В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ПЪТЯТ НА СПАСЕНИЕТО

Измина много време от деня на Христовото възкресение, но и до ден днешен човечеството не е осъзнало истинската причина за ТОВА, КОЕТО СЕ СЛУЧИ ТОГАВА. Впрочем това, което тогава се случи, беше част от една велика идея – идеята човечеството да заживее според силата на Божествената Любов. Там, където присъства Божествената Любов, присъстват също и…

Прочети още »

СПАСИТЕЛНИЯТ ПЪТ

Аз, Йоан Богослов, който се прекланя пред Йоан Кръстителя и с цялото си благоговение сторвам поклон пред нашия небесен Учител Господ Иисус Христос, Аз ви казвам, че Божие озарение изпълва душата на всеки, който придобие вяра в ума си. Не казвам вяра в сърцето, но казвам вяра в ума. Защото този, у когото има вяра…

Прочети още »

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

 Рождество Христово Рождество Христово е най-светлия християнски празник. Изпълнен е с Доброта, Надежда, Любов към Човека и Живота. Въпреки това хората не разсъждават върху добродетелите вложени в христовото учение. Правят се пищни литургии в храмовете – свещениците са актьори, а християните са публика. Натрапва се зрелищност в целия ритуал и няма благоговение, няма скромно тържество,…

Прочети още »

ОСНОВНАТА ИСТИНА

20.08.2017 г. ЙОАН БОГОСЛОВ ОСНОВНАТА ИСТИНА Когато говорим за нравственост, трябва да знаем,че това е повече човешко понятие. Хората търсят нравствеността, защото неосъзнават напълно, че Божественото у тях е основата, върху която могат да се развиват. На това ниво от еволюцията на човешкото съзнание, Божественото в човешкия живот се проявява като нравственост. Божественото подразбира онази…

Прочети още »

СИЛАТА НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ

За да развием тази тема първо трябва да си отговорим на въпроса: „Какво е Дух?” Духът е вид енергия, която има предназначението да продължи живота чрез усъвършенстване на формата. Самият той е носител на живот. Но това не е пусната свободно в Пространството енергия, а въплътена в определена форма жизнена сила. Тя носи у себе…

Прочети още »

ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ДУХА

Умът на съвременния човек трябва да осъзнае Истината за Христово Възкресение и да свали Христа от разпятието. С това казвам, че е необходимо Християнството да бъде възприемано и употребявано не като религия, а като Учение. Защото ТО Е УЧЕНИЕ! В какво се състои същността на Христовото Учение? В неговата чиста нравствена основа. В този смисъл…

Прочети още »

ДУХЪТ НА СЛОВОТО

УЧИТЕЛИТЕ ИИСУС ХРИСТОС И ЙОАН БОГОСЛОВ * * * Съвършенството е основна Цел на Сътворението и е главна Причина за неговата Еволюция. Съвършенството е пулсираща, непрекъснато променяща се величина. При нея съдържанието и формата са в постоянно взаимодействие. Никога нищо не съществува като окончателно създадена структура. Всичко сътворено подлежи на промяна. Неизменна остава само духовната…

Прочети още »

ДНИТЕ СЛЕД ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – ЙОАН БОГОСЛОВ – ДНИТЕ СЛЕД ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. Дните след Възкресение Христово за всеки християнин ( и не само, а и за всеки човек) би трябвало да бъдат дни на ново начало. В Свещеното Писание се казва: ”Ако е някой в Христа, той е създание ново.” Тези стихове могат да се…

Прочети още »

ДВЕТЕ СИЛИ НА СЪЗИДАНИЕТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – ЙОАН БОГОСЛОВ – ДВЕТЕ СИЛИ НА СЪЗИДАНИЕТО Всеки ден в последните месеци масово се обсъжда проблема с „мигрантската вълна”. Това ли е най-важният въпрос на настоящето? И да и не! Да, защото променя живота на много хора. Не, защото никой не говори за истинската причина на този Проблем, а всички…

Прочети още »

СЛОВОТО – ЕНЕРГИЯ НА СЪЗИДАНИЕТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – ЙОАН БОГОСЛОВ – СЛОВОТО – ЕНЕРГИЯ НА СЪЗИДАНИЕТО „В началото бе Словото и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог.” Познати са ви тези Слова, нали? Защо започвам с тях? Защото те съдържат Истината за Сътворението и за вложената в него Сила на Божията Мъдрост и Любов. Кой както…

Прочети още »

ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ, ЗА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СИЛИ И СИЛИТЕ НА ЗЛОТО

С живото участие на Висшите Учители от Бялото Братство, на планетата се осъществява изпълнението на Космическата програма за еволюция на човешкия род. За тази Цел Братството има своя конкретна програма за съвместяване на положителните и отрицателните сили. Всяка от тях има своето значение за правилното развитие на човешкия род. Необходимо е обаче с разбиране да…

Прочети още »

ЗА ВОЖДОВЕТЕ, ВОДАЧИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ

За да оцелее един народ, за да се развива успешно, той трябва да има добри ръководители. В някои от случаите обаче, ръководните постове се заемат от посредствени, но изключително амбициозни хора. Те са обсебени от властолюбието, напътства ги алчността, а моралът им се определя от личния интерес. И успяват! Успяват в името на своята цел….

Прочети още »

ЗА ВОЛЯТА НА БОГА

ЙОАН БОГОСЛОВ и УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО ЗА ВОЛЯТА НА БОГА Когато се говори за волята на Бога, трябва да се разбира необходимостта от такава организация на живота, която да не влиза в противоречие с установените Космически закони. Защото какво друго е Божията воля, ако не стройна система от Правила (закони), чрез които функционира Живота. Ако…

Прочети още »

ЗА МОЕТО ОТКРОВЕНИЕ И СЪВРЕМЕННИЯТ ЖИВОТ

Откровението, което Съм оставил за свидетелство, че има Господ и Той говори на хората, е Документ, който трябва внимателно да се чете. Не е нужно да се търсят нови значения освен тези, които вече са дадени. Друг е въпросът кой как ги тълкува. Това, което казвам сега, може да се приеме като допълнение към Откровението,…

Прочети още »

ПЪТЯТ НА СЪЗНАНИЕТО

Пътят по който, според Божия Промисъл, би трябвало да се движи човешкото съзнание, води към една основна цел – постигане на висше съзнание, което означава достигане до съвършенството. Но възможно ли е за човешкото съзнание да достигне съвършенство? Все още никой човек не е преминал по целия път, определен като път на съзнанието. Всички, обаче…

Прочети още »