В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

РАЗМИСЛИ ПРЕДИ ВЕЛИКДЕН

Здравейте, приятели! В края на тази седмица, православния християнски свят ще отбележи деня на Възкресение Христово, а седмицата от 2 до 8 април е определена като страстна седмица, предвид тежката емоция, която съпровожда Събитието. Впрочем, ако преди е имало жестокости, нима сега те са по-малко? С нищо не може да се изкупи страданието на невинните…

Прочети още »

ГЕНЕТИЧНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЧОВЕКА

Здравейте, приятели! Генетиката е интересна наука, която придоби по-широка популярност през последните години. С нейното напредване се създадоха очаквания, че човекът ще разкрие тайната на своето сътворение. Вече ви е известно, че на този етап това няма как да стане. Гените са важен, много важен източник на информация, но само толкова. За да може тази…

Прочети още »

ВРЪЗКАТА ПРИРОДА И ЧОВЕК

Здравейте, приятели! „От голяма леност, пада къщният покрив.” Екл.10:18 Този стих от Библията напомня на всеки, който го прочете, колко много е важно човек да преодолява своята небрежност по отношение на здравето си. Какво имам предвид? В прав текст може да се каже, че имам предвид необходимата организация за спортуване и гимнастически упражнения, като средство…

Прочети още »

ПСИХИКА И ЗДРАВЕ

Здравейте, приятели! И в тази лекция ще продължим темата за човешкото здраве. Защо задържаме вниманието ви върху тази тема? Защото без здраве няма добро бъдеще. Здравето предопределя развитието на личността и определя качеството на живота. Как? Като влияе върху човешката психика. От своя страна психиката има пряко въздействие върху здравето. Тук става въпрос за взаимна…

Прочети още »

ЕНЕРГИЙНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВЕ

Здравейте, приятели! Все по-усилено се говори напоследък за енергийна медицина и нейното практикуване. Какво е енергийната медицина? Знание, което обяснява енергийната структура на биологичния организъм и връзката както и взаимодействието между енергията и тялото. Това обяснение е направено от позицията на езотеричното познание, както и всяко друго обяснение в нашите лекции. Какво е енергийна структура?…

Прочети още »

УНИВЕРСАЛНАТА ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ

Здравейте, приятели! Всеки човек е подвластен на различните атмосферни промени. Не всеки обаче осъзнава тяхното влияние върху човешкия организъм. Защо говоря за атмосферните влияния? Защото чрез тях се осъществява най-пряката връзка между енергията в човешкия организъм и енергията в Природата. Това, което ни интересува нас в случая е универсалната жизнена енергия. С какво е по-различна…

Прочети още »

ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ

Здравейте, приятели! Въпросът за здравната култура на човека има изключително важно значение в човешкия живот. От къде идва неговата значимост? От връзката му със здравословното състояние на човешкия организъм. А какво е човешкият организъм? Казано е: Той е храм Божий! Защо е използвано това определение? Защото човешкият организъм съхранява Духът и Душата, без които човекът…

Прочети още »

ВАШЕТО ОБЩУВАНЕ С НАС

Здравейте, приятели! Ние Учителите, Които работим за изпълнение на Всемирната научно-образователна Програма, предлагаме на всеки, който има желание да работи за своето духовно развитие, нов подход в усвояване на необходимите му знания. Той е различен от досегашната практика, защото създава условия за пряка връзка с Висшите Учители и за вашето лично участие в конкретната дейност…

Прочети още »

ЖИВОТЪТ КАТО ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС

Здравейте, Приятели! Вече имахме възможност в предишни наши публикации да обсъждаме Живота като следствие от Идеята за Съзидателност. Освен като Идея, Животът би трябвало да бъде разглеждан и осъзнаван, и като творчески процес. Идеята за Съзидателност, на която той е проява, в същността си е Програма за създаване и развитие на Сътворението. Творческият аспект на…

Прочети още »

СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Здравейте, приятели! Причината за тази лекция е все по-засиления интерес на определени личности от научните среди към създаване на изкуствен интелект, а също така и опитите за клониране на хора. Човешкият организъм се създава и развива в условията на физическия свят. Неговата биопрограма не бива да се смесва с програмата за духовно развитие. Въпреки това…

Прочети още »

ПРАКТИКА НА СЕБЕПОЗНАНИЕТО

Здравейте, приятели! Твърде важна задача за всеки човек е потребността, да открие себе си в очите на хората, с които общува. Това е сложна и твърде претенциозна задача, но въпреки това би трябвало да я познавате. И тъй като тя стои дълбоко в съзнанието ви непокътната, Аз ще се постарая да ви я разкрия. Това,…

Прочети още »

ПРАКТИКА НА ОСЪЗНАВАНЕТО

Здравейте, приятели! В настоящата лекция ще ви предложа да потърсите връзка – всеки сам за себе си, със своето съзнание. Това означава Умът да бъде учител, който ръководи действието напълно безпристрастно за съответната личност. Преди да започнем упражнението, което се нарича Практика на осъзнаването, ще припомня част от информацията, която вече сме ви предали за…

Прочети още »

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! МИРНА, БЛАГОДАТНА И ГРАДИВНА 2018–та година!

  ТОВА НЕ Е ВОЛЯТА БОЖИЯ Здравейте, приятели! В първия ден от 2018-та година идвам при вас отново като Учител. Възприемам тази възможност като изключителна по своето значение отговорност. Всеки от вас, който чете нашето Слово, а и всеки друг човек, би следвало също да възприема голямата отговорност пред която е изправено човечеството. За каква…

Прочети още »

СВЕТЛИНАТА Е ЖИВОТ

Драги, приятели, в тази лекция искам да ви запозная по-отблизо със Светлината. Светлината е живот. Тя е елемент от биологичния организъм на растения, животни, човек. Най-прецизно и най-правилно светлината се отработва от растителната клетка. Това е определен период от филогенезата, защото следващият етап от взаимодействието на живите организми със светлината е свързан с развитието на…

Прочети още »

ВИСШАТА МИСЪЛ

Здравейте, приятели! Силата на човешката мисъл, крие у себе си неподозирани от вас възможности. Тя може да лекува, може да премества предмети, може да създава условия за различни явления в природата. Това се дължи на връзката, която съществува между фино-енергийната структура на човешкия организъм и енергийно-информационното поле на Вселената. Човешката мисъл възниква и се образува…

Прочети още »