В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

САМООПРЕДЛЕНИЕТО

Основната задача, която изпълнява Всемирната научно-образователна програма е свързана с Просвещението. Това не означава, че хората са неграмотни, а представлява изискване към всички да се запознаят  с новите конкретни потребности, които налага животът и по-точно еволюцията на живота. Сега животът на човечеството трябва да навлиза в сферата на  духовната реалност. Поставена е нужната материална основа….

Прочети още »

За ролята на вярата в човешкия живот

Силата на човешкото здраве се крие в силата на човешката мисъл! Силата на човешката мисъл идва от силата на Божествената мисъл. Единението на човешката мисъл и Божествената мисъл може да се получи само, ако човек има чисти сетива. Човекът възприема Божествената мисъл чрез слуха, зрението и съзнанието си. На физически план това означава: концентрирано внимание,…

Прочети още »

УНИВЕРСАЛНАТА СИЛА НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

Веднага възниква въпроса „Защо универсална? В какво се състои нейната универсалност?” За да отговорим на този въпрос, трябва да проследим връзката „Емоционално-умствено състояние – здраве.” Така ще се доближим до една твърде модерна тенденция в съвременната медицина, която изучава взаимозависимостта съзнание – тяло. Ще можем и да докоснем информацията от квантовата физика свързана с изследванията…

Прочети още »

ЧОВЕКЪТ – ПРИЛЕП

Обикновено когато се говори за Възкресението, предимно в богословските среди, то се свързва с идеята за живот след смъртта. Според Нас истинската сила на Възкресението трябва да се търси в умението на човешкото съзнание да се развива и усъвършенства. Това означава, че когато човек дойде на Земята трябва да има пред себе си една цел….

Прочети още »

ЗА ПЕРСПЕКТИВАТА НА УЧЕНИЕТО НА БЯЛОТО БРАТСТВО

Има нещо много съществено, което съвременните ученици от Бялото братство трябва добре да осъзнаят: това е тяхната отговорност за усвояването на знанията от Учението и тяхното предаване на следващите поколения. В какво стои най-вече отговорността? Първото нещо, което е много необходимо за изясняване  позициите и конкретните задачи на съвременното общество Бяло братство, е свързано с…

Прочети още »

ЗАЩО НЕ ПОЗНАВАМЕ СЕБЕ СИ

Какво означава да овладееш търпението? Същото би могло да се каже и за всяко друго качество или чувство. Никому не би било излишно да постигне овладяване на напрежението или на гнева. Изобщо овладяването на екстремните чувства и мисли е постижение за всеки човек. Някои хора притежават това качество по рождение. Те просто са по хладнокръвни,…

Прочети още »

ДА ИЗЯСНИМ ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ КАРМАТА!!!

Това е повече от необходимо. Когато се говори за трансмутация на карма, трябва да се знае, че става въпрос за много дълбоки, същностни промени в съзнанието. Така се стига до много дълбока, съществена промяна и на следващите периоди от човешкия живот, промяната настъпва и за цялата останала част от живота на отделната личност. Всяка карма…

Прочети още »

2012-та година?!!

За приближаващата 2 012-та година в последно време се говори като за съдбоносна година, говори се, че тогава ще се случат невероятно важни за живота на Земята неща. Откъде идва важността? От голямата необходимост да се промени ролята на тази планета за бъдещото съществуване на Вселената.  Сега нейната основна задача е да се създаде живо работещо…

Прочети още »

ПРИЧИНИ И СЛЕДСТВИЯ

Всичко, което се случва напоследък, показва, че има сили, които въздействат върху света в неговите различни форми на съществуване. Така например, във физическия свят се случват или по-правилно е да се каже стават такива неща, които имат характера на видоизменящи, и то структурно видоизменящи  промени. Тези структурно видоизменящи промени засягат преди всичко растителния свят, но…

Прочети още »

На какво се дължат климатичните промени напоследък?

Те засягат по-голямата част от планетата, като се проявяват или като високи температури, или като поройни дъждове. Трябва да се знае, че процесът на промените в климата засяга вече и човешката същност, не само природата. Човешката същност като вид биологичен организъм. Така за съжаление с принуда ще трябва да се извършват промените, които са необходими…

Прочети още »