В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

НАСЛЕДЕНАТА КАРМА

Въпросът за Кармата много често се обсъжда и въпреки това около него витае някаква тайнственост. Предимно се приема мистично, без да се свързва със Закона за причината и следствието. А в действителност кармата се създава чрез логично свързана последователност в проявата на хора, факти и събития в човешкия живот. Обикновено, когато става въпрос за човешкото…

Прочети още »

МАГИЯТА НА ЖИВОТА

Всеки човек когато иска да каже нещо свързано със състоянието на своето здраве или настроение казва:” На душата ми е леко”, или радостно, или пък „Тежко ми е на душата”. Попитай го къде му е душата, неможе да ти каже. Или пък какво разбира когато говори за душата си, пак няма да каже нещо определено….

Прочети още »

ЗА ЛЮБОВТА, ВЯРАТА И ЖЕЛАНИЕТО

(отговор на въпрос поставен от читател на сайта) Въпрос: Как да разпознаем любовта, вярата и желанието, кое се нарежда на първо място и служи за проявата на останалите две? Може ли човек да си помогне чрез тях, за да се спаси от душевен проблем? Може ли, ако имаш нещо, което обичаш да правиш, то да…

Прочети още »

ПО ПЪТЯ КЪМ ДУХОВНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Днес, когато  повече от всякога е необходимо единение в Общество Бяло Братство в България, хората от това общество са разделени на групи като всяка група си има  „вожд”. Питам: Как ще изпълните Заръката,  която ви оставих  за утвърждаване ръководната роля на Учението в духовното израстване на българите? Та вие, които сте „мои последователи” не можете…

Прочети още »

ЗА ВАШАТА СРОДНА ДУША

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ЗА ВАШАТА СРОДНА ДУША Хората, които се стремят към духовно развитие, обикновено се препъват в една и съща пречка: недостиг на възможности за общуване със сродни души. Тръгналият по Пътя на духовното развитие се чувства сам и различен от другите. Това е причина за много хора…

Прочети още »

ВЕЧНИЯТ ЗОВ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ВЕЧНИЯТ ЗОВ. Животът зове всяко Божие творение към растеж и развитие. Животът създава настоящето и проектира бъдещето. Животът ражда Любовта и Надеждата и като се опира на Вярата в Божия Дух, съгражда човешката личност. Животът на всеки човек е различен и въпреки различието, съществува една обща…

Прочети още »

ГОЛЕМИЯТ ЖИВОТ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ГОЛЕМИЯТ ЖИВОТ За всеки човек може да се каже, че има в ума си два основни въпроса: кой и как създаде Живота, и кой и как създаде човека. Това са вечните въпроси за Сътворението и истината за неговия произход. Аз съм забелязал, че всеки си обяснява…

Прочети още »

САМОВЪЗПИТАНИЕТО

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – САМОВЪЗПИТАНИЕТО Този, който обича себе си, обича и другите хора. Да обичаш себе си ще рече да познаеш Божественото начало на своята духовна същност. Сам по себе си този факт говори за необходимостта от самовъзпитание, което създава възможностите за духовно развитие. Ако имаш силата да се извисиш…

Прочети още »

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – СВЕТЪТ НА ТВОРЕЦА – ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ Всеки създател обича своето творение и иска то да има добро място под небето. Поднебесните творения имат произхода и силата на човешката мисъл – човекът е творец. Заслужава ли всеки човек да бъде наречен творец? Този, който създава като творец, влага любов в своето…

Прочети още »

УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА НОВАТА КУЛТУРА И КОСМИЧНОТО СЪЗНАНИЕ

(ИЗВАДКИ ОТ НЕГОВИ БЕСЕДИ) В човека има една нова Светлина. Тя е Божественото начало, което чака времето на своето пробуждане. Новото учение иде сега в света да донесе Новата култура, да покаже вътрешната страна на Живота. Новото учение иде от невидимия свят и се налага. Това са неща опитани милиони пъти и сега трябва да…

Прочети още »

УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС и УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ЗА ВЯРАТА

Вярата е онази Сила, пред която душата благоговее, и в същото време може да бъде твърда като диамант. Когато вярата стои в основата на човешките действия, човекът се движи в пътя на истината. Няма друг по точен ориентир за посоката на духовно развитие на личността, освен искрената вяра в Божия Промисъл за Живота. Тя създава…

Прочети още »

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ЗА ДИСЦИПЛИНАТА

Какво нещо е дисциплината? Тя не е просто система от правила или строг ред и законност. Тя е най-вече хигиена на Мисълта – онази ясна, чиста мисъл, която създава условия за проява на духовна, творческа дейност. Истинската, да я наречем ЖИВА дисциплина, е резултат от правилното разбиране и усвояване на Живота. А кое разбиране е…

Прочети още »

ЗА НОВАТА КУЛТУРА И ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ

Един от всичките природни закони гласи: не вземай нищо даром. Това означава, че всеки разумен човек, когато посегне към каквото и да било в живота си трябва да го е заслужил. Хората, които са посветили живота си на Бога знаят, че това е Негова заръка. Всеки, които е приел Бога като Творец и Създател на…

Прочети още »

ЗА ДОБРОНАМЕРЕНОСТТА

Добродетелите, които създават добруването в едно общество се проявяват чрез три основни Принципа: на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Те определят характера и действителната стойност на човешките взаимоотношения. Съществено важно е обаче да се покаже и една друга страна на взаимоотношенията, и тя се нарича добронамереност. Това особено отношение към живота и хората би…

Прочети още »

ПАНЕВРИТМИЯТА КАТО НАУКА

Има движения, които карат човека да бъде весел, да е леко на душата му. Има и такива, които са трудни за изпълнение. Но това, което е трудно, то иска съсредоточаване иска внимание, което да помогне на това движение, да го направи красиво. Тези движения, които на пръв поглед са трудни учат човека да укрепва волята…

Прочети още »