ВАШИЯТ ОБЩ ДОМ

Здравейте, приятели! Всеки човек има своя представа за себе си, за Живота и за Света. Всички негови мисли и действия са производни на тази представа. Тя е Разбирането, което определя човешката самоличност и така създава условия за личностното самоопределение. Защо започвам лекцията точно с тези размисли? Защото човекът показва през последните години изключителната сила на…

Прочети още »

МАГИЯТА НА ЖИВОТА

Всеки човек когато иска да каже нещо свързано със състоянието на своето здраве или настроение казва:” На душата ми е леко”, или радостно, или пък „Тежко ми е на душата”. Попитай го къде му е душата, неможе да ти каже. Или пък какво разбира когато говори за душата си, пак няма да каже нещо определено….

Прочети още »

ОБИЧ И ЛЮБОВ

Здравейте, приятели! За духовната култура сме говорили твърде много, но заради конкретната тема е необходимо да напомня, че духовната култура на всеки човек се определя от пряката връзка на неговото съзнание с Великото Съзнание, или да кажем, от връзката на човешкия ум с Висшия Разум. Когато всичко в ежедневието на човека се обяснява с наличието…

Прочети още »

НАШЕТО ГОЛЯМО ОЧАКВАНЕ

Здравейте, приятели! Всеки от вас има своя представа за духовната сила на човешката личност, и всеки от вас проявява по свой начин разбирането си по този въпрос. Но Аз зная и още нещо: значителна част от населението на планетата въобще не разсъждава по проблемите за духовното развитие на човечеството. Да, духовното развитие на човечеството, не…

Прочети още »

ЗА ЧОВЕШКАТА УНИКАЛНОСТ

Здравейте, приятели! Всеки човешки живот има своята уникалност. За съжаление мнозинството от вас не се досещат да потърсят в съзнанието си онзи интересен вариант за проявление на вашата духовна същност, който ви прави действително уникални като човешки същества. За човешката уникалност рядко се говори. Съществува твърдо отработено мнение, че човекът е по-различен от всичко съществуващо…

Прочети още »

ЗА ЧОВЕШКАТА НЕБРЕЖНОСТ

Здравейте, приятели! Един въпрос системно се подценява в човешките взаимоотношения, и моето желание е в тази лекция да ви подсетя за него. Става дума за човешката небрежност. Повече от необходимо е хората да си дадат отговор на следните въпроси: Защо небрежността съществува във вашите взаимоотношения? Какво я поражда и какво й дава възможност да се…

Прочети още »

ЗА ЛЮБОВТА, ВЯРАТА И ЖЕЛАНИЕТО

(отговор на въпрос поставен от читател на сайта) Въпрос: Как да разпознаем любовта, вярата и желанието, кое се нарежда на първо място и служи за проявата на останалите две? Може ли човек да си помогне чрез тях, за да се спаси от душевен проблем? Може ли, ако имаш нещо, което обичаш да правиш, то да…

Прочети още »

ЗАКОН И БЕЗЗАКОНИЕ

Здравейте, приятели! Светът в последните години усилено се стреми към демократична организация на Живота. Този стремеж, обаче се изразява най-вече в говорене. Реалните, конкретните действия отсъстват. Причината, която Ние откриваме е в неизясненото разбиране на смисъла на думата „закон”. От това неразбиране произлиза и липсата на разумно създадени закони и всички останали последствия от тази…

Прочети още »

КОГА ЧОВЕК СЪЩЕСТВУВА И КОГА ЖИВЕЕ

10.10.2016 г. УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС КОГА ЧОВЕК СЪЩЕСТВУВА И КОГА ЖИВЕЕ Здравейте, приятели! В тази лекция ще продължим темата за ролята на Светлината в човешкия живот. Казахме в предходния тест, че светлината участва като катализатор за проявата на явлението Живот. Това означава, че нейното участие се отразява на всички процеси, чрез които Животът съществува или…

Прочети още »

Влияние на плътната материя върху човешката психика

03.10.2016 г. УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС ВЛИЯНИЕ НА ПЛЪТНАТА МАТЕРИЯ ВЪРХУ ЧОВЕШКАТА ПСИХИКА Здравейте, приятели! Всеки човек на планетата, осъзнава или не, се намира под прякото въздействие на плътната материя. Това изобщо не би представлявало някакъв проблем, ако вие бяхте създадени само и единствено от плътна материя. Но вие сте замислени и съществувате колкото като плът…

Прочети още »

ПОМНЕТЕ ВИНАГИ ТАЗИ ИСТИНА

Здравейте, приятели! Започвам тази лекция с въпроса: По какво се различава Знанието, което получавате чрез Божията Любов и Мъдрост, от всяко друго знание? Навярно някои от вас вече са разсъждавали по този въпрос и имат отговор. Въпреки това Аз държа да се запознаете и с моя отговор. Знанието, което служи на човешкия ум за неговото…

Прочети още »

ЗАЩО СЪМ ТУК, НА ТАЗИ ПЛАНЕТА, В ТОЗИ ЖИВОТ?

Здравейте, приятели! Навярно не веднъж всеки от вас си е задавал въпроса :”Защо съм тук, на тази планета, в този живот…?” И несъмнено ви е много трудно да получите еднозначен отговор. На Мен също ми е трудно да отговоря вместо вас, но ще се постарая, защото, Аз имам предимството да разглеждам всяко нещо – обект,…

Прочети още »

ЗАЩО СЕ СТИГНА ДО ТУК?

До тук? Какво означава, приятели, да си дадете сметка, че човечеството е стигнало до ТУК? Това означава всички вие, хората, които съзнателно и несъзнателно създадохте настоящата действителност, да си дадете отговор за причините, които са предизвикали състоянието на настоящото, твърде тревожно съвремие. Този отговор, обаче, изисква пълна безпристрастност и чисто реалистично възприемане на действителността. Как…

Прочети още »

ВОЛЯ ЗА МИРЕН ЖИВОТ

Приятели мои, с тази информация искам да насоча вниманието ви към тревожността на сегашното Време. Тревожността възниква от неправилната политика на съвременните световни „лидери” за запазване Мира на планетата . За каква политика става въпрос? За невъзможността на този етап да бъде осъществена успешна интеграция на двете култури: християнска и мюсюлманска – крайно необходимото условие…

Прочети още »

ДОБРАТА МИСЪЛ

Драги приятели, всички вие, които носите в сърцата си Божията Любов, бъдете благословени! Аз, Мария – Майка Богородица, имам към всички вас, към цялото човечество една голяма заръка. Тя идва  колкото като желание, толкова повече и като  послание за Любов и Укрепване на човешката духовна сила в името на Мира и Благоденствието на  Живота. В…

Прочети още »