В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ГОЛЕМИЯТ ЖИВОТ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ГОЛЕМИЯТ ЖИВОТ За всеки човек може да се каже, че има в ума си два основни въпроса: кой и как създаде Живота, и кой и как създаде човека. Това са вечните въпроси за Сътворението и истината за неговия произход. Аз съм забелязал, че всеки си обяснява…

Прочети още »

САМОВЪЗПИТАНИЕТО

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – САМОВЪЗПИТАНИЕТО Този, който обича себе си, обича и другите хора. Да обичаш себе си ще рече да познаеш Божественото начало на своята духовна същност. Сам по себе си този факт говори за необходимостта от самовъзпитание, което създава възможностите за духовно развитие. Ако имаш силата да се извисиш…

Прочети още »

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – СВЕТЪТ НА ТВОРЕЦА – ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ Всеки създател обича своето творение и иска то да има добро място под небето. Поднебесните творения имат произхода и силата на човешката мисъл – човекът е творец. Заслужава ли всеки човек да бъде наречен творец? Този, който създава като творец, влага любов в своето…

Прочети още »

УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА НОВАТА КУЛТУРА И КОСМИЧНОТО СЪЗНАНИЕ

(ИЗВАДКИ ОТ НЕГОВИ БЕСЕДИ) В човека има една нова Светлина. Тя е Божественото начало, което чака времето на своето пробуждане. Новото учение иде сега в света да донесе Новата култура, да покаже вътрешната страна на Живота. Новото учение иде от невидимия свят и се налага. Това са неща опитани милиони пъти и сега трябва да…

Прочети още »

УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС и УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ЗА ВЯРАТА

Вярата е онази Сила, пред която душата благоговее, и в същото време може да бъде твърда като диамант. Когато вярата стои в основата на човешките действия, човекът се движи в пътя на истината. Няма друг по точен ориентир за посоката на духовно развитие на личността, освен искрената вяра в Божия Промисъл за Живота. Тя създава…

Прочети още »

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ЗА ДИСЦИПЛИНАТА

Какво нещо е дисциплината? Тя не е просто система от правила или строг ред и законност. Тя е най-вече хигиена на Мисълта – онази ясна, чиста мисъл, която създава условия за проява на духовна, творческа дейност. Истинската, да я наречем ЖИВА дисциплина, е резултат от правилното разбиране и усвояване на Живота. А кое разбиране е…

Прочети още »

ЗА НОВАТА КУЛТУРА И ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ

Един от всичките природни закони гласи: не вземай нищо даром. Това означава, че всеки разумен човек, когато посегне към каквото и да било в живота си трябва да го е заслужил. Хората, които са посветили живота си на Бога знаят, че това е Негова заръка. Всеки, които е приел Бога като Творец и Създател на…

Прочети още »

ЗА ДОБРОНАМЕРЕНОСТТА

Добродетелите, които създават добруването в едно общество се проявяват чрез три основни Принципа: на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Те определят характера и действителната стойност на човешките взаимоотношения. Съществено важно е обаче да се покаже и една друга страна на взаимоотношенията, и тя се нарича добронамереност. Това особено отношение към живота и хората би…

Прочети още »

ПАНЕВРИТМИЯТА КАТО НАУКА

Има движения, които карат човека да бъде весел, да е леко на душата му. Има и такива, които са трудни за изпълнение. Но това, което е трудно, то иска съсредоточаване иска внимание, което да помогне на това движение, да го направи красиво. Тези движения, които на пръв поглед са трудни учат човека да укрепва волята…

Прочети още »

ЗА ЕТИКАТА

Бъдещето на планетата Земя изисква добронамереност, която практически да се изразява в създаването на изяснена, конкретна програма за развитие на етиката като наука – наука за нравствеността. Тя трябва да има за своя опорна точка науката психология и да бъде стъпила здраво върху основата на философията. Това означава фундаментално разработена и философски осмислена програма за…

Прочети още »

ЗА ВРЪЗКАТА С ДУХОВНИЯ СВЯТ

Всичко свързано с духовното развитие на личността има своето начало в човешката душа. Всяка душа има макар и смътно усещане за правилния подход в развитието на ума. Умът постига развитие, когато спокойно слуша гласа на душата. Какво ще рече това? Това ще рече, че умът е осъществил връзка на ниво Духовен свят. Защото вие, макар…

Прочети още »

ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС

Равноправието в съвременното човешко общество се разглежда предимно като проблем на отделните социални групи. Всъщност, всеки човек има права на равнопоставен с всеки друг, независимо в какво семейство се е родил – бедно или богато. Но нека погледнем този проблем от една по-различна позиция. Равноправието е проблем на всеки човек, като тук не се отчита…

Прочети още »

ВРАЖДУВАЩИ СВЕТОВЕ

Умствените способности на човешкия мозък не са функция единствено на мозъчните клетки. Те са резултат и от връзката на мозъчните центрове с кръвта и очите. Тук трябва да се обясни, че съществува физическо и духовно зрение. Те взаимно се допълват. По-силната, водещата роля трябва да предвидим за духовното зрение. Когато човешките възможности стоят на определено…

Прочети още »

ЖИВОТЪТ ДА ТВОРИ В МИР И ЛЮБОВ

Времето, в което сега се извършват сериозни промени в Света е толкова динамично, колкото никога не е било. За жалост скоростта на събитията и всичко, което определя настоящето, носи белега или по-точно характера на променливи междусъседски отношения. Нивото на общуване между политиците вътре в една държава и нивото на общуване между народите е едно и…

Прочети още »

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЖИВОТА

В Своето Слово Учителите говорят за Трите основни Принципа чрез които се Проявява Животът. Това са Принципите Любов, Мъдрост и Истина. Любовта е Принцип, защото определя Начина на проявление на Съзидателната Сила в Живота и Природата. Начинът на проявление е Добротворството. Мъдростта е Принцип, защото определя Любовта като основополагащо Правило за организиране на Съзидателната Сила…

Прочети още »