Нови теми  |  Завета на цветните лъчи на светлината - разширен прочит  Всемирна научно-образователна програма  |  Книги

Художествена галерия Лили Димкова  |  Духовни учители  |  Съвети и напътствия  |  Литературна страница  |  Контакти

 

 

 

Всемирната научно-образователна програма е средството, чрез което Висшите учители от Йерархията на Великото Бяло Братство работят с  нас, земните хора. Това е организирана система за духовна работа с населението на Земята.

 В изпълнение на своите конкретни задачи, Учителите ни предлагат градивно ново знание, чрез разумна и последователна работа с добродетелите. На тази идея е посветен и сайта dobrodeteli.com.

 Всички книги включени в този сайт, както и текущата информация, която публикуваме тук, съдържат напътствия и конкретни знания, чрез които Висшите Учители ни помагат да постигнем духовно развитие и усъвършенстване. Чрез своето слово Те ни учат как да работим с добродетелите, за да изградим толкова необходимото ни ново светоусещане. Учителите говорят и за нова етика,  за нова култура в човешките взаимоотношения. Всичко, което Те изпращат към нас във вид на конкретно и точно предадено знание, внася яснота по толкова важните човешки проблеми, като връзката между душата и тялото, между ума и сърцето, между човека и Природата. И още нещо много съществено то е възприемането на собственото Аз като част от Цялото, като негова градивна частица.

 Висшите Учители ни съветват още, никога да не забравяме грижата за ближния, както и всеотдайно да работим за добруването на обществото. Само така можем да живеем пълноценно дотолкова, че в настоящия си живот да изявим Божествената сила на своята душа.

Добре дошъл, Читателю, в сайта Добродетели! Надявам се, че следващите  минути, които ще отделиш за прочит, или да разгледаш художествената галерия, ще бъдат за тебе приятно и полезно време, в което ще откриеш за себе си подходящ съвет, или ще почувстваш импулс за духовна работа.

Благословен да е трудът ти!

Радея

върни

 

Начало