В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЗА ЖЕЛАНИЕТО

Когато човешкото сърце започне да унива, значи нещо в съзнанието на самия човек не е ясно. Не може да се стигне до униние, до отчаяние или тревога, дори и до мърлявост, ако човешкото съзнание не работи с разбиране. Само ясното и конкретно направление, може да определи стойността на действието. Ясно и конкретно направление, ще рече…

Прочети още »

ЗА ПРАВИЛЕН ЖИВОТ

Какво означава да имаш правилен живот? Този резултат се постига с изпълнението на няколко правила: 1.Непрекъсната връзка между Ума, Сърцето и Съзнанието. Това означава  винаги да си наясно какво искаш, защо го искаш и как можеш да го постигнеш. Колебанията, съмненията и неуравновесените желания са губене на време, разпиляване на жизнена енергия и затлачване на…

Прочети още »

РАЗСЪЖДАВЙ, ЗА ДА ПОРАСНЕШ!

Защо си се родил? Защо хората се прераждат? Какво има у теб: душа, дух или нито едното? Какво има у човека до теб: зло, добро или нито едното? Как ще се преобразиш? Защо? Какво са очите? Какво има у тях? Какво е това, което те гледа от висините? Какво знаеш за Бог? Какво е онова,…

Прочети още »

ЗА ПОУКАТА ОТ ГРЕШКИТЕ

Когато приемеш справедливостта за свой критерий, ще можеш да се поставиш в положението на Съдник. Но не  съдникът, който критикува и осъжда в името на определена идея, а съдникът, който преразглежда проблемите от Живота в името на справедливостта. Така погледнат,  Животът е едно училище, което  може да ти даде мъдрост и увереност. Аз зная, че…

Прочети още »

За ролята на вярата в човешкия живот

Силата на човешкото здраве се крие в силата на човешката мисъл! Силата на човешката мисъл идва от силата на Божествената мисъл. Единение на човешката мисъл и Божествената мисъл може да се получи само, ако човек има чисти сетива. Човекът възприема Божествената мисъл чрез слуха, зрението и съзнанието си. На физически план това означава: концентрирано внимание,…

Прочети още »

ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ САМОПОЗНАНИЕ

Сега, когато светът се раздира от противоречия, най-съществената задача на всеки човек е неговото лично отношение към проблемите, към тези проблеми, които очертават историческата стойност на живота, на всичко, което се случва. Затова е много важна изходната позиция, от която нататък тръгва всяка мисъл и действие. Когато говорим за противоречия, трябва преди всичко да знаем,…

Прочети още »

ЗА ОПОЗНАВАНЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

Ако живеем с мисълта, че целият ни живот е едно училище, ще оставяме много по-малко време за междучасие. Добродетелите са много, но тези пет,  които ви предлагаме тук, стоят в основата на човешките взаимоотношения и определят културата на живота. Затова трябва да ги познаваме добре. За да можем да ги усвоим правилно, е необходимо да…

Прочети още »

ИЗКУСТВОТО ДА ЖИВЕЕШ

Хората, които искат да бъдат верни на своята идея, независимо каква е тя, трябва винаги да се съобразяват с възможностите на физическия свят. Физическия свят е мястото, където всеки човек трябва да премине през определено обучение. Независимо дали го осъзнавате или не вие, сте на обучение. То се проявява във всеки миг от живота ви…

Прочети още »

ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ УМА, ДУХА И ДУШАТА

(практическа работа със светлината) Застанете прави. Изпънете добре гръбначния стълб, без да се стягате, без да сковавате тялото. Ръцете поставете плътно до тялото,  без да ги притискате.  Главата да е добре изправена, а очите затворени, без да стискате клепачите. Постарайте се да усетите спокойствието на цялото тяло. Без да отваряте очи, вдигнете погледа си нагоре,…

Прочети още »

ОСНОВОПОЛАГАЩИ ЗДРАВОСЛОВНИ ПРИНЦИПИ

1. Никога не приемай себе си като неудачник! Следствия от нарушаването на този принцип. Затормозена психика. Неуравновесени мисли. Несигурност във всяко от предприетите действия. Всичко това създава хаотичност в работата на хормоните на хипофизата. Те по-трудно намират своя партньор, с който трябва да уравновесят дейността на щитовидната жлеза. Така се внушава  безсилие на организма. Човек…

Прочети още »