В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЗА ДОБРОТО, ЗЛОТО И СПАСЕНИЕТО

В своето хилядолетно съществуване човечеството търси спасение от злото. Казва се най-общо от злото, защото такава е човешката нагласа – да приема света разделен на две: на Добро и Зло. И тази нагласа придава смисъл и съдържание на целия човешки живот. Съществуването на Доброто и Злото се приема като принцип, който влияе на човешкия род…

Прочети още »

В УЧИЛИЩЕТО НА ЖИВОТА

Много често хората не искат да погледнат истината в очите. Дори тогава, когато се случват неприятности, те не искат да признаят тяхното съществуване. Има случаи, когато желанието на определен човек да направи ясна реалистична оценка на случващото се да бъде обявено за негативно отношение към проблема. За трудностите и неприятностите се говори със заобикалки или…

Прочети още »

ХРАНЕНЕТО – ОСНОВА НА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Човешкият мозък е като кибернетична машина. За да се докажат и изучат неговите възможности, трябва да се правят безброй много експерименти. Един от тях е свързан с храненето. То е основата на живота, на биологичния елемент от Съществуването. Все едно за какво става въпрос – за животински или за растителен свят. Храната и за растенията,…

Прочети още »

ПРАЗНИЧНО

БЕИНСА ДУНО ПРАЗНИЧНО На 11 юли 1864 г. е роден Петър Дънов – Беинса Дуно, а 12 юли е негов Празник, който последователите му от цялата страна отбелязват тържествено. С подбрани откъси от беседа изнесена от Учителя на 22 март 1915 г. напомняме за значимото духовно присъствие но този Човек и в съвременния живот. *…

Прочети още »

В СВЕТА НА РЕАЛНОСТИТЕ

Хората си мислят, че живеят в един свят, който наричат „материален”, „физически” и още – „реален” свят. За мнозинството всички тези определения имат едно и също значение. В действителност, обаче, става въпрос за различни по своето значение реалности. Физическият свят, е свят на съществуващите форми. Материалният свят, е света на съществуващите интереси. Реалният свят, е…

Прочети още »

ЗА СВОБОДНАТА ВОЛЯ И ТВОРЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Силата на човешкия дух е сила на волеизявата за единение на човека с Бога. Това е така, защото, за да се изяви човешкият дух се проявява онази съкровена сила, внедрена у него от Бога, която го събужда за духовна работа. Когато работи човешкият дух се създават най-истинските и най-чисти възможности за растене и развитие на…

Прочети още »

ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ДУХА

Умът на съвременния човек трябва да осъзнае Истината за Христово Възкресение и да свали Христа от разпятието. С това казвам, че е необходимо Християнството да бъде възприемано и употребявано не като религия, а като Учение. Защото ТО Е УЧЕНИЕ! В какво се състои същността на Христовото Учение? В неговата чиста нравствена основа. В този смисъл…

Прочети още »

ДУХЪТ НА СЛОВОТО

Защо е важно хората да знаят истината за произхода на живота? Защото чрез това знание ще се промени отношението на човека към самия себе си и към света. Когато всеки човек живее с ясната представа за своя Божествен произход ще има повече вяра в собствените си сили, ще знае, че в него е вложена енергия…

Прочети още »

НАСЛЕДЕНАТА КАРМА

Въпросът за Кармата много често се обсъжда и въпреки това около него витае някаква тайнственост. Предимно се приема мистично, без да се свързва със Закона за причината и следствието. А в действителност кармата се създава чрез логично свързана последователност в проявата на хора, факти и събития в човешкия живот. Обикновено, когато става въпрос за човешкото…

Прочети още »

МАГИЯТА НА ЖИВОТА

Всеки човек когато иска да каже нещо свързано със състоянието на своето здраве или настроение казва:” На душата ми е леко”, или радостно, или пък „Тежко ми е на душата”. Попитай го къде му е душата, неможе да ти каже. Или пък какво разбира когато говори за душата си, пак няма да каже нещо определено….

Прочети още »

ЗА ЛЮБОВТА, ВЯРАТА И ЖЕЛАНИЕТО

(отговор на въпрос поставен от читател на сайта) Въпрос: Как да разпознаем любовта, вярата и желанието, кое се нарежда на първо място и служи за проявата на останалите две? Може ли човек да си помогне чрез тях, за да се спаси от душевен проблем? Може ли, ако имаш нещо, което обичаш да правиш, то да…

Прочети още »

ПО ПЪТЯ КЪМ ДУХОВНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Днес, когато  повече от всякога е необходимо единение в Общество Бяло Братство в България, хората от това общество са разделени на групи като всяка група си има  „вожд”. Питам: Как ще изпълните Заръката,  която ви оставих  за утвърждаване ръководната роля на Учението в духовното израстване на българите? Та вие, които сте „мои последователи” не можете…

Прочети още »

ЗА ВАШАТА СРОДНА ДУША

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ЗА ВАШАТА СРОДНА ДУША Хората, които се стремят към духовно развитие, обикновено се препъват в една и съща пречка: недостиг на възможности за общуване със сродни души. Тръгналият по Пътя на духовното развитие се чувства сам и различен от другите. Това е причина за много хора…

Прочети още »

ВЕЧНИЯТ ЗОВ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ВЕЧНИЯТ ЗОВ. Животът зове всяко Божие творение към растеж и развитие. Животът създава настоящето и проектира бъдещето. Животът ражда Любовта и Надеждата и като се опира на Вярата в Божия Дух, съгражда човешката личност. Животът на всеки човек е различен и въпреки различието, съществува една обща…

Прочети още »

ГОЛЕМИЯТ ЖИВОТ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ГОЛЕМИЯТ ЖИВОТ За всеки човек може да се каже, че има в ума си два основни въпроса: кой и как създаде Живота, и кой и как създаде човека. Това са вечните въпроси за Сътворението и истината за неговия произход. Аз съм забелязал, че всеки си обяснява…

Прочети още »