В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ОСНОВНАТА ИСТИНА

20.08.2017 г. ЙОАН БОГОСЛОВ ОСНОВНАТА ИСТИНА Когато говорим за нравственост, трябва да знаем,че това е повече човешко понятие. Хората търсят нравствеността, защото неосъзнават напълно, че Божественото у тях е основата, върху която могат да се развиват. На това ниво от еволюцията на човешкото съзнание, Божественото в човешкия живот се проявява като нравственост. Божественото подразбира онази…

Прочети още »

ЗА ФОРМУЛАТА „АЗ СЪМ“

14.08.2017 г. РАДЕЯ ЗА ФОРМУЛАТА “АЗ СЪМ” Здравейте, приятели! Текста, който предлагам е записан преди 10 години. Тогава беше публикуван на страницата „Съвети и напътствия”. Това е практическо упражнение, което ми беше предадено от Учителя Беинса Дуно. То е актуална и значима информация, която може винаги да се използва. Реших, че ваканционния период е добро…

Прочети още »

„НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ“

23.07.2017г. РАДЕЯ „НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ” Все по-често напоследък се говори за необходимостта от промяна в настоящия начин на живот. Тревожно се обсъждат проблеми в политиката, в социалния живот и екологията. За съжаление във всяко начинание приоритет се дава на материалните интереси и всичко се свързва с печалбата до толкова, че се стига до незачитане на човешките права….

Прочети още »

ПРАЗНИЧНО

БЕИНСА ДУНО ПРАЗНИЧНО На 11 юли 1864 г. е роден Петър Дънов – Беинса Дуно, а 12 юли е негов Празник, който последователите му от цялата страна отбелязват тържествено. С подбрани откъси от беседа изнесена от Учителя на 22 март 1915 г. напомняме за значимото духовно присъствие но този Човек и в съвременния живот. *…

Прочети още »

ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ

Човешкият характер е съвкупност от психичните прояви на индивида. Винаги трябва да се има предвид, че индивидуалността се определя от способността на човешкия организъм да възприема и обработва както храната така и информацията. Човешката индивидуалност има своя физиономия, когато умът постигне способността да разграничава доброто от злото; благородното от комерсиалното; рационалното от нерационалното. Всъщност става…

Прочети още »

В СВЕТА НА РЕАЛНОСТИТЕ

Хората си мислят, че живеят в един свят, който наричат „материален”, „физически” и още – „реален” свят. За мнозинството всички тези определения имат едно и също значение. В действителност, обаче, става въпрос за различни по своето значение реалности. Физическият свят, е свят на съществуващите форми. Материалният свят, е света на съществуващите интереси. Реалният свят, е…

Прочети още »

УЧИЛИЩЕТО НА ЖИВОТА

Това е най-висшето училище, училището с най-динамичната и най-наситена със знание Програма. В това училище всеки ученик има своя класна стая. Тя е проектирана в съзнанието му. Там той не е сам. Посещават го Учители, които го учат как да живее. Твърде често ученикът не разбира кой му говори и какво му казва, дори до…

Прочети още »

ГОЛЕМИЯТ ПРОПУСК

Ако е някой в Христа той е създание ново. Как трябва да се разбират думите от този стих? Като Завет изпратен от Създателя към човечеството, за осъзнаване Силата и Значението на Новата култура, която идва на планетата, за да облагороди Живота. „Ако е някой в Христа”, ще рече, че този човек е постигнал ново мислене,…

Прочети още »

СИЛАТА НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ

За да развием тази тема първо трябва да си отговорим на въпроса: „Какво е Дух?” Духът е вид енергия, която има предназначението да продължи живота чрез усъвършенстване на формата. Самият той е носител на живот. Но това не е пусната свободно в Пространството енергия, а въплътена в определена форма жизнена сила. Тя носи у себе…

Прочети още »

ЗА ОСНОВНАТА ИДЕЯ НА СЪТВОРЕНИЕТО

Истинската сила на човешките чувства произлиза от потребностите на душата. Човешката душа има преди всичко потребност да живее свободно. Свободно, означава в рамките на един човешки живот да се изяви целият духовен потенциал внедрен в душата. Това предполага тя да не бъде ограничавана от преднамерено влияние на ума, за да влезе в употреба пълната система…

Прочети още »

ЗА СВОБОДНАТА ВОЛЯ И ТВОРЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Силата на човешкия дух е сила на волеизявата за единение на човека с Бога. Това е така, защото, за да се изяви човешкият дух се проявява онази съкровена сила, внедрена у него от Бога, която го събужда за духовна работа. Когато работи човешкият дух се създават най-истинските и най-чисти възможности за растене и развитие на…

Прочети още »

ВАШАТА ДУХОВНА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Вие, жителите на тази планета, трябва да приемете необходимостта от вашата духовна трансформация. Вие трябва да се родите наново. Наново чрез Дух и Любов. Чрез осъзнатото възприемане на Любовта ще укрепнете и ще дадете свобода на духа, който носите в себе си, но от неразбиране задържате Неговото влияние. * * * Вашият Дух е носител…

Прочети още »

ДА БЪДЕШ СЕБЕ СИ

Има съществена разлика между това, което човек е, това, което иска да бъде и това което трябва да бъде. * * * Понякога човек взема решения и извършва действия под влиянието на моментни колебания на ума или импулсивни емоционални състояния. В такива случаи човек не може да създаде в съзнанието си представа за завършеността на…

Прочети още »

ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ

Необходимо е всеки човек да се отнася към себе си като към високо уважавана личност. За да гледа на себе си по този начин, човек ще трябва да припознае в свое лице присъствието на Божествения дух. Вие трябва да сте убедени, че без присъствие на духа, никой от вас не би могъл да бъде мислещо…

Прочети още »

Дните след възкресение Христово

ЙОАН БОГОСЛОВ ДНИТЕ СЛЕД ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (записано на 02.05.2016 г.) Дните след Възкресение Христово за всеки християнин ( и не само, а и за всеки човек) би трябвало да бъдат дни на ново начало. В Свещеното Писание се казва: ”Ако е някой в Христа, той е създание ново.” Тези стихове могат да се разбират само…

Прочети още »