В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ДОБРАТА ВОЛЯ

Всички хора, които търсят връзка със своя духовен водач, трябва да знаят, че тази възможност зависи единствено от тях самите. Защо? Защото според създадената система за работа със земните хора, Ние имаме подготвени Духовни Същества, които носят със себе си цялата отговорност за съдбата на съответните хора, с които се свързват. И ето сега някои…

Прочети още »

ЕДИНЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ДУШИ

След толкова години усърдно предлагана от Нас информация в полза на духовното развитие на човечеството, все още не можем да кажем, че е постигнат необходимият резултат. Основната част от населението на планетата все още не осъзнава истинската стойност на човешкия живот, и още по-малко свързва себе си с добродетелното Знание, което Висшите Учители използват за…

Прочети още »

ЦВЕТЕ САРОНОВО

Еволюционните процеси, които определят нивото на  съществуване на Сътворението имат своя последователност и изключителна взаимност във формирането на етапите на своето проявление. Необходимо е човечеството да познава тези особености, за да може сполучливо да се интегрира в настоящето на своето развитие.  В случая става  въпрос за еволюционни процеси във Мирозданието, но те засягат и еволюционните…

Прочети още »

ЗАЛОГЪТ

Когато се говори за Съзнание, или по-точно за Поле на Съзнанието, трябва да се разбира изключително всеобхватната, вездесъщата Сила на Сътворението. В този смисъл някои автори говорят за Космическо съзнание, за Висш Разум. Като Сила тя съдържа в себе си два основни компонента: енергия и информация. Впрочем, тя затова е Сила, защото обединява тези две…

Прочети още »

ПЪТЯТ НА ПОЗНАНИЕТО

Честита Новата година! Моето желание е през 2013-та година всички добронамерени хора да потърсят възможност за изява на своите умения и способности. Защото сега много хора имат знания, имат способности, но не търсят възможност да ги проявят, освен ако това е свързано с професията им. А всъщност много е важно, когато човек притежава определени способности,…

Прочети още »

ЕВОЛЮЦИЯ НА УМА

Все по-често напоследък се говори за състоянието на пробуждане и просветление, което е необходимо, за да може човечеството да постигне своето спасение. За какво спасение става въпрос? За духовно спасение, за духовното оцеляване на човека, защото като физическо проявление, човекът е просто едно същество с определена физиология и толкова. Не че не е важно неговият…

Прочети още »

ПО СПИРАЛАТА НА ЕВОЛЮЦИЯТА

Ние Елохимите, които имаме връзка със земния свят искаме да се получи напълно осъзнато отношение на  хората към усилията, които полагаме за просвета и създаване на самочувствие у всеки земен човек, самочувствие на Божествена творческа личност. Вие искате да знаете повече за себе си, за своя произход, за своето бъдеще. И имате право да търсите…

Прочети още »

БЪДЕТЕ ТВОРЦИ!

Ето, че вече премина първата половина на 2012 г. Тези, които очакваха чудеса не видяха нещо особено.  Хората, които вярват, че краят на света ще настъпи през декември тази година все повече се организират като същества с потенциала на безсмъртието. Вижда се, че никой – от едната и от другата страна – няма ясна представа…

Прочети още »

ПОВЕЛЯТА НА ВРЕМЕТО

Вие хората, имате една мъдрост, която твърди, че човек се учи докато е жив. Тези думи казват една истина, но тя е истина само за някои, за тези, които действително търсят поука от всяко нещо, което се случва с тях. Голяма част от хората не обръщат никакво внимание на начина по който живеят. Това, което…

Прочети още »

НОВИЯТ ЧОВЕК

През последните години Светът навлезе в нова територия. Искам преди всичко да знаете какво Ние от Йерархията на Светлината наричаме “Свят”. Светът според нас е всичко онова, което притежава в някаква степен разум. Така, когато говорим за “Свят” Ние включваме в това понятие растителния, минералния и животинския свят. Разума на хората Ние поставяме на трето…

Прочети още »

В НАЧАЛОТО НА 2012-та

Човечеството навлиза в Новата 2012 г. изпълнено с противоречия относно бъдещия Живот. На този етап от своето развитие човешкото общество няма ясна представа за справедливост, мир и благоденствие, няма ясна представа как най-правилно би могло да организира своя живот. До сега водеща роля имат политиците като хора, които определят как да се развива обществото. Професията…

Прочети още »

ЗА БОЖЕСТВЕНИЯ ПРОИЗХОД НА ЖИВОТА

Човешкото съзнание е уникално творение на Бога. То има своя специфика, която го различава от всичко друго сътворено от Бога. В своята същност то има  общо начало с Великото съзнание, но въпреки това носи отликата и белезите на човешката природа. В своя живот човекът се проявява чрез съзнателната си дейност, и съзнанието е единственото нещо,…

Прочети още »

ЗА СЪМНЕНИЕТО

Все по-важни и все по-актуални задачи възникват пред човечеството. Те са свързани с преустройващата се система на Живота и Пространството. Важността на задачите дори не би могла да бъде приоритетно подредена, защото всичко е еднакво важно и необходимо. И все пак бих могъл да откроя най-належащото. Това са онези съществени изменения, които идват, за да…

Прочети още »

СИЛАТА НА ИЗКОННАТА ИСТИНА

Школата на Христос е създадена от Великото Бяло Братство като формирование, което  да работи за просвещението на земните жители. Ние наричаме просвещение тази форма на работа с хората, която има за цел да ги запознае по-отблизо със знанията, които се съдържат в добродетелите  и знанията, които изграждат Учението на Христос – Христовото учение. То е…

Прочети още »

ЗА ВЕЛИКОТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Еволюцията на Сътворението е в ход и всичко, което е създадено променя своята  форма. Ние не говорим за външни изменения, а за промяна в енергийната същност на сътвореното. Тази промяна е необходима, за да послужи като продължение на Живота във Вселената. Новата Промяна се получава като резултат от действието на Новата Програма. Всъщност Новата Програма…

Прочети още »