ВЗАИМНОСТ

… И те  търся отново
смелост събрала
да тръгна със Теб.
Сърцето ми е готово!
След многото „за”
и „против”
вижда в тебе опора
и разбира,
че чрез него
си силен и Ти.
Сърцето ми знае,
че е малко
човешко сърце,
и искра
от твоята сила
воля ще му даде.
Сърцето чрез Тебе живее,
Ти чрез него градиш,
ту плаче, ту се смее,
но вярва, че с него вървиш.
С радост то те открива
в крехкото стръкче трева,
ласкаво те попива
като бисерна капка вода.
В моето малко сърце
има вяра,
че чрез него
си силен и Ти,
защото само
Духът на Живота
с толкова обич твори.