В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

СЕДМИЧНА ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ

Здравейте, Приятели! В началото на този месец получих въпрос на който трябваше да отговоря писмено, тъй като връзката с мен беше установена чрез интернет. Сега, десетина дни след този случай, реших, че отговорът на поставения въпрос може да представлява интерес за повече хора. Преразказан, въпросът звучи така: възрастна жена се подготвя за заминаване в отвъдното…

Прочети още »

XXIX. НОВИ ЗАСЛУГИ – СЕДМИЧНА ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ

„Една тема се дава като една ябълчна семка, за да я посадите. Вие я посаждате и тя израства.” Учителят Петър Дънов „Отворената врата” ООК 17.04.1940 г. Еразъм Ротердамски е написал своето безсмъртно произведение „Възхвала на глупостта” през 1511 г. Днес – във времето на 21 век – тази сатира звучи съвсем актуално. Защо ли !?…

Прочети още »

СЕДМИЧНА ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ

„Една тема се дава като една ябълчна семка, за да я посадите. Вие я посаждате и тя израства.” Учителят Беинса Дуно „Отворената врата” ООК 17.04.1940 г. ………………………………………………………………………………………………………………………………… Внезапно като по чудо мъглата се разсея. Пред мен, забит високо в планината стоеше кръстът………… …………. Въпреки желанието ми да се моля не можах да кажа нищо. Останах…

Прочети още »

СЕДМИЧНА ТЕМА ЗА РАЗМИСЪЛ

„Една тема се дава като една ябълчна семка, за да я посадите. Вие я посаждате и тя израства.” Учителят Беинса Дуно „Отворената врата” ООК 17.04.1940 г. …и успехът и неуспехът, произлизат от човешкото разбиране за Живота. Ако представата ви за Живота се свързва винаги с мисълта за проблеми и трудности, то самата тази мисъл се…

Прочети още »

ВЪВ ВРЕМЕТО НА ПРЕХОДА

Преди месец излезе от печат книгата “Във времето на прехода”. В нея са включени темите предадени от Висшите Учители за времето от март 2010 до март 211 г. и публикувани в този сайт. Човечеството се намира в преходен период на смяна на епохите.  Този факт поставя пред всеки човек изключителна отговорност. Всеки от нас трябва…

Прочети още »

ЕНЕРГИЙНО-ИНФОРМАЦИОННА СЪЩНОСТ НА СЪТВОРЕНИЕТО

Енергийно-информационната същност на Сътворението е сложна тема и съвсем основателно може да се каже, че това е въпрос, с който трябва да се занимават в научните институти. И това е така, ако не вземем предвид нещо друго – много важно. Това е крайната необходимост от знанието за нашата чисто човешка зависимост от енергийно-информационната среда, в…

Прочети още »

УМЕНИЕТО ДА СЕ РАДВАШ НА ЖИВОТА

Какво означава да се радваш на живота? Някои хора възприемат това умение като представата за състояние, едва ли не,  на  постоянно блаженство. Това  е неправилно, погрешно разбиране. Много е трудно да се даде конкретно определение, но все пак то може да бъде представено като кратка формула: ако благодарността извира от  сърцето ти, радостта от живота…

Прочети още »

ЧОВЕШКИТЕ ВЪЗМЖНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД

Когато се говори за новия световен ред, трябва да се знае, че за него работят както хората, така и Съществата от Висшата йерархия на Светлината, т.е. Съществата създадени с едничката цел, да работят за изпълнението на Божия промисъл, на Идеята за създаване на благороден живот в условията на физическия свят. Нека да си отговорим най-напред…

Прочети още »

ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН СВЯТ

Същността на Сътворението изисква да се опознаят основните правила, според които човешкият организъм може да влезе в синхрон с енергийната сила на светлината, което от своя страна ще рече с енергийните вибрации на космическото пространство. Тук отново трябва да припомним, че енергията е информация плюс сила. Силата е проява на взаимодействието между елементарните частици изграждащи…

Прочети още »

 ЗА НЕОТЛОЖНИТЕ ПРОМЕНИ

Знанията, които човешкият ум може и трябва да усвои, идват при всеки човек по различен път, защото различно е нивото на способностите и възможностите за всеки. Затова е добре хората да работят на групи – да се събират редовно и да обменят своите знания и опит и никой да не се счита за по-голям, ако…

Прочети още »

СЛЕД ФИЛМА  НА  btv „ВЕЛИКАТА ЕРЕС”

Когато богомилите започнали своя организиран живот се създало първото духовно общество в България. По какво се е отличавала тяхната организация? Те имали своя идея – спасението на човека от царството на мрака. Имали добре построена теория за осъществяването на тази идея  – просвещение. Имали и конкретни напътствия върху чиято основа създали своята теория – знанието …

Прочети още »

СЪЩНОСТ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА УЧЕНИЕТО ЗА НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ

Формула – напътствие: Живей ЧРЕЗ любов! СЪЩНОСТ Учението за новото светоусещане  е концентрирано, логически построено знание, което има конкретна цел и ясно изразена същност. В основата на Учението за новото светоусещане стои интегралния принцип за създаване на цялостен, завършен модел на познанието за добродетелите. Интегралният принцип работи чрез активното участие на изискването за кохерентност* в…

Прочети още »

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УЧЕНИЕТО ЗА НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ

ВСЕМИРНА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И  НЕОБХОДИМОСТТА ОТ УЧЕНИЕТО ЗА НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ Бурният икономически и политически живот на планетата през втората половина на ХХ в. наложи глобализацията като обективен и закономерен исторически процес. Нейното спиране или задържане вече е невъзможно. Глобализацията определено има своите положителни страни, но съществува и нещо твърде тревожно и то е свързано…

Прочети още »

ВСЕМИРНАТА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА И НИЕ

Всемирната научно-образователна програма е средството чрез, което работят с нас, земните хора, Висшите учители от йерархията на Бялото братство. Това е организирана система за духовна работа с  населението на Земята. Инициатор, организатор и изпълнител на тази повсеместна дейност е Школата на Христос. Учителите от тази Школа имат конкретни задачи, които ги свързват с хората от…

Прочети още »

САМОЦЕЛ

Много често се чува по адрес на един или друг човек, че работи самоцелно. Какво означава това определение? Самоцелни са действията на ония хора, които започвайки някаква инициатива имат в ума си своето лично благоденствие, своя личен интерес. Те преследват определена изгода, която обслужва единствено само тях. От тук нататък като че ли няма какво…

Прочети още »