В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – СВЕТЪТ НА ТВОРЕЦА – ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ Всеки създател обича своето творение и иска то да има добро място под небето. Поднебесните творения имат произхода и силата на човешката мисъл – човекът е творец. Заслужава ли всеки човек да бъде наречен творец? Този, който създава като творец, влага любов в своето…

Прочети още »

УЧИТЕЛЯТ ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА НОВАТА КУЛТУРА И КОСМИЧНОТО СЪЗНАНИЕ

(ИЗВАДКИ ОТ НЕГОВИ БЕСЕДИ) В човека има една нова Светлина. Тя е Божественото начало, което чака времето на своето пробуждане. Новото учение иде сега в света да донесе Новата култура, да покаже вътрешната страна на Живота. Новото учение иде от невидимия свят и се налага. Това са неща опитани милиони пъти и сега трябва да…

Прочети още »

УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС и УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ЗА ВЯРАТА

Вярата е онази Сила, пред която душата благоговее, и в същото време може да бъде твърда като диамант. Когато вярата стои в основата на човешките действия, човекът се движи в пътя на истината. Няма друг по точен ориентир за посоката на духовно развитие на личността, освен искрената вяра в Божия Промисъл за Живота. Тя създава…

Прочети още »

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ЗА ДИСЦИПЛИНАТА

Какво нещо е дисциплината? Тя не е просто система от правила или строг ред и законност. Тя е най-вече хигиена на Мисълта – онази ясна, чиста мисъл, която създава условия за проява на духовна, творческа дейност. Истинската, да я наречем ЖИВА дисциплина, е резултат от правилното разбиране и усвояване на Живота. А кое разбиране е…

Прочети още »

ЗА НОВАТА КУЛТУРА И ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ

Един от всичките природни закони гласи: не вземай нищо даром. Това означава, че всеки разумен човек, когато посегне към каквото и да било в живота си трябва да го е заслужил. Хората, които са посветили живота си на Бога знаят, че това е Негова заръка. Всеки, които е приел Бога като Творец и Създател на…

Прочети още »

ЗА ДОБРОНАМЕРЕНОСТТА

Добродетелите, които създават добруването в едно общество се проявяват чрез три основни Принципа: на Любовта, на Мъдростта и на Истината. Те определят характера и действителната стойност на човешките взаимоотношения. Съществено важно е обаче да се покаже и една друга страна на взаимоотношенията, и тя се нарича добронамереност. Това особено отношение към живота и хората би…

Прочети още »

ПАНЕВРИТМИЯТА КАТО НАУКА

Има движения, които карат човека да бъде весел, да е леко на душата му. Има и такива, които са трудни за изпълнение. Но това, което е трудно, то иска съсредоточаване иска внимание, което да помогне на това движение, да го направи красиво. Тези движения, които на пръв поглед са трудни учат човека да укрепва волята…

Прочети още »

ЗА ЕТИКАТА

Бъдещето на планетата Земя изисква добронамереност, която практически да се изразява в създаването на изяснена, конкретна програма за развитие на етиката като наука – наука за нравствеността. Тя трябва да има за своя опорна точка науката психология и да бъде стъпила здраво върху основата на философията. Това означава фундаментално разработена и философски осмислена програма за…

Прочети още »

ЗА ВРЪЗКАТА С ДУХОВНИЯ СВЯТ

Всичко свързано с духовното развитие на личността има своето начало в човешката душа. Всяка душа има макар и смътно усещане за правилния подход в развитието на ума. Умът постига развитие, когато спокойно слуша гласа на душата. Какво ще рече това? Това ще рече, че умът е осъществил връзка на ниво Духовен свят. Защото вие, макар…

Прочети още »

ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС

Равноправието в съвременното човешко общество се разглежда предимно като проблем на отделните социални групи. Всъщност, всеки човек има права на равнопоставен с всеки друг, независимо в какво семейство се е родил – бедно или богато. Но нека погледнем този проблем от една по-различна позиция. Равноправието е проблем на всеки човек, като тук не се отчита…

Прочети още »

ВРАЖДУВАЩИ СВЕТОВЕ

Умствените способности на човешкия мозък не са функция единствено на мозъчните клетки. Те са резултат и от връзката на мозъчните центрове с кръвта и очите. Тук трябва да се обясни, че съществува физическо и духовно зрение. Те взаимно се допълват. По-силната, водещата роля трябва да предвидим за духовното зрение. Когато човешките възможности стоят на определено…

Прочети още »

ЖИВОТЪТ ДА ТВОРИ В МИР И ЛЮБОВ

Времето, в което сега се извършват сериозни промени в Света е толкова динамично, колкото никога не е било. За жалост скоростта на събитията и всичко, което определя настоящето, носи белега или по-точно характера на променливи междусъседски отношения. Нивото на общуване между политиците вътре в една държава и нивото на общуване между народите е едно и…

Прочети още »

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЖИВОТА

В Своето Слово Учителите говорят за Трите основни Принципа чрез които се Проявява Животът. Това са Принципите Любов, Мъдрост и Истина. Любовта е Принцип, защото определя Начина на проявление на Съзидателната Сила в Живота и Природата. Начинът на проявление е Добротворството. Мъдростта е Принцип, защото определя Любовта като основополагащо Правило за организиране на Съзидателната Сила…

Прочети още »

НАЙ-ВАЖНАТА ЗАДАЧА

Всеки човек в своя живот е бил поне веднъж излъган. Различните хора по различен начин приемат лъжата – когато я осъзнаят, или пък когато я използват в личните си отношения. Какво настъпва в съзнанието на излъгания човек, когато разбере истината? Този въпрос може да получи много отговори, защото, той се свързва с характера и културата…

Прочети още »

СЕДМИЧНА ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ

„Една тема се дава като една ябълчна семка, за да я посадите. Вие я посаждате и тя израства.” Учителят Беинса Дуно „Отворената врата” ООК 17.04.1940 г. …и успехът и неуспехът, произлизат от човешкото разбиране за Живота. Ако представата ви за Живота се свързва винаги с мисълта за проблеми и трудности, то самата тази мисъл се…

Прочети още »