ДА СИ ПРИПОМНИМ…

Здравейте, приятели!

Предлагам ви с малки съкращения лекция на Архангел Михаил записана през 2010 година. Съдържанието е изключително актуално и поставя пред човечеството неотложни въпроси. Лекцията е включена в книгата „Във времето на прехода”.

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ НА КОГО СЛУЖИТЕ

Нека Светлината на Божествената Мъдрост да освети вашите умове! С това пожелание идвам отново при вас като искам още да добавя и пожелание за искрена вяра и добронамереност за всяко човешко сърце. Вие сега се нуждаете от повече увереност в собствените сили и възможности. Става въпрос най-вече за духовна сила и умствени възможности. Вие трябва да укрепнете духовно и да знаете, че каквото има да се случва с вас е необратимо, поради Еволюцията във Вселената. Вие не бива да се възприемате като независими, самостоятелно съществуващи единици. Вие сте част от Цялото, а Цялото е Сила на Сътворението. Не бива да мислите, че Сътворението е акт, който е бил и е приключил хилядолетия назад. Сътворението е процес на съграждане и развитие за всичко съществуващо. Впрочем, съществуващото е резултат от Сътворението, а Сътворението е резултат от активната творческа дейност на Създателя. Любовта е Неговата изначална Сила. Вие все още не искате и не можете с вашите умове да възприемете Любовта като истинската основа на Сътворението. Любовта е енергията осъществила Сътворението, което ще рече енергията на Живота. Затова сега, когато се говори за съществени промени във Времето и Пространството, трябва да се разбира, въдворяване на основните закони, които произтичат от пълното установяване на изначалната Любов, като енергийната сила изпълваща Времето и Пространството.

Сега има разминаване: Любовта е основа на Сътворението, а законите (правилата), произтичащи от нея не са задействани. Разминаването идва от различното разбиране на изначалната Любов: в Съзнанието на Създателя тя е на едно ниво, и съвсем на друго ниво е в съзнанието на хората. Това е причината, която поражда необходимостта от Промяна. Съществените промени във Времето и Пространството ще настъпят, когато силата на тези закони бъде напълно осъзната от човешкото съзнание. Там – в съзнанието на всеки човек трябва да бъдат записани с главни букви три правила, които да имат силата на закон: обичай себе си, обичай хората, обичай Природата. Тези правила са естественото проявление на Любовта. Ние знаем, че със закон не може да се обича, но също така знаем, че за да влезе в сила който и да било закон, трябва да има разбиране и правилно отношение към конкретния въпрос.

……………………………

Когато говорим за Божествената Любов, трябва да се знае, че става въпрос не за обикновено чувство, или изобщо за чувство. Божествената Любов е Сила. Чувството в Божествената Любов произхожда от Желанието на Бога да създаде Живот. Това за него означава свещенодействие в името на Живота. Животът е онази голяма и силна власт, която проектира съзидателност. Животът проектира и съгражда, защото е следствие от желанието и Любовта на Създателя да твори. Затова Сътворението не е акт или временно проявила се сила. Сътворението е непрекъснат, възходящ процес, който продължава и сега.

………………………………………..

Всички факти от Живота на Вселената доказват, че съществува една висша разумна Сила, Която ръководи реалността. Казвам ви всичко това, за да ви подтикна да се размислите върху собственото си настояще. Това е необходимо, за да можете вие да се самоопределите като същества дарени с разум в коя посока ще се развивате за напред. Сега е време, което полага основата на нова форма на съществуване. В процес на развитие са две основни направления: живот в следващо измерение и живот на следващо духовно ниво.

Живот в следващо измерение ще приемат хората постигнали високо духовно развитие – тези, които са успели да пречистят съзнанието си до степен на святост. Уверявам ви, че те никак не са много. За целия свят, те са шепа хора, които ще приемат светлинна форма на съществуване и ще бъдат приети като жители на нова планета.

