В духовния свят Светлината се проявява чрез Мисълта. Всяка добродетелна мисъл има различна Светлина, която също има свои нюанси в зависимост от съдържанието и характера на Идеята, която носи. И представете си, колко красив е Животът на едно добродетелно общество! Неговата Аура е изпълнена с безбройните Светлини на малките добрини, сторени от добродетелния човешки ум. Те допълват пъстроцветната, Дъга на Божествената Идея за Добродетелност и Добротворство, вложена в основата на Сътворението. Колко красота може да сътвори един човешки ум, посветен на тази Идея!!!

ЗАЩО СЪМ ТУК, НА ТАЗИ ПЛАНЕТА, В ТОЗИ ЖИВОТ?

Здравейте, приятели! Навярно не веднъж всеки от вас си е задавал въпроса :”Защо съм тук, на тази планета, в този живот…?” И несъмнено ви е много трудно да получите еднозначен отговор. На Мен също ми е трудно да отговоря вместо вас, но ще се постарая, защото, Аз имам предимството да разглеждам всяко нещо – обект,…

Прочети още »

ЗАЩО СЕ СТИГНА ДО ТУК?

До тук? Какво означава, приятели, да си дадете сметка, че човечеството е стигнало до ТУК? Това означава всички вие, хората, които съзнателно и несъзнателно създадохте настоящата действителност, да си дадете отговор за причините, които са предизвикали състоянието на настоящото, твърде тревожно съвремие. Този отговор, обаче, изисква пълна безпристрастност и чисто реалистично възприемане на действителността. Как…

Прочети още »

ВОЛЯ ЗА МИРЕН ЖИВОТ

Приятели мои, с тази информация искам да насоча вниманието ви към тревожността на сегашното Време. Тревожността възниква от неправилната политика на съвременните световни „лидери” за запазване Мира на планетата . За каква политика става въпрос? За невъзможността на този етап да бъде осъществена успешна интеграция на двете култури: християнска и мюсюлманска – крайно необходимото условие…

Прочети още »

СЛОВОБЛУДСТВО И ЗРЕЛИЩА

Здравейте, приятели! Лекцията, която публикуваме тази седмица е записана на 10.11.2014 г. Предлагаме я отново поради нейната актуалност и засилената й значимост във връзка с предстоящите президентски избори. Все по-силно впечатление прави и все по-силно отражение върху обществения живот дава порочната практика, която се използва през последните години от журналисти, политолози, политически наблюдатели, социолози и…

Прочети още »

ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА Здравейте, приятели! Както бях обещал в предходната лекция, сега ще отговоря на въпроса: Кога  и защо неупотребеното, неприложено знание става развъдник на зловредни мисли? Знанието, както и умението човек да направи или да създаде нещо, остават неоползотворени когато той живее с ниско…

Прочети още »

ДУХОВНА КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ДУХОВНА КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ Здравейте, приятели! Навярно сте забелязали, че миналата седмица, а сега и тази,  пишем „Постуниверситет за духовно развитие”, а не за духовна култура. Защо го правим и в какво се състои разликата между  двете? Първо, защо го правим? Защото вече ви предадохме…

Прочети още »

ПО-ВИСОКОТО НИВО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА  – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ПО-ВИСОКОТО НИВО Здравейте, приятели! Желанието ми е с тази лекция да предизвикам интерес и внимание по най-съществения въпрос на съвремието: Прехода от едно ниво в развитието на човешкото съзнание, на друго – по-високо ниво на осъзнатост за всяка мисъл, чувство и действие. Какво е най-необходимо да…

Прочети още »

КОЛКО ПЪТИ ОБИЧАМЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА  – УЧИТЕЛЯ ИИСУС ХРИСТОС – КОЛКО ПЪТИ ОБИЧАМЕ Впрочем, какво е обичта? Много хора не правят разлика между думите „любов” и „обич”. А разликата е съществена. Ако не за друго, то поне за това, че обичта е чисто човешко чувство, докато в Любовта е вложено и силното духовно присъствие на Божията…

Прочети още »

ГРАДИВНИ И ДЕГРАДИРАЩИ СИЛИ

Здравейте, приятели! Активните сили, които сега владеят човешкият ум са Силите на Страха и взаимното Недоверие между хората. Тези деградиращи Сили проличават най-ярко в отношенията между ръководителите на държавите, които вие определяте като „Великите сили”. Впрочем, не би могло да се каже, че страхът и взаимното подозрение в непочтеност по-малко присъстват и са по-малко вредни…

Прочети още »

ДНЕС И УТРЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ДНЕС И УТРЕ Здравейте, приятели! От начина по който се формират съвременните международни отношения, все по-ясно се вижда причината за настоящите военни конфликти. Освен пределно познатите стремежи за власт и богатство, силно изпъква и още една причина, която се свързва с повърхностното възприемане на Живота от…

Прочети още »

НАСИЛИЕТО ПОРАЖДА НАСИЛИЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – НАСИЛИЕТО ПОРАЖДА НАСИЛИЕ Пред всички здравомислещи хора с абсолютна неотложност днес стои проблемът за световния Мир, а това e проблем за бъдещето на човечеството. При силно изявената конфронтация на религиозни различия, неможе да се очаква нищо добро. Човешките взаимоотношения са твърде далеч от възможността за разумен…

Прочети още »

ЗА АНАЛИТИЧЕН ПОДХОД В СЕБЕПОЗНАНИЕТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ЗА АНАЛИТИЧЕН ПОДХОД В СЕБЕПОЗНАНИЕТО Здравейте, приятели! Няма по актуална тема в настоящето от темата за мира на планетата и благоволението между хората. Впрочем, първото зависи от второто. Без взаимно уважение, без взаимна, чиста човешка симпатия, няма как да се постигне мир. А от какво зависи…

Прочети още »

НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ Здравейте, приятели! През 2009 година, в изпълнение на Всемирната научно-образователна програма Ние – Учителите от Всемирното Бяло Братство, предадохме чрез Нашия сътрудник Радея, Знанието за Новото светоусещане. Беше отпечатана и книга със същото наименование – „Новото светоусещане” . Дори там говорим, че това знание…

Прочети още »

ЗА ХИГИЕНАТА НА СЛОВОТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ЗА ХИГИЕНАТА НА СЛОВОТО Приятели, в старанието си да ви дадем колкото е възможно повече и по-актуална информация Ние – Учителите, които работим за Всемирната научно-образователна програма предприемаме нов подход. Той ще се различава от досегашната поредица на Постуниверситета за духовна култура с участието на повече…

Прочети още »

ЧОВЕКЪТ И ГРЕШНИКЪТ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ЧОВЕКЪТ И ГРЕШНИКЪТ Здравейте, приятели! Всеки човек има своя вътрешен духовен свят. Друг е въпросът кой до колко осъзнава неговото съществуване, присъствие на духа и сила на проявлението му. Най-важното в посоката на тези размисли е осъзнаването на собствената умствена активност и нейното качество. Какво разбираме…

Прочети още »