В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ПРИЗИВ ЗА БЛАГОРАЗУМИЕ

  От 1 януари 2024-та година настъпва ново Изпитание за човечеството. Засилва се влиянието на онези сили, които до този ден са били подценявани. Те ще създадат нови тежки проблеми поради изкористения политически модел на демокрацията и заниженият критерий на човешкият ум за нравственост. В понятието „демокрация” е вложено разбирането за равнопоставеност и морални устои…

Прочети още »

ТВОРЯЩАТА СИЛА НА ВЕЧНОСТТА

ТВОРЯЩАТА СИЛА НА ВЕЧНОСТТА Кога човек опознава творящата Сила на Вечността, наречена Живот? Когато се осъзнае като творец. И тук няма никакво значение възрастта или професията! Защото способността да виждаме и незримото се събужда у нас с импулса на желанието да създаваме, да творим независимо в коя област на Живота. Колкото по-чисти са душите ни,…

Прочети още »

ИНИЦИАТИВНОСТ И ДОБРУВАНЕ

ИНИЦИАТИВНОСТ И ДОБРУВАНЕ Всеки човек е фактор за развитието на Живота – той е главното действащо лице за формирането и развитието на своя собствен живот и успоредно с това за Живота на обществото. Този, който възприема с разбиране връзката между личността и обществото, най-активно проявява качеството инициативност. Всеки човешки живот придобива определена значимост в зависимост…

Прочети още »

ПСИХИКА И ЗДРАВЕ

„Когато човек преживява тежко психическо състояние, то се отразява върху известен уд ( част – старославянски), вън или вътре, на организъма му. Този орган изгубва връзка със съзнанието на човека, вследствие на което ние казваме, че той заболява. Цялото тяло на човека, отвън и отвътре, е обвито с особена материя, наречена матрикс. Когато матриксът е…

Прочети още »

СЪЩНОСТ НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА

СЪЩНОСТ НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА Духовната култура на личността не може да се разглежда отделно от човешката духовна същност. Тя получава своята пълна изява, едва когато човек осъзнае истината за своята духовна същност. Това означава, че е необходимо умът да възприеме своето съществуване, и изобщо живота на личността, като проявление на човешката духовна същност. Човек, който…

Прочети още »

ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖЕЛАНИЕТО

Не се страхувайте от своите желания.  Те са стимул за вашето успешно развитие, но само ако са възникнали върху добре отгледана нравствена основа. Желанията съществуват в човешкия живот като красиви цветя или смрадливи плевели в зависимост от почвата върху която се развиват.  (повече на dobrodeteli.com ) ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖЕЛАНИЕТО (откъс от представената в този сайт…

Прочети още »

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ Под емоционална интелигентност се разбира способността или умението да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и емоциите на човека с когото разговаряме. Това ни помага да постигнем правилна организация на мисленето и поведението си. В настоящата книга темата емоционална интелигентност има за цел да събуди интереса на…

Прочети още »

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДУХОВНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕШКИЯ РОД

  Ръководител на духовната еволюция на човешкият род е Христос. Той е Синът Божий, т.е. онази част от Цялото на Всемира, която чрез силата на своя Създател е добила формата на човешко създание. Исус Христос е развил практически Божият Промисъл, което ще рече, Програмата за еволюция на човешкия род. Дотогава приоритет е имала еволюцията на…

Прочети още »

НАЙ-ТЕЖКАТА КАРМА

Със своята безотговорност по отношение на общуването ни с Природата, ние хората, създаваме най-тежката карма за човечеството. Тоест, със своята безотговорност към живота на Природата, ние пренебрегваме Закона за причината и следствието и го правим неумолимо жесток към нас. Нека сега да си спомним, че думата-добродетел “благородство”, като понятие означава божественост, а свойството на тази…

Прочети още »

СТРАДАНИЕ И УЧЕНИЕ

В лекцията „Страдание и учение”, изнесена на 9 февруари 1938 г., Учителят е поставил следната задача: „Пишете върху темата: „Отличителните черти на човека.” Ако потърсим опорни точки по тази тема в същата лекция, можем да открием ценни мисли, които имат непреходната стойност на мъдри съвети. „Човешките мисли, това са ценностите, които поддържат живота на човека”,…

Прочети още »

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША И ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЖИВОТА

Възможностите на човешката душа обхващат най-вече Света на познанието. А Света на познанието е мястото където се развива и укрепва духът. Човешкият дух е неразривно свързан с душата и създава предпоставка за нейното развитие. Така че не може да се разглеждат като самостоятелно съществуващи духовни същности нито духът, нито душата. Те взаимно се допълват и…

Прочети още »

ОБИЧАЙ И ОСВОБОЖДАВАЙ

В лекцията „Обичай и освобождавай”, включена в книгата „Вечно подмладяване”, Учителят Петър Дънов” е поставил твърде интересна задача за своите ученици и последователи. Той е казал: „Има някои въпроси: кое е това, което не се изкривява, и кое е това което не се огъва, и кое е това, което не се окалва? Пишете върху това,…

Прочети още »

ЖИВОТЪТ

Как да го разбираме? Едни твърдят, че той има предопределеност, а други, че е груб, жесток и безсмислен. Малко са тези, които му се радват истински. За да отговорим правилно на въпроса, трябва да знаем какво сме ние за живота. И да си даваме сметка, че Животът има нужда от нас. Той се проявява чрез…

Прочети още »

ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ

Когато говорим по принцип за същността на човешката индивидуалност трябва да знаем, че отговорът е един: в човешкото сътворение е вложена божествена същност. И сега трябва да обясним за какво става въпрос. Божествена същност за човешката личност, означава способността на човешкият организъм самостоятелно и разумно да ръководи всички процеси, чрез които се изявява животът. Това…

Прочети още »

НАЙ-ТРУДНОТО РЕШЕНИЕ

Съвременното човешко общество е изправено пред най-трудното решение за цялото време на своето съществуване. Трудно е, защото се свързва с бъдещото развитие на Живота. Трудно е, защото бъдещото развитие на Живота изисква ново разбиране за самия Живот. Трудно е, защото новото разбиране изисква духовен напредък, а за да има духовен напредък е необходимо пълно преосмисляне…

Прочети още »