В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЗА НАЙ-ВАЖНОТО

Светът сега се намира в период на активна промяна. Променя се същността на Съществуващото. То се видоизменя, за да може да приеме нова форма за Живот. Вие, мои мили приятели, също се променяте. Промените във вашите организми стават внимателно и бавно, но в същото време неотклонно. Настъпват промени и в съзнанието на хората. Вие вече…

Прочети още »

УСЛОВИЯТА, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ЖИВОТА

В последните години човечеството търси изход от духовната криза, в която се намира. Много хора се опитват да открият пътя за своето духовно усъвършенстване и някои от тях успяват. Това са хора, които имат в съзнанието си усещането за пряка връзка с Бога. Тези, които искат самостоятелно, независимо от Божията воля, да постигат положителни резултати…

Прочети още »

ЗА БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ

Човекът все още не може като Бога да влага любов във всичко, което създава. Човешката любов е  частично проявена сила. Когато се проявява чрез мисълта тя е егоистична любов. Това е така, защото умът филтрира чувството. Той в голяма степен дозира неговата способност да се изявява и по този начин ограничава жизнената сила на любовта….

Прочети още »

СИЛАТА НА ХРИСТИЯНСКАТА ЕТИКА

Вие всички, които четете текстовете от поредицата “Езотерични записки”, трябва да сте наясно, че знанията, които идват при вас, са благословение за духовно развитие. Всичко в тези теми има отношение към връзката на човека с Бога и взаимното общуване с Него, с Природата, общуването между ума и духовната същност на човека. Вашето духовно развитие е…

Прочети още »

ВЯРА И ЗНАНИЕ

Много малка част от населението на Земята разбира Бога като животворяща сила. Обикновено за Бога се мисли и говори като за нещо абстрактно, което   може и да го има, може и да го няма, но във всички случаи Той е някъде на небесата и е далече от нас. Независимо от това, когато са в затруднено…

Прочети още »

ЗА ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ

Хората, които желаят да постигнат усъвършенстване в своето духовно развитие трябва да знаят, че това може да се постигне само с последователност. Да си последователен в своите действия изисква да имаш определена цел и достатъчно яснота за нейното осъществяване. Когато човек е наясно със своите желания и възможности, той може да прояви воля, която да…

Прочети още »

НЕОБХОДИМО ВИ Е ЕДИНОМИСЛИЕ

Съзнанието на съвременния човек е заето предимно с грижи от ежедневието. Сега, пък и винаги до тук, хората са имали като своя първостепенна грижа материалната страна от живота. Обикновено духовният живот е бил пренебрегван. А всъщност той трябва да бъде водеща сила в съществуването и развитието на човечеството. Дори е неправилно да се мисли, че…

Прочети още »

СЪЗНАТЕЛНОСТ И ДУХОВЕН ЖИВОТ

Всички хора, които обичат Земята се прекланят пред красотата и величието на нейната природа. Няма човешко сърце, което да не е трепвало от умиление пред капчиците роса по листенцата на цветята. А колко голяма сила и вдъхновение излъчват изгревите и залезите на Слънцето! Хората, които обичат своята планета се радват на тези красоти и носят…

Прочети още »

СИЛАТА НА ДУХА

Човешкият дух носи в себе си силата на Божествената мъдрост. Че това е така е видно от способността на човешкия дух да преодолява трудностите. Те са преграда по пътя на всеки човек, който не умее да използва силата на своя дух. Странно е, че нещо толкова силно и мъдро като Духа може да бъде пренебрегвано…

Прочети още »

НЕ ЧАКАЙТЕ КАТО ОБРЕЧЕНИ

От самото Сътворение, та и до ден днешен човечеството не е било изоставено без духовно напътствие. Винаги, през всичките години на съществуване човечеството е получавало и получава съвети за своето духовно развитие и въобще за начина на живот. През последните години се засили активността на духовните учители и кръгът от сътрудници се разшири дотолкова, че…

Прочети още »

СЛОВО ЗА УМА И ДУШАТА

Аз, Йоан Богослов с радост започвам тази тема. Като се говори за духовната същност на човека е важно да се знае, че за да се прояви пълноценно духовното богатство, с което е роден човек, трябва да влязат в действие неговите умствени способности. Казано беше в предишната тема, че не може да има действие, ако няма…

Прочети още »

ЗА ОБЩУВАНЕТО С БОГА

Отминаха Великденските празници. Суетнята около приготовленията отне много енергия на хората. Имаше и такива, които дори и не помислиха за смисъла и съдържанието, с които са изпълнени тези дни. А те не са дни като другите. Денят на кръстната смърт и денят на Възкресението Христово са дни белязани със знака на Божествената Любов, на Божествената…

Прочети още »

ЧОВЕКОЛЮБИЕТО

Аз,който знае какво е Христовата любов, искам да приканя всички хора към човеколюбие. Човеколюбието е добродетел, която е вложена в човешката душа още при нейното сътворение. Сега от хората се изисква да опознаят това чувство, да опознаят човеколюбието като основен градивен елемент на своето поведение. Колко по-различни биха били човешките взаимоотношения, ако те се ръководеха…

Прочети още »

БОГОЯВЛЕНИЕ

Аз, Йоан Богослов, който се прекланя пред Йоана Кръстителя и с цялото си благоговение сторвам поклон пред нашия небесен Учител, Господ Иисус Христос, Аз ви казвам, че Божие озарение изпълва душата на всеки, който придобие вяра в ума си. Не казвам вяра в сърцето, но казвам, вяра в ума. Защото този, у когото има вяра…

Прочети още »

ЦЕНАТА НА ЕДНО ГОСТУВАНЕ

Съзнанието, което формира човешката личност, като същество с разум и умения за живот, има две страни: Божествена и човешка. Божествената страна на човешкото съзнание е създадена още при сътворението и е вложена в човешката същност като елемент на  Съзиданието. Сега ще обясня какво означава това. Човекът е създаден , както от край време се знае…

Прочети още »