В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ДА РАБОТИШ ЗА СЕБЕ СИ…

Да концентрираш усилията си върху своето духовно развитие и усъвършенстване не означава, че мислиш само за себе си. Човек първо трябва да работи за себе си, ако иска да е полезен на другите. Какво включва като минимум изисквания работата за себе си? Най-напред изясняване на личните отношения със самия себе си. За целта трябва да…

Прочети още »

ЕСТЕСТВЕНИЯ ХОД НА СЪТВОРЕНИЕТО

Движението на определени въздушни пластове винаги е предизвиквало вълнение на цялостната атмосферна обвивка на Земята. Колкото и едностранно да е изявено,  движението на  въздушните пластове се отразява на цялостния атмосферен фон на планетата. Не говоря за това явление, което вие наричате ветрове, а имам предвид онази асимилационна способност, която имат  атмосферните пластове по отношение на…

Прочети още »

ТРИТЕ ПРАВИЛА НА ЖИВОТА

Човешкият ум винаги търси сигурност. Това означава, че човек живее с нагласата да премине през живота си леко и безболезнено. Умът търси онези възможности, които ще осигурят на човека безпрепятственост и удобство. Често се стига до разочарования и нестабилност в поведението. За всеки човек това е индивидуално и въпреки всичко има една обща закономерност, която…

Прочети още »

ЗА СВОБОДАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Истинската сила на човешките чувства произлиза от потребностите на душата. Човешката душа има преди всичко потребност да живее свободно. Свободно, означава в рамките на един човешки живот да се изяви целият духовен потенциал внедрен в  душата. Това предполага тя да не бъде ограничавана от преднамерено влияние на ума, за да влезе в употреба  пълната система…

Прочети още »

ДА БЪДЕШ СЕБЕ СИ

В процеса на своя живот, човек изгражда личността, която иска да бъде или която трябва да бъде? И всъщност кога той е самият себе си? Тези въпроси имат фундаментално значение за живота на  всеки човек. Аз ще се постарая да отговоря на тези въпроси от позицията на Същество призвано да работи за човешкото духовно развитие….

Прочети още »

ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ

Развитието на човешкото общество в последно време все повече се свързва с възможностите за промяна в съзнанието на хората. Какво трябва да се случи, за да кажем, че човешкото съзнание се е променило? Преди всичко хората ще трябва да покажат различно от досегашното си поведение по отношение на самите себе си. Това означава всеки човек…

Прочети още »

АКТУАЛНИЯТ ПРИЗИВ

През последните години човешкият род изпадна в положението на нечуващ и неразбиращ своето положение човек. От всички възможни нива към човечеството бяха отправяни напътствия чрез различни послания и тези напътствия искаха и искат само едно нещо: ново мислене, ново отношение към всичко съществуващо. Човешкото съзнание трябва да се промени, за да е в синхрон с…

Прочети още »

БЕДНИ И БОГАТИ

За бъдещето на  човешкия род е необходимо да се преразгледат двете основни страни на живота: едната е свързана с духовното формиране на личността, а другата с физическото оцеляване на хората. И за двете е необходимо човешкият живот да бъде подложен на пълна преоценка. Най-напред трябва човечеството да си даде сметка в коя посока ще търси…

Прочети още »

ПО ПЪТЯ НА ДУХОВНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Твърде много информация пристига напоследък, която предава различни послания и напътствия към хората. Всички текстове имат една посока – духовно усъвършенстване. Хората свикнаха с това понятие, но все още го възприемат като незначимо присъствие в духовното пространство. Всъщност  духовното усъвършенстване остава все още само едно добро пожелание. Много малко са хората, които са си направили…

Прочети още »

ЗА ЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МИСЪЛТА

Съвременния човек е затрупан от купища информация, която на практика не се използва. Създадено е огромно количество информация, а тя има способността да излъчва енергия. По принцип трябва да се знае, че всичко създадено от човешкия ум, има свой енергиен потенциал. Информацията създава самостоятелно действащи енергийни структури. Те не се използват от хората и затова …

Прочети още »

АЗ И ОБЩЕСТВОТО

В своето ежедневие хората подминават един изключително съществен въпрос. Той може да се формулира така: ”В каква степен аз  съм потребен на обществото?” Със същата сила могат да се зададат и въпросите: “В каква степен аз съм потребен на своята планета? А потребен ли съм на Вселената?” Това са въпроси,  върху които болшинството от хората…

Прочети още »

РАДОСТТА ОТ НОВИЯ ЖИВОТ

През 2011-та година ще трябва повече от всякога хората да работят със своята мисъл. Нееднократно сме обяснявали, че човешкият потенциал в това отношение е много голям. Човешката мисъл притежава енергия, която може да бъде използвана както за добро, така и за лошо. Енергията на човешката мисъл сега е необходима, за да подкрепи съзидателните процеси във…

Прочети още »

ЗА НЕЯ И ЗА НЕГО

Във всички случаи когато е бил поставян въпросът за промяна в отношението на хората към самите себе си и към Природата е възниквал един и същ проблем. Той е свързан с отношението им към всичко, което засяга изявата на лична позиция. Хората трудно приемат отговорността. Личната позиция изисква отговорност, но хората се плашат от нея….

Прочети още »

ЕВОЛЮЦИЯТА НА СЪТВОРЕНИЕТО Е ПРИЧИНАТА

Силата на Космическите закони е действаща сила на видоизменението, хармонията и равновесието. В тях е вложена истината за развитието и усъвършенстването на Пространството, Времето и Животът.  Космическите закони съдържат в себе си  Мъдростта, Любовта и Истината според, които е създадено всичко съществуващо. Те определят същността, хода на развитието и настоящата сила на съществуването.  Космическите закони…

Прочети още »

ЗА ЕДИНСТВОТО НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО

Духът прониква в материята, за да се постигне единството на Съществуващото. Защо е необходимо да обясняваме тази връзка? Защото тя все още не се разбира и познава, а в  същото време човечеството се намира в период от своето развитие, който изисква познания в тази област. Ние сме далеч от мисълта, че в една тема може…

Прочети още »