ДА СИ ПРИПОМНИМ…

Здравейте, приятели! Предлагам ви с малки съкращения лекция на Архангел Михаил записана през 2010 година. Съдържанието е изключително актуално и поставя пред човечеството неотложни въпроси. Лекцията е включена в книгата „Във времето на прехода”. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ НА КОГО СЛУЖИТЕ Нека Светлината на Божествената Мъдрост да освети вашите умове! С това пожелание…

Прочети още »

ПО ПЪТЯ КЪМ ДУХОВНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Днес, когато  повече от всякога е необходимо единение в Общество Бяло Братство в България, хората от това общество са разделени на групи като всяка група си има  „вожд”. Питам: Как ще изпълните Заръката,  която ви оставих  за утвърждаване ръководната роля на Учението в духовното израстване на българите? Та вие, които сте „мои последователи” не можете…

Прочети още »

ДА СИ ПРИПОМНИМ…

Здравейте, приятели! Информацията, която  публикуваме сега е записана на 30.12.2009 г. Поради нейната актуалност бях посъветвана  отново да я предложа на вашето внимание. Тя събужда размисли за препоръките на Учителите и последствията от пропуснатите от нас възможности. Включена е и в книгата „Пророчество или реалност”  със заглавие „210-та година”. До края на лятото ще последват…

Прочети още »

ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА Здравейте, приятели! Както бях обещал в предходната лекция, сега ще отговоря на въпроса: Кога  и защо неупотребеното, неприложено знание става развъдник на зловредни мисли? Знанието, както и умението човек да направи или да създаде нещо, остават неоползотворени когато той живее с ниско…

Прочети още »

ДУХОВНА КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ДУХОВНА КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ Здравейте, приятели! Навярно сте забелязали, че миналата седмица, а сега и тази,  пишем „Постуниверситет за духовно развитие”, а не за духовна култура. Защо го правим и в какво се състои разликата между  двете? Първо, защо го правим? Защото вече ви предадохме…

Прочети още »

ПО-ВИСОКОТО НИВО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА  – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ПО-ВИСОКОТО НИВО Здравейте, приятели! Желанието ми е с тази лекция да предизвикам интерес и внимание по най-съществения въпрос на съвремието: Прехода от едно ниво в развитието на човешкото съзнание, на друго – по-високо ниво на осъзнатост за всяка мисъл, чувство и действие. Какво е най-необходимо да…

Прочети още »

КОЛКО ПЪТИ ОБИЧАМЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА  – УЧИТЕЛЯ ИИСУС ХРИСТОС – КОЛКО ПЪТИ ОБИЧАМЕ Впрочем, какво е обичта? Много хора не правят разлика между думите „любов” и „обич”. А разликата е съществена. Ако не за друго, то поне за това, че обичта е чисто човешко чувство, докато в Любовта е вложено и силното духовно присъствие на Божията…

Прочети още »

ЗА ВАШАТА СРОДНА ДУША

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ЗА ВАШАТА СРОДНА ДУША Хората, които се стремят към духовно развитие, обикновено се препъват в една и съща пречка: недостиг на възможности за общуване със сродни души. Тръгналият по Пътя на духовното развитие се чувства сам и различен от другите. Това е причина за много хора…

Прочети още »

ДНИТЕ СЛЕД ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – ЙОАН БОГОСЛОВ – ДНИТЕ СЛЕД ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. Дните след Възкресение Христово за всеки християнин ( и не само, а и за всеки човек) би трябвало да бъдат дни на ново начало. В Свещеното Писание се казва: ”Ако е някой в Христа, той е създание ново.” Тези стихове могат да се…

Прочети още »

ВЕЧНИЯТ ЗОВ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО – ВЕЧНИЯТ ЗОВ. Животът зове всяко Божие творение към растеж и развитие. Животът създава настоящето и проектира бъдещето. Животът ражда Любовта и Надеждата и като се опира на Вярата в Божия Дух, съгражда човешката личност. Животът на всеки човек е различен и въпреки различието, съществува една обща…

Прочети още »

ГРАДИВНИ И ДЕГРАДИРАЩИ СИЛИ

Здравейте, приятели! Активните сили, които сега владеят човешкият ум са Силите на Страха и взаимното Недоверие между хората. Тези деградиращи Сили проличават най-ярко в отношенията между ръководителите на държавите, които вие определяте като „Великите сили”. Впрочем, не би могло да се каже, че страхът и взаимното подозрение в непочтеност по-малко присъстват и са по-малко вредни…

Прочети още »

ДНЕС И УТРЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ДНЕС И УТРЕ Здравейте, приятели! От начина по който се формират съвременните международни отношения, все по-ясно се вижда причината за настоящите военни конфликти. Освен пределно познатите стремежи за власт и богатство, силно изпъква и още една причина, която се свързва с повърхностното възприемане на Живота от…

Прочети още »

НАСИЛИЕТО ПОРАЖДА НАСИЛИЕ

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – НАСИЛИЕТО ПОРАЖДА НАСИЛИЕ Пред всички здравомислещи хора с абсолютна неотложност днес стои проблемът за световния Мир, а това e проблем за бъдещето на човечеството. При силно изявената конфронтация на религиозни различия, неможе да се очаква нищо добро. Човешките взаимоотношения са твърде далеч от възможността за разумен…

Прочети още »

ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – АРХАНГЕЛ МИХАИЛ – ПРОГНОЗА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО С Информацията, която предавам чрез този Текст за хората на планетата, искам, драги приятели, да ви напомня, че бъдещето на Живота зависи от Благоразумието на човечеството. Какво е много важно да се знае от всеки човек? Когато се обсъжда бъдещето на Живота…

Прочети още »

ЗА АНАЛИТИЧЕН ПОДХОД В СЕБЕПОЗНАНИЕТО

ПОСТУНИВЕРСИТЕТ ЗА ДУХОВНА КУЛТУРА – УЧИТЕЛЯТ ИИСУС ХРИСТОС – ЗА АНАЛИТИЧЕН ПОДХОД В СЕБЕПОЗНАНИЕТО Здравейте, приятели! Няма по актуална тема в настоящето от темата за мира на планетата и благоволението между хората. Впрочем, първото зависи от второто. Без взаимно уважение, без взаимна, чиста човешка симпатия, няма как да се постигне мир. А от какво зависи…

Прочети още »