напред какво разбираме Ние под духовна практика….

Прочети още »

БЪДЕТЕ БУДНИ

Всеки човек има в своя живот периоди, които се нуждаят от преосмисляне. И не само за хората е валидно това правило, но и за обществото. Когато става въпрос, обаче, за обществото, тогава активно се намесва и другата страна от вечно съществуващата Сила за Живот. Коя е тази страна? Тя е единственият най-труден за разбиране лайтмотив…

Прочети още »

ЗА ВАШАТА ГЛЕДНА ТОЧКА

Всеки човек възприема Живота и Света, в който живее от позицията на своята гледна точка. Веднага възникват два много важни въпроса: Кое или какво определя гледната точка? и Какво е значението на гледната точка? Да кажеш за един човек, че той има гледна точка, означава да си разбрал какво е нивото на неговата готовност да…

Прочети още »

ИДЕЙНОТО НАЧАЛО

В    една от предходните лекции на Учителя Иисус Христос се говореше за Безусловната Любов. Сега Аз ще разкрия своята гледна точка по въпроса. Как трябва да разбираме безусловната любов? Като  факт, който сам по себе си съществува или като емоция на ежедневието? Аз мисля, че има залитане и в двете посоки и бързам да кажа,…

Прочети още »