ПО-ВИСОКОТО НИВО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА  – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ПО-ВИСОКОТО НИВО Здравейте, приятели! Желанието ми е с тази лекция да предизвикам интерес и внимание по най-съществения въпрос на съвремието: Прехода от едно ниво в развитието на човешкото съзнание, на друго – по-високо ниво на осъзнатост за всяка мисъл, чувство и действие. Какво е най-необходимо да…

Прочети още »

КОЛКО ПЪТИ ОБИЧАМЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА  – УЧИТЕЛЯ ИИСУС ХРИСТОС – КОЛКО ПЪТИ ОБИЧАМЕ Впрочем, какво е обичта? Много хора не правят разлика между думите „любов” и „обич”. А разликата е съществена. Ако не за друго, то поне за това, че обичта е чисто човешко чувство, докато в Любовта е вложено и силното духовно присъствие на Божията…

Прочети още »

ЗА ВАШАТА СРОДНА ДУША

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ЗА ВАШАТА СРОДНА ДУША Хората, които се стремят към духовно развитие, обикновено се препъват в една и съща пречка: недостиг на възможности за общуване със сродни души. Тръгналият по Пътя на духовното развитие се чувства сам и различен от другите. Това е причина за много хора…

Прочети още »

ДНИТЕ СЛЕД ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – ЙОАН БОГОСЛОВ – ДНИТЕ СЛЕД ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. Дните след Възкресение Христово за всеки християнин ( и не само, а и за всеки човек) би трябвало да бъдат дни на ново начало. В Свещеното Писание се казва: ”Ако е някой в Христа, той е създание ново.” Тези стихове могат да се…

Прочети още »

ВЕЧНИЯТ ЗОВ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ВЕЧНИЯТ ЗОВ. Животът зове всяко Божие творение към растеж и развитие. Животът създава настоящето и проектира бъдещето. Животът ражда Любовта и Надеждата и като се опира на Вярата в Божия Дух, съгражда човешката личност. Животът на всеки човек е различен и въпреки различието, съществува една обща…

Прочети още »

ГРАДИВНИ И ДЕГРАДИРАЩИ СИЛИ

Здравейте, приятели! Активните сили, които сега владеят човешкият ум са Силите на Страха и взаимното Недоверие между хората. Тези деградиращи Сили проличават най-ярко в отношенията между ръководителите на държавите, които вие определяте като „Великите сили”. Впрочем, не би могло да се каже, че страхът и взаимното подозрение в непочтеност по-малко присъстват и са по-малко вредни…

Прочети още »

ДНЕС И УТРЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ДНЕС И УТРЕ Здравейте, приятели! От начина по който се формират съвременните международни отношения, все по-ясно се вижда причината за настоящите военни конфликти. Освен пределно познатите стремежи за власт и богатство, силно изпъква и още една причина, която се свързва с повърхностното възприемане на Живота от…

Прочети още »

НАСИЛИЕТО ПОРАЖДА НАСИЛИЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – НАСИЛИЕТО ПОРАЖДА НАСИЛИЕ Пред всички здравомислещи хора с абсолютна неотложност днес стои проблемът за световния Мир, а това e проблем за бъдещето на човечеството. При силно изявената конфронтация на религиозни различия, неможе да се очаква нищо добро. Човешките взаимоотношения са твърде далеч от възможността за разумен…

Прочети още »

ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – АРХАНГЕЛ МИХАИЛ – ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО С Информацията, която предавам чрез този Текст за хората на планетата, искам, драги приятели, да ви напомня, че бъдещето на Живота зависи от Благоразумието на човечеството. Какво е много важно да се знае от всеки човек? Когато се обсъжда бъдещето на Живота…

Прочети още »

ЗА АНАЛИТИЧЕН ПОДХОД В СЕБЕПОЗНАНИЕТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ЗА АНАЛИТИЧЕН ПОДХОД В СЕБЕПОЗНАНИЕТО Здравейте, приятели! Няма по актуална тема в настоящето от темата за мира на планетата и благоволението между хората. Впрочем, първото зависи от второто. Без взаимно уважение, без взаимна, чиста човешка симпатия, няма как да се постигне мир. А от какво зависи…

Прочети още »

ДВЕТЕ СИЛИ НА СЪЗИДАНИЕТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – ЙОАН БОГОСЛОВ – ДВЕТЕ СИЛИ НА СЪЗИДАНИЕТО Всеки ден в последните месеци масово се обсъжда проблема с „мигрантската вълна”. Това ли е най-важният въпрос на настоящето? И да и не! Да, защото променя живота на много хора. Не, защото никой не говори за истинската причина на този Проблем, а всички…

Прочети още »

ГОЛЕМИЯТ ЖИВОТ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ГОЛЕМИЯТ ЖИВОТ За всеки човек може да се каже, че има в ума си два основни въпроса: кой и как създаде Живота, и кой и как създаде човека. Това са вечните въпроси за Сътворението и истината за неговия произход. Аз съм забелязал, че всеки си обяснява…

Прочети още »

НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – НОВОТО СВЕТОУСЕЩАНЕ Здравейте, приятели! През 2009 година, в изпълнение на Всемирната научно-образователна програма Ние – Учителите от Всемирното Бяло Братство, предадохме чрез Нашия сътрудник Радея, Знанието за Новото светоусещане. Беше отпечатана и книга със същото наименование – „Новото светоусещане” . Дори там говорим, че това знание…

Прочети още »

ЗАПОЗНАВАНЕ С БЛАГОРОДСТВОТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – МАЙКА БОГОРОДИЦА – ЗАПОЗНАВАНЕ С БЛАГОРОДСТВОТО Всеки човек притежава своя неосъзната сила на благородство. Тя съществува в човешката духовна същност изначално. Вложена е от Създателя, за да може в своето развитие човечеството да има правилна ориентация по Пътя към усъвършенстване на човешката личност. Кога и как чрез човешкия ум тази…

Прочети още »

ЗА МАТРИЦАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУХОВНА СЪЩНОСТ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – АРХАНГЕЛ МИХАИЛ – ЗА МАТРИЦАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУХОВНА СЪЩНОСТ Съвременните международни отношения поставят пред човечеството един основен въпрос – въпросът за съвместното съжителство между различните религии, между различните вярвания – много от които са нездравословни – или казано накратко: въпросът за съвместното съжителство на хора с различно отношение към Живота…

Прочети още »