В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ВАШЕТО ОБЩУВАНЕ С НАС

Здравейте, приятели! Ние Учителите, Които работим за изпълнение на Всемирната научно-образователна Програма, предлагаме на всеки, който има желание да работи за своето духовно развитие, нов подход в усвояване на необходимите му знания. Той е различен от досегашната практика, защото създава условия за пряка връзка с Висшите Учители и за вашето лично участие в конкретната дейност…

Прочети още »

ЖИВОТЪТ КАТО ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС

Здравейте, Приятели! Вече имахме възможност в предишни наши публикации да обсъждаме Живота като следствие от Идеята за Съзидателност. Освен като Идея, Животът би трябвало да бъде разглеждан и осъзнаван, и като творчески процес. Идеята за Съзидателност, на която той е проява, в същността си е Програма за създаване и развитие на Сътворението. Творческият аспект на…

Прочети още »

СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Здравейте, приятели! Причината за тази лекция е все по-засиления интерес на определени личности от научните среди към създаване на изкуствен интелект, а също така и опитите за клониране на хора. Човешкият организъм се създава и развива в условията на физическия свят. Неговата биопрограма не бива да се смесва с програмата за духовно развитие. Въпреки това…

Прочети още »

ПРАКТИКА НА СЕБЕПОЗНАНИЕТО

Здравейте, приятели! Твърде важна задача за всеки човек е потребността, да открие себе си в очите на хората, с които общува. Това е сложна и твърде претенциозна задача, но въпреки това би трябвало да я познавате. И тъй като тя стои дълбоко в съзнанието ви непокътната, Аз ще се постарая да ви я разкрия. Това,…

Прочети още »

ПРАКТИКА НА ОСЪЗНАВАНЕТО

Здравейте, приятели! В настоящата лекция ще ви предложа да потърсите връзка – всеки сам за себе си, със своето съзнание. Това означава Умът да бъде учител, който ръководи действието напълно безпристрастно за съответната личност. Преди да започнем упражнението, което се нарича Практика на осъзнаването, ще припомня част от информацията, която вече сме ви предали за…

Прочети още »

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! МИРНА, БЛАГОДАТНА И ГРАДИВНА 2018–та година!

  ТОВА НЕ Е ВОЛЯТА БОЖИЯ Здравейте, приятели! В първия ден от 2018-та година идвам при вас отново като Учител. Възприемам тази възможност като изключителна по своето значение отговорност. Всеки от вас, който чете нашето Слово, а и всеки друг човек, би следвало също да възприема голямата отговорност пред която е изправено човечеството. За каква…

Прочети още »

СВЕТЛИНАТА Е ЖИВОТ

Драги, приятели, в тази лекция искам да ви запозная по-отблизо със Светлината. Светлината е живот. Тя е елемент от биологичния организъм на растения, животни, човек. Най-прецизно и най-правилно светлината се отработва от растителната клетка. Това е определен период от филогенезата, защото следващият етап от взаимодействието на живите организми със светлината е свързан с развитието на…

Прочети още »

ВИСШАТА МИСЪЛ

Здравейте, приятели! Силата на човешката мисъл, крие у себе си неподозирани от вас възможности. Тя може да лекува, може да премества предмети, може да създава условия за различни явления в природата. Това се дължи на връзката, която съществува между фино-енергийната структура на човешкия организъм и енергийно-информационното поле на Вселената. Човешката мисъл възниква и се образува…

Прочети още »

ВИБРАЦИЯТА НА ЧОВЕШКАТА МИСЪЛ

Здравейте, приятели! Всемирната научно-образователна програма, чрез която Ние, Учителите от Всемирното Бяло Братство, работим за духовното усъвършенстване на Човека, все още остава непозната за мнозинството от хората. И това е резултат от неспособността на човешкия ум да осъзнае изключително пряката връзка, която Ние осъществяваме с вас. Умът на човека, с малки изключения, не може да…

Прочети още »

ПО ОБРАЗ И ПОДОБИЕ БОЖИЕ

Здравейте, приятели! Необходимост е съвременния човек да потърси връзка с Принципа Взаимоотдаване, да го опознае и да усвои знанието, с което Той служи на Сътворението. Знанието, което произлиза от наличието и влиянието на Взаимоотдаването като Принцип, се проявява в Живота в две основни направления: Доброжелателност и Активност. Двигател и на двете направления е желанието на…

Прочети още »

ПРИНЦИПЪТ ВЗАИМООТДАВАНЕ

Здравейте, приятели! С тази публикация ще продължим да разглеждаме Принципа Взаимоотдаване като основополагащ фактор в създаването на Сътворението и неговата еволюция. Принципът Взаимоотдаване се проявява на всички нива на Сътворението. Навсякъде неговото проявление има една единствена, вездесъща и сакрална по своята значимост Функция – укрепване и устойчивост на ПРОЦЕСИТЕ в Природата и Живота. Този Принцип…

Прочети още »

ОСНОВОПОЛАГАЩИЯТ ПРИНЦИП

Здравейте приятели! С тази лекция се връщаме съвсем в началото на Нашата съвместна работа – Нашата, на Учителите от Всемирната научно-образователна програма, и общуването ни с вас – хората на духовния труд. В началото – преди 14 години, Радея записа първата лекция за първата книга от поредицата „Езотерични записки”, и там беше представен Принципът на…

Прочети още »

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА МОРАЛА

Здравейте, приятели! Настоящото съвремие изисква възприемането на една основна концепция, която да е пряко свързана със структурата и организацията на човешкото общество. Такава концепция изисква да се признае силата на Божественото творческо начало. Какво показва досегашната практика? Най-напред трябва да се обърне внимание на очевадния факт, че се създава, без да се твори. Творческият процес…

Прочети още »

КОНКРЕТНО ЗА КОНКРЕТНОТО ЗНАНИЕ

Здравейте, приятели! В последните 6 лекции проследихме връзката между осъзнатото Аз и Висшият Аз, както и връзката между Конкретното и Всеобхватното знание. В настоящата лекция ще направя обобщение на предаденото знание, защото по този начин ще постигнем неговата конкретизация и утвърждаване. Какво е важно да се уточни най-вече? Осъзнатото Аз създава Конкретното знание. В зависимост…

Прочети още »

ФОРМУЛАТА НА АКТИВНОСТТА

Здравейте, приятели! Предходната лекция завърши със следните думи: Всеобхватното Знание съществува в Обсега на активността на Ума и Чувството, защото те са Сили на Съзиданието в Космическото Пространство. Двете Сили създават, съграждат или рушат в зависимост от информационната стойност на проявяващата се чрез тях Сила. Ето защо човешкият Ум трябва да познава Формулата на активността,…

Прочети още »