В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ Под емоционална интелигентност се разбира способността или умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и емоциите на човека с когото разговаряме. Това ни помага да постигнем правилна организация на мисленето и поведението си. В настоящата книга темата емоционална интелигентност има за цел да събуди интереса на…

Прочети още »

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДУХОВНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ РОД

  Ръководител на духовната еволюция на човешкият род е Христос. Той е Синът Божий, т.е. онази част от Цялото на Всемира, която чрез силата на своя Създател е добила формата на човешко създание. Исус Христос е развил практически Божият Промисъл, което ще рече, Програмата за еволюция на човешкия род. Дотогава приоритет е имала еволюцията на…

Прочети още »

НАЙ-ТЕЖКАТА КАРМА

Със своята безотговорност по отношение на общуването ни с Природата, ние хората, създаваме най-тежката карма за човечеството. Тоест, със своята безотговорност към живота на Природата, ние пренебрегваме Закона за причината и следствието и го правим неумолимо жесток към нас. Нека сега да си спомним, че думата-добродетел “благородство”, като понятие означава божественост, а свойството на тази…

Прочети още »

СТРАДАНИЕ И УЧЕНИЕ

В лекцията „Страдание и учение”, изнесена на 9 февруари 1938 г., Учителят е поставил следната задача: „Пишете върху темата: „Отличителните черти на човека.” Ако потърсим опорни точки по тази тема в същата лекция, можем да открием ценни мисли, които имат непреходната стойност на мъдри съвети. „Човешките мисли, това са ценностите, които поддържат живота на човека”,…

Прочети още »

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША И ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЖИВОТА

Възможностите на човешката душа обхващат най-вече Света на познанието. А Света на познанието е мястото където се развива и укрепва духът. Човешкият дух е неразривно свързан с душата и създава предпоставка за нейното развитие. Така че не може да се разглеждат като самостоятелно съществуващи духовни същности нито духът, нито душата. Те взаимно се допълват и…

Прочети още »

ОБИЧАЙ И ОСВОБОЖДАВАЙ

В лекцията „Обичай и освобождавай”, включена в книгата „Вечно подмладяване”, Учителят Петър Дънов” е поставил твърде интересна задача за своите ученици и последователи. Той е казал: „Има някои въпроси: кое е това, което не се изкривява, и кое е това което не се огъва, и кое е това, което не се окалва? Пишете върху това,…

Прочети още »

ЖИВОТЪТ

Как да го разбираме? Едни твърдят, че той има предопределеност, а други, че е груб, жесток и безсмислен. Малко са тези, които му се радват истински. За да отговорим правилно на въпроса, трябва да знаем какво сме ние за живота. И да си даваме сметка, че Животът има нужда от нас. Той се проявява чрез…

Прочети още »

ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ

Когато говорим по принцип за същността на човешката индивидуалност трябва да знаем, че отговорът е един: в човешкото сътворение е вложена божествена същност. И сега трябва да обясним за какво става въпрос. Божествена същност за човешката личност, означава способността на човешкият организъм самостоятелно и разумно да ръководи всички процеси, чрез които се изявява животът. Това…

Прочети още »

НАЙ-ТРУДНОТО РЕШЕНИЕ

Съвременното човешко общество е изправено пред най-трудното решение за цялото време на своето съществуване. Трудно е, защото се свързва с бъдещото развитие на Живота. Трудно е, защото бъдещото развитие на Живота изисква ново разбиране за самия Живот. Трудно е, защото новото разбиране изисква духовен напредък, а за да има духовен напредък е необходимо пълно преосмисляне…

Прочети още »

ВЕЧНОТО ПОДМЛАДЯВАНЕ

ВЕЧНОТО ПОДМЛАДЯВАНЕ ( Петър Дънов, лекция, 22 септември 1937 г. София, Изгрев) ( Радея – прочетено между редовете) „Не зная дали вярата може да оправи света. Съмнявам се, защото, ако вярата можеше да оправи света, той трябваше да бъде оправен. Всички вярват в Христа, но и до сега светът не се е оправил… Намирам, че…

Прочети още »

НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИЯТ ПРОБЛЕМ

Най-същественият проблем на съвременния живот, с категоричност може да се твърди, е Допуснатото разминаване между две основни направления в човешката еволюция: Знание и Нравственост. Този отговор се налага като извод, който лаконично посочва същинската причина за настоящото ниво в развитието на Живота. Всичко, което е преживяло и постигнало човечеството до наши дни, е следствие от…

Прочети още »

ЗАЩО СЕ СТИГНА ДО ТУК?

Какво означава да си дадем сметка, че човечеството е стигнало до ТУК? Това означава всички ние, хората, които съзнателно и несъзнателно създадохме настоящата действителност, да си дадем отговор за причините, които са предизвикали състоянието на настоящото, твърде тревожно съвремие. Този отговор, обаче, изисква пълна безпристрастност и чисто реалистично възприемане на действителността. Когато разгледаме спокойно обстоятелствата,…

Прочети още »

ДУШЕВНИЯТ ПРОБЛЕМ

Заспиваш ли? Аз май че те събудих… Прости ми, че дойдох сега при теб. Душата ми се стяга да полуда в прегръдките на своята тъга. Този куплет е част от стихотворение на поета Дамян Дамянов. Поетите, а и много други хора използват поезията, странични занимания или развлечения като отдушник, но това решава ли проблемите? Душевният…

Прочети още »

ОТНОШЕНИЕ НА НЕЩАТА

Прочетено между редовете …”вземате една дума от един стих и казвате: „Няма отношение”. Но отношението не е проста работа, то е цял принцип. Ти ако разбираш отношението, цяла филосифия има там. Пък тъй както ти го смяташ, казваш „Отношение няма”. Трябва да разбираш едно – там вътре се крие една тайна. Отношението – това е…

Прочети още »