В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЖИВОТА

В Своето Слово Учителите говорят за Трите основни Принципа чрез които се Проявява Животът. Това са Принципите Любов, Мъдрост и Истина. Любовта е Принцип, защото определя Начина на проявление на Съзидателната Сила в Живота и Природата. Начинът на проявление е Добротворството. Мъдростта е Принцип, защото определя Любовта като основополагащо Правило за организиране на Съзидателната Сила…

Прочети още »

ДАЙТЕ ЖИВОТ НА ЖИВОТА

Най-големият бич, най-голямото страшилище за човечеството в последните години е насилието. Съществува, и то в широки размери, насилие на човек над човека, на народ над народа, като напоследък се забелязва ожесточение и задълбочаване на проблема. Да попиташ дали има нещо смислено в това, всеки ще ти каже, че не се вижда някаква разумност в тия…

Прочети още »

ЗА ЧИСТА ДУХОВНА РАДОСТ

Приятели, с настоящата лекция искам да събудя вашият интерес към ежедневната работа с молитвите. Защо? Защото е видно, че вие нямате изградена система за практическа работа с тези текстове. Като казвам изградена система, Аз имам предвид последователно и целенасочено внимание както към съдържанието на молитвите, така и към конкретно осъзнато ваше желание. За да се…

Прочети още »

НАЙ-ТОЧНИЯТ КРИТЕРИЙ

В Божието Слово е Истината. Тя е въплътена във всяка дума, във всяко изречение. Това Е Истината, която създава условията за духовно-нравственото развитие на Живота. Тя има Божествен произход, както и самият Живот. Мъдростта на всеки човек, в голяма степен, се определя от неговата способност да възприема и разпознава тази Истина. Мнозинството от вас не…

Прочети още »

ЗА ТРЕВОЖНИТЕ НОВИНИ И ЧОВЕШКИЯТ СТРАХ

Винаги в света е съществувала в някаква степен несигурност. Тя възниква преди всичко поради страх от различни метеорологични катаклизми, войни, болести и смърт. Несигурността, която се проявява в човешкия живот се свързва най-вече с инстинкта за самосъхранение. Когато този инстинкт има водеща роля за човешките мисли, чувства и постъпки, тогава вероятността това от което се…

Прочети още »

ПРЕПОРЪКАТА НА БОЖЕСТВЕНАТА НАУКА

Има хора, които винаги търсят вън от себе си причина за своите неудачи. Те не приемат неудачите, с които се сблъскват като резултат от собствената си недалновидност или непросветеност, или неспособност, или каквато и да било друга лична причина. За тях всичко, което се случва в живота им, е последица от действията на другите, или…

Прочети още »

НОВИТЕ БОГОМИЛИ

България като местоположение и българите като етнос са нещо уникално. Всички хора, които искат да получат уверение за тези думи трябва правилно да си отговорят на въпросите: Коя друга страна има в изобилие толкова много природни дадености: море, планини, минерлани извори, широки и тучни полета, пълноводни реки? Кой друг етнос има в историята си толкова …

Прочети още »

СИЛАТА НА АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА

Една възможност може да бъде възприета като перспектива, само ако човешкото съзнание я допусне до себе си. До сега много  възможности за правилен, което ще рече добродетелен живот, са били отхвърляни от човечеството. Ние от Всемирното бяло Братство винаги сме имали желанието да създадем в човешкото съзнание нагласа за възприемане на възможностите, които предлагаме многократно…

Прочети още »

ЗА ЖЕЛАНИЕТО И ВЯРАТА

Вярата произлиза от искреното желание да постигнеш това, към което се стремиш. Когато има искрено желание, тогава има убеденост, има и вяра. Защо казвам това? Защото в искреното желание се съдържат всички фактори, които предопределят крайния резултат.  Искаш ли да постигнеш нещо, трябва да си заложил за него своето искрено желание. Няма сила, която да…

Прочети още »

ОМИРОТВОРЯВАНЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ

Вие всички, които имате в сърцата си усещането за промяна в настоящите човешки взаимоотношения какво отчитате? Дали умът ви подсказва, че се е случило нещо добро или напротив – задълбочават се конфликтите между хората? Аз задавам този въпрос съвсем целенасочено, защото имам предвид конкретно предложение. Неговото изпълнение е обвързано с резултата от вашият отговор. Ако…

Прочети още »

ЧОВЕКЪТ НА НОВАТА КУЛТУРА

Отминаха Рождественските празници, отминаха и вълненията около Новата година и края на света – сега накъде? Въпросът „Сега накъде” има изключителна стойност за всеки човек. Той би трябвало да бъде въпрос за разкриване на истината за всеки, който тепърва ще направи своята ориентация. До каква истина трябва да стигне всеки човек, за да има стойност…

Прочети още »

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК

С риск да се повторя или в някаква степен да повторя казаното от Висшите Учители  от Школата на Христос, Аз реших да говоря в тази лекция за НЕВЕРИЕТО, което е обзело болшинството от хората. Хората не вярват, че могат да станат по-добри. Хората не вярват в ползата от личното им участие в живота на обществото,…

Прочети още »

РАЗМИСЛИ СЛЕД ПРАЗНИКА

Първите християни не са имали празника на Възкресението. Той е включен в живота на хората доста след като Христос е бил на Земята. Това идва да покаже, че  всичко сторено от хората добива своята стойност след като Времето го оцени. Всичко, което хората оставят след себе си като духовно наследство получава своята стойност след като…

Прочети още »

ЗА СЛОВОТО

В началото бе Словото. То гради Живота и до ден днешен. Словото носи Силата и Мъдростта на Сътворението. То създава и твори, като насища със смисъл и съдържание Съществуващото. Ние от Великото Бяло Братство се стремим да разкрием Богатството на Божието Слово за хората. Искаме то да стигне до всяко човешко  съзнание, да го изпълни…

Прочети още »

ЛЮБОВ И СВЕТЛИНА

Хората казват:”Бог е Любов”, “Бог е Светлина”. Казват го с надеждата, че като са възприели това твърдение, те са опознали Бога или поне го приемат като любов и светлина. Всъщност да възприемеш Бога като Любов и Светлина се изисква да имаш изключителното прозрение за Неговата Благородна Сила. Чрез прозрението за Божията Любов и Светлина човешкото…

Прочети още »