В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

СИЛАТА НА МИСЪЛТА

Всички хора, които търсят възможност да работят за своето духовно развитие, могат да намерят тази възможност при НАС –  Учителите, които разясняват непрекъснато Учението на новата култура. Тази нова култура е изградена, или по-правилно е да се каже, предстои да бъде изградена върху основата на християнското учение. Защо точно християнското учение? Защото то влага в…

Прочети още »

ЗА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ЖИВОТА

Процесът на усъвършенстване на човешкото съзнание има своя интердисциплинарна основа. Този факт трябва да  бъде добре осъзнат и възприет от човешкия ум, за да може да съдейства за постигане на необходимия резултат. В случаите на незаинтересованост на личността, когато Ние предлагаме знания, а човекът ги отхвърля, интердисциплинарния подход губи своята стойност. Нашата задача, задачата на…

Прочети още »

МИСИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД

Всички хора, които искат да се запознаят с Учението на Бялото Братство, трябва да знаят, че то е предадено в България от Учителя Беинса Дуно. Учението на Бялото Братство е Учение на висшите Светли Сили, които работят за еволюцията на Живота. Това Учение Аз предадох на човечеството преди 2 000 години, но в по съкратен…

Прочети още »

ЗА ДА ПРОДЪЛЖИ ЖИВОТЪТ

Мили приятели, вероятно ви прави впечатление, че напоследък Аз много често участвам като „лектор” в поредицата „Записки”. Моите теми през последната година са свързани предимно с желанието ми вие да приемете знанията, които ви предавам чрез нашия сътрудник, като съществената информация, която може да промени отношението ви към самите себе си и към света. Затова…

Прочети още »

В ПОЛЗА НА ЖИВОТА

Бъдещето на човечеството зависи от съотношението на силите на Светлината и Тъмнината. Вие знаете, че те винаги са били в противоборство. Балансът между тях никога не е бил в идеално съотношение. Не го очакваме и сега, но въпреки всичко Аз зная и съм убеден, че    не е възможно тъмните сили да вземат надмощие. Това би…

Прочети още »

ЗА ВРЪЗКАТА С ДУХОВНИЯ ВОДАЧ

Възможностите за духовно развитие и усъвършенстване на човешкия род в неговата цялостност се движи със забавени темпове. Това е факт, който отчитаме не само Ние от Школата на Христос, но и цялото Всемирно Бяло Братство. На своите срещи, които се осъществяват регулярно, Ние обсъждаме вашето поведение, мили хора, и отчитаме извършеното от вас, извървения път…

Прочети още »

СИЛАТА НА ДУХА

Хората, които искат да постигнат свое духовно израстване разчитат предимно на собствените си сили и на собственото си познание. И в това няма нищо лошо. Действително човек трябва да разчита най-вече на своите сили, умения и възможности, но… Има една особеност, която никой, абсолютно никой не трябва да подминава и тя е свързана със Силата…

Прочети още »

ОСЪЗНАВАЙТЕ!

Хората, които вярват в Бога имат имунитет срещу отчаянието и безсилието. Те знаят, че никога не са сами и винаги могат да получат морална подкрепа чрез Божието благословение. Защо  това благословение не стига до всички, а само до тези, които вярват? Не мислете, че става въпрос за определена психологическа нагласа, чрез която вярващите се приобщават…

Прочети още »

ЗА ВАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТА

Въпросът за настоящето и бъдещето на човечеството е свързан преди всичко с личното отношение на жителите на планетата към Живота. Би трябвало мнозинството да има определено разбиране за начина на живот на планетата и да работи за неговото установяване. Когато говоря за начина на живот Аз нямам предвид ръководещата роля на определена политическа система или…

Прочети още »

ШКОЛАТА НА ХРИСТОС И ВСЕМИРНАТА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

Школата на Христос е структура на Бялото Братство. Тя съществува, за да може чрез научно-образователна дейност да работи с хората и да помага на човечеството да изгради своя колективен духовен образ. Научно-образователната програма е използвана от много години и винаги тя е давала положителен резултат. Сега, обаче, през последното десетилетие чрез тази Програма се прави…

Прочети още »

РАБОТИМ ЗА ВАС И ВИ ЧАКАМЕ

Въпреки намерението ми да преустановим ежеседмичната информация се налага отново да се свържа с вас, Мои мили приятели. Аз разчитам на вашата заинтересованост от настоящите проблеми на съвремието и се надявам, че всичко, което предавам чрез Нашия сътрудник представлява за вас не само интерес, но и конкретно напътствие. Ето защо считам за необходимо да направя…

Прочети още »

ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ

Приятели, Хора от цялата планета, обръщам се към всички вас с надеждата, че ще Ме чуете е ще разберете тревогата Ми. Обръщам се към всички вас и ви призовавам да бъдете повече от всякога доброжелателни, добронамерени и изключително отговорни във всяка своя мисъл и действие. Сега след като Ние от Йерархията на Светлината изпращаме непрекъснато…

Прочети още »

ЗА БЛАГОТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Мили Мои приятели, искам  да знаете, че Времето, в което сега живеете е забележително и удивително сложно.    То е забележително, защото се извършват промени в мащаба на цялата Вселена и удивително сложно, защото в тези промени е включено всичко съществуващо. Това означава, че се променя Сътворението на всички нива. Настъпило е времето на  ПРЕХОД от…

Прочети още »

СЪЗИДАТЕЛНАТА СИЛА

Мили Мои Приятели, в последната тема, която озаглавих “Двете Сили”, Аз “говорих” макар и твърде общо за изначалното създаване на Съществуващото. Поради сложността на темата е необходимо да добавя още информация. Съществуващото е всичко онова, до което може да се докосне човешкият ум. Не казвам човешката ръка, а човешкият ум. Основа на Съществуващото е Самопроявената…

Прочети още »

ДВЕТЕ СИЛИ

В предходната тема говорихме за връзката на Изначалната Самозародила се Енергия с Разумното начало и Тъмните сили. В настоящата тема Аз искам по-подробно да разгледам този фундаментален въпрос, защото става дума за Сътворението и Еволюцията, която определя неговото развитие. Преди всичко трябва да стане ясно, че  когато говорим за Сътворението, трябва да разбираме създаденото от…

Прочети още »