Голямата част от населението на Земята трябва да премине на следващо духовно ниво от своето развитие. Казвам “трябва” с пълното съзнание, че това е абсолютно наложително, ако искаме да има живот на планетата. А създателят предвижда живот на планетата, но при определени условия. Затова сега се извършват толкова значими промени във Времето и Пространството. Светът вече не е същият, защото хората започнаха да разсъждават по различно. Като основна причина за настъпилите вълнения сред населението на планетата е същественото влияние, което оказва засиленото въздействие на Енергийната вълна изпратена към планетата от Създателя. Впрочем негова беше идеята, а реализацията е на хилядите светли Същества, които работят в името на Божествената Любов. За Новата Енергия е съобщавано в предходни теми. Сега само ще кажа, че това е онази енергийна вълна, която е предназначена да активизира положителната енергия на хората. В тази Енергия е въплътена информация, която трябва да окаже въздействие върху мисленето на хората и да ги подтикне да разсъждават задълбочено върху своето настояще и бъдеще. Затова, казвам, че вълненията на хората и техния стремеж към промяна ще се задълбочават. Лошото е, че мнозинството възприема САМО импулса от силата на Енергията, без да осъзнае смисъла на въплътената информация. А е необходимо успоредно с тези вълнения да излезе на преден план и конкретното решение на всеки човек поотделно за неговото самоопределение. Защото, макар и да има влияние свише върху човешкият ум, то е твърде ограничено, за да може да остане духовно пространство за свободната воля. Създателят не може да престъпи Закона за Свободната воля, защото това би означавало да лиши от смисъл цялостния процес на Сътворението. Затова ние – Неговите помощници, работим чрез определени хора, за разяснение на това, което се случва през последните години.

Сега е най-решаващият момент от Еволюцията на Живота, защото творческите сили на Доброто и Злото са достигнали своя максимум. Всеки има шанс да успее.

Това не би било точно така, ако хората през времето на своето умствено развитие не бяха подхранвали така активно Злото. То беше създадено дотолкова, доколкото е необходимо да провокира мисленето и организаторските способности на човека. Сега обаче, с времето, подхранвано от човешките нецелесъобразни мисли и действия, Злото доби ново съдържание и сила. То започна да се превръща в съзнателна, самостоятелно съществуваща сила, чиято активност не може да бъде предвидена. Злото започна да се превръща в страна от Живота, на която все по-трудно се въздейства. Ако така неразумно продължава да се натрупва отрицателна енергия, ще дойде време когато ще трябва да бъде унищожено всичко съществуващо, за да започне ново начало. Или както казвате вие във ваша поговорка: “Покрай сухото ще изгори и мокрото”. Затова сега повече от всякога е необходимо хората да осъзнаят какво вършат и защо го вършат. Ние, Съществата от Йерархията на Светлината правим и ще правим всичко възможно хората да получат конкретна информация за Процесите на Сътворението. Ние ще ви помагаме, но само ако вие ни търсите. Уверявам ви, че Ние винаги можем да откликнем на съзнателно изпратената към нас молба. Всяка ваша мисъл, изпълнена с конкретно съдържание и чувство, притежава достатъчно добра енергийна стойност, за да може да бъде забелязана. Затова когато ви се говори за употребата на молитвите, винаги ви се напомня, че е необходима концентрирана и искрена мисъл. Ние можем и имаме желание да ви помагаме за вашето духовно усъвършенстване, важното е вие да се ориентирате навреме, важното е вие да знаете към какво е стремите. Ето, затова напоследък в предходни теми от тази поредица (Езотерични записки) настойчиво ви се напомня, че трябва да имате собствена позиция, че личното мнение е от изключително значение. Вие трябва да сте убедени в това, което казвате, и което вършите. Нашата голяма молба към вас е да се ориентирате час по-скоро към конкретна позиция. Вие трябва да знаете на Доброто или на Злото служите.

Потърсете съдействие от дълбочината на вашето съзнание. Никой от вас не е роден злодей. Вие ставате злодеи, когато се оставите да ви завладее чужда зла мисъл, която обитава Пространството. Бъдете уверени, че винаги можете да й противостоите, стига да изпълните съзнанието си с лично ваши мисли – плод на вашето конкретно разбиране за живота.

Аз съм Архангел Михаил, и ви изпращам моята най-гореща молба, да подложите на пълна преоценка своя живот, своите умствени и творчески способности, като поставите за свой критерий мъдростта на Христовото учение. Постарайте се напълно обективно да си отговорите на въпросите: “Защо живея?”, “Какво искам от живота?” и “Каква е моята духовна същност?”. Ако си отговорите искрено на тези въпроси, ще уточните вашата лична позиция, а Аз се надявам, тя да бъде в полза на чистата и благородна Христова Любов